Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Biblijska učenja – pitanja i odgovori

Biblijska učenja – pitanja i odgovori

Tko uistinu vlada svijetom?

Bi li na svijetu bilo toliko patnji da njime vlada Bog?

Mnogi smatraju da ovim svijetom vlada pravi Bog. No da je to istina, bi li na Zemlji bilo toliko patnji? (5. Mojsijeva 32:4, 5). Biblija kaže da svijetom vlada jedna zla osoba. (Pročitajte 1. Ivanovu 5:19.)

Kako je ta zla osoba zavladala svijetom? Na početku ljudske povijesti jedan se anđeo pobunio protiv Boga i naveo prvog muškarca i ženu da mu se pridruže u pobuni (1. Mojsijeva 3:1-6). Prvi su ljudi poslušali tog buntovnog anđela Sotonu i tako ga prihvatili kao svog vladara. Samo Svemogući Bog ima pravo biti vrhovni vladar, ali on želi da mu se ljudi podlože zato što ga ljube (5. Mojsijeva 6:6; 30:16, 19). Nažalost, većina ljudi dopustila je da ih Sotona zavede te su donijeli istu lošu odluku kao i prvi ljudski par. (Pročitajte Otkrivenje 12:9.)

Tko će riješiti probleme ljudskog roda?

Hoće li Bog dopustiti Sotoni da i dalje provodi svoju vlast koja je obilježena zlom svake vrste? Nipošto! Bog će preko Isusa ukloniti sve zlo koje je uzrokovao Sotona. (Pročitajte 1. Ivanovu 3:8.)

Isus je od Boga dobio moć da uništi Sotonu (Rimljanima 16:20). Nakon što on bude uništen, Bog će zavladati ljudima i omogućiti im da žive u miru i sreći, što je zapravo i bio njegov prvobitni naum. (Pročitajte Otkrivenje 21:3-5.)