Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 TEMA S NASLOVNICE

Što je Bog učinio za nas?

Što je Bog učinio za nas?

“Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina, da nitko tko vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život” (Ivan 3:16)

Ovaj citat iz Ivanovog evanđelja jedan je od najpoznatijih i najčešće citiranih redaka u cijeloj Bibliji. Neki kažu da nijedan drugi biblijski redak ne opisuje tako jezgrovito put spasenja i Božji odnos s ljudima. Zbog toga je u nekim zemljama uobičajeno te riječi, ili samo izraz “Ivan 3:16”, isticati na javnim skupovima, stavljati kao slogan na automobilske naljepnice, ispisivati kao grafite ili isticati na neki drugi način.

Oni koji to rade po svoj prilici vjeruju kako im Božja ljubav jamči da će biti spašeni. A kako je s vama? Kako vi gledate na Božju ljubav? Što je, po vašem mišljenju, Bog učinio kako bi pokazao da vas ljubi?

BOG JE LJUBIO SVIJET

Mnogi vjeruju da je Bog stvorio svemir, biljke, životinje i samog čovjeka. Živi su organizmi toliko složeni i zadivljujuće građeni da ih je naprosto morao stvoriti netko tko je izuzetno inteligentan. Velik broj ljudi svakodnevno zahvaljuje Bogu što im je darovao život. Oni su svjesni da u potpunosti ovise o njemu i da ne bi mogli živjeti i uživati u onome što rade da im on ne daje zrak, vodu i hranu te da ne podržava prirodne procese o kojima ovisi život na Zemlji.

Dakle, budući da nas je Bog stvorio i da nam daje sve što je potrebno za život, trebali bismo mu biti zahvalni (Psalam 104:10-28; 145:15, 16; Djela apostolska 4:24). Budemo li razmišljali o svemu što on čini kako bi osigurao uvjete potrebne za život, shvatit ćemo koliko nas ljubi. Apostol Pavao rekao je u vezi s tim: “[Bog] daje svima život  i dah i sve. Jer po njemu imamo život i mičemo se i postojimo” (Djela apostolska 17:25, 28).

No Bog nam ne pokazuje ljubav samo tako što se brine za naše fizičke potrebe. On nam je iskazao čast stvorivši nas s jedinstvenim obilježjima po kojima se uvelike razlikujemo od životinja. Naime, usadio je u nas duhovne potrebe i pomaže nam da ih zadovoljimo (Matej 5:3). Tako je omogućio ljudima koji su mu poslušni da postanu dio njegove obitelji, odnosno njegova “djeca” (Rimljanima 8:19-21).

U Ivanu 3:16 piše da nam je Bog iskazao ljubav time što je poslao svog Sina Isusa na Zemlju da nas on poučava o njemu, svom Bogu i Ocu, te da umre za nas. Međutim, mnogi priznaju da ne razumiju u potpunosti zašto je Isus trebao umrijeti za ljude i kako njegova smrt pokazuje da nas Bog ljubi. U nastavku ćemo vidjeti kako Biblija objašnjava zašto je Isus morao umrijeti i zašto je njegova smrt toliko značajna.

DAO JE SVOG JEDINOROĐENOG SINA

Svi su ljudi podložni bolestima, starosti i smrti. No to nije bio prvobitni naum Jehove Boga. On je prvim ljudima, Adamu i Evi, dao priliku da vječno žive u raju na Zemlji, ali postavio im je jedan uvjet — morali su mu biti poslušni. Rekao im je da će umrijeti ako mu budu neposlušni (1. Mojsijeva 2:17). Nažalost, prvi se čovjek pobunio protiv Božje vlasti te je tako osudio na smrt i sebe i svoje potomke. Apostol Pavao objasnio je to sljedećim riječima: “Preko jednog čovjeka grijeh [je] ušao u svijet i preko grijeha smrt, i tako se smrt proširila na sve ljude jer su svi sagriješili” (Rimljanima 5:12).

No time nije bilo sve izgubljeno. Naime, Biblija kaže da Bog “ljubi pravdu” (Psalam 37:28). Iako nije mogao zanemariti činjenicu da je prvi čovjek namjerno zgriješio, Bog nije osudio sve ljude na to da zauvijek pate i umiru samo zato što mu je jedan čovjek bio neposlušan. Umjesto toga, primijenivši načelo “život za život”, koje je dio Mojsijevog zakona, pobrinuo se da bude zadovoljena pravda i da ljudi ponovno imaju priliku dobiti vječni život pod uvjetom da mu budu poslušni (2. Mojsijeva 21:23). No budući da je Adam bio savršen kad je prokockao priliku da vječno živi, kako je bilo moguće ukloniti posljedice njegovog grijeha? Jednostavno rečeno, svoj je život morao dati, odnosno žrtvovati, netko tko je bio savršen kao i Adam.

Isus je dragovoljno došao na Zemlju i dao svoj život kako bi otkupio ljude od grijeha i smrti

Jasno je da nijedan nesavršeni Adamov potomak nije mogao ukloniti posljedice njegovog grijeha, ali Isus je to mogao (Psalam 49:6-9). Budući da se rodio bez naslijeđenog grijeha, bio je savršen kao i Adam. Time što je žrtvovao svoj život otkupio je ljudski rod i oslobodio ga okova grijeha. Tako je potomcima prvog ljudskog para dao priliku da i oni postanu savršeni kao što su to nekada  bili Adam i Eva (Rimljanima 3:23, 24; 6:23). No trebamo li mi što učiniti da bismo imali koristi od tog dara kojim nam je Bog velikodušno iskazao ljubav?

ONAJ TKO VJERUJE U NJEGA NEĆE PROPASTI

U Ivanu 3:16 nadalje stoji da je Bog dao svog Sina “da nitko tko vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život”. Te riječi pokazuju da vječni život možemo dobiti samo pod određenim uvjetima — moramo vjerovati u Isusa i biti mu poslušni.

Možda se pitate kakve veze ima poslušnost s dobivanjem vječnog života. Nije li Isus rekao da će vječni život dobiti onaj “tko vjeruje u njega”? Istina, vjera je vrlo važna. No moramo imati na umu da se u Bibliji pod pojmom “vjera” podrazumijeva puno više od pukog vjerovanja u to da Isus postoji. Prema Grčko-hrvatskom rječniku Novoga zavjeta Rudolfa Amerla, riječ koju je apostol Ivan upotrijebio u izvornom tekstu može značiti i “pouzdati se, osloniti se na koga ili što”. Da bismo stekli Božju naklonost, nije dovoljno samo priznati da je Isus naš Spasitelj. Onaj tko vjeruje u to mora se i iskreno truditi živjeti po Isusovim učenjima. Ako tvrdimo da vjerujemo u Isusa, a to ne dokazujemo svojim djelima, naša je vjera bezvrijedna. Biblija kaže da je “vjera bez djela mrtva” (Jakov 2:26). Drugim riječima, onaj tko vjeruje u Isusa treba to pokazati djelima, odnosno mora živjeti u skladu sa svojom vjerom.

Pavao je to ovako objasnio: “Kristova nas ljubav pokreće, jer smo zaključili ovo: jedan je čovjek [Isus] umro za sve (...); on je umro za sve da oni koji žive ne žive više za sebe, nego za njega koji je umro za njih i bio uskrsnut” (2. Korinćanima 5:14, 15). Iskrena zahvalnost za Isusovu žrtvu trebala bi nas potaknuti da se mijenjamo — da više ne udovoljavamo svojim sebičnim željama, nego da živimo za Isusa, koji je umro za nas. Dakle, najvažnije nam treba biti da živimo po Isusovim učenjima. Budemo li tako živjeli, to će sigurno utjecati na naše moralne vrijednosti, odluke i sve što radimo u životu. Kako će Bog nagraditi one koji vjeruju u Isusa i pokazuju to svojim djelima?

BOG NE ŽELI DA ITKO PROPADNE, NEGO DA IMA VJEČNI ŽIVOT

Posljednji dio Ivana 3:16 otkriva što je Bog obećao svakome tko vjeruje u otkupnu žrtvu i živi u skladu s njegovim mjerilima. On ne želi da takva osoba “propadne, nego da ima vječni život”. No neće svi koji su Bogu po volji dobiti istu nagradu.

Jednoj skupini Božjih slugu Isus je obećao vječni život na nebu. Svojim vjernim učenicima jasno je rekao da im ide pripremiti mjesto kako bi mogli vladati s njim u slavi (Ivan 14:2, 3; Filipljanima 3:20, 21). Oni koji uskrsnu u nebeski život bit će “svećenici Božji i Kristovi i kraljevat će s Kristom tisuću godina” (Otkrivenje 20:6).

No samo će mali broj Kristovih sljedbenika dobiti tu čast. Isus je rekao: “Ne boj se, malo stado, jer je volja Oca vašega dati vam kraljevstvo” (Luka 12:32). Od koliko se ljudi sastoji to “malo stado”? U Otkrivenju 14:1, 4 stoji: “Pogledao sam, i gle — Janje [uskrsnuli Isus Krist] stoji na [nebeskoj] gori Sionu i s njim sto četrdeset i četiri tisuće onih koji imaju ime njegovo i ime Oca njegova napisano na čelima svojim. (...) Otkupljeni su između ljudi kao prvine Bogu i Janjetu.” U usporedbi s mnogim milijardama ljudi koje su dosad živjele, 144 000 pojedinaca uistinu je “malo stado”. Budući da ih se u Bibliji naziva kraljevima, postavlja se pitanje nad kime će vladati.

Isus je spomenuo i drugu skupinu svojih vjernih sljedbenika koji će dobiti blagoslove što ih donosi nebesko Kraljevstvo. U Ivanu 10:16 citirane su njegove riječi: “Imam i druge ovce, koje nisu iz ovog tora. Moram i njih dovesti i one će slušati glas moj, pa će sve biti jedno stado s jednim pastirom.” Te se “ovce” nadaju vječnom životu na Zemlji, koji su prvobitno mogli dobiti Adam i Eva. Kako znamo da će ti ljudi živjeti na Zemlji?

 U Bibliji se na puno mjesta govori da će Zemlja biti pretvorena u raj. Kako biste se uvjerili u to, potičemo vas da otvorite svoju Bibliju i pročitate sljedeće retke: Psalam 37:9-11; 46:8, 9; 72:7, 8, 16; Izaiju 35:5, 6; 65:21-23; Mateja 5:5; Ivana 5:28, 29 i Otkrivenje 21:4. U tim je recima prorečeno da više neće biti ratova, gladi, bolesti ni smrti. Oni govore o vremenu kada će dobri ljudi u miru i sreći graditi sebi kuće, obrađivati svoju zemlju i odgajati djecu. * Zar ne bi bilo divno živjeti u takvom svijetu? Možemo biti sigurni da će se ta obećanja uskoro ispuniti.

BOG JE MNOGO TOGA UČINIO ZA NAS

Ako na trenutak razmislite o svemu što je Bog učinio za vas i za ljude općenito, uvidjet ćete da je dosad učinio mnogo toga. Imamo život, razum, određenu mjeru zdravlja i sve što je potrebno za život. Osim toga, iz Ivana 3:16 saznali smo da zahvaljujući otkupnini koju je Bog dao preko Isusa možemo dobiti još veće blagoslove.

Vječni život u miru i blagostanju, bez bolesti, ratova, gladi i smrti, sigurno će ljudima donijeti beskrajnu sreću i blagoslove. Samo o nama ovisi hoćemo li dobiti te blagoslove. Stoga se svatko od nas treba upitati: Što ja činim kako bih ugodio Bogu?

^ odl. 24 Nešto više o tim proročanstvima možete saznati u 3. poglavlju knjige Što Biblija doista uči? Knjigu su objavili Jehovini svjedoci.