Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 TEMA S NASLOVNICE | ŠTO JE GLAVNA TEMA BIBLIJE?

Što je Bog poduzeo kako bi izbavio ljudski rod

Što je Bog poduzeo kako bi izbavio ljudski rod

Bog je rekao svom vjernom sluzi Abrahamu da će obećani Potomak poteći iz njegove obiteljske loze te da će preko tog Potomka biti blagoslovljeni “svi narodi na zemlji” (1. Mojsijeva 22:18). Abrahamov unuk Jakov doselio se u Egipat i ondje se njegova obitelj namnožila. S vremenom su Jakovljevi potomci, koji su se zvali Izraelci, postali velik narod.

Kasnije je jedan okrutni faraon podjarmio Izraelce i učinio ih robovima. No Bog ih je preko proroka Mojsija izveo iz Egipta te je na čudesan način razdvojio vode Crvenog mora kako bi Izraelci mogli pobjeći od egipatske vojske koja je krenula u potjeru za njima. Potom je Bog dao Izraelcima zakon, koji je uključivao i Deset zapovijedi, kako bi ih vodio i štitio. Taj je zakon propisivao da se za oproštenje grijeha prinose razne žrtve. Pod Božjim nadahnućem Mojsije je rekao Izraelcima da će im Bog jednog dana poslati drugog proroka, koji će biti obećani Potomak.

Više od 400 godina kasnije Bog je objavio kralju Davidu da će prorečeni Potomak biti kralj koji će vladati u svu vječnost. Obećao je da će taj Potomak postati Mesija — Spasitelj koji će u Božje ime izbaviti ljudski rod i obnoviti raj na Zemlji.

Preko Davida i drugih proroka Bog je postupno otkrivao daljnje pojedinosti o Mesiji. Oni su prorekli da će Mesija biti ponizan i blag te da pod njegovom vlašću neće biti gladi, nepravde niti ratova. Svi će ljudi živjeti u miru jedni s drugima, pa čak i sa životinjama. Više neće biti bolesti, patnje ni smrti, jer te nevolje nisu bile dio Božjeg prvobitnog nauma. Osim toga, oni koji su umrli uskrsnut će i živjeti na Zemlji, koja će biti pretvorena u raj.

Bog je preko proroka Miheja navijestio da će se Mesija roditi u Betlehemu, a preko proroka Danijela da će biti ubijen. No Mesija nije trebao zauvijek ostati u grobu. Bog je obećao da će ga uskrsnuti i postaviti za kralja na nebu. Danijel je prorekao i da će Mesijino kraljevstvo odstraniti sve ljudske vlasti te da će trajati u svu vječnost. Je li Mesija doista došao kao što je bilo prorečeno?

(Na temelju 1. Mojsijeve, poglavlja 22-50, 2. Mojsijeve, 5. Mojsijeve, 2. Samuelove, Psalama, Izaije, Danijela, Miheja i Zaharije 9:9.)