Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 UČIMO SVOJU DJECU

Bog ima osjećaje – kako ga možemo obradovati?

Bog ima osjećaje – kako ga možemo obradovati?

Jesi li se ikad toliko ozlijedio da si od boli zaplakao? * Svima se nama to barem jednom dogodilo. No ponekad plačemo zato što smo žalosni, naprimjer zato što netko govori laži o nama. To nam može nanijeti bol, zar ne?— I Bog je tužan kad se o njemu govore laži. Pogledajmo što mi možemo učiniti kako bismo Boga radovali, a ne žalostili.

Biblija kaže da su neki ljudi govorili da ljube Boga, ali su ga svojim postupcima žalostili. Oni su Bogu nanosili bol. Jedan događaj iz davne prošlosti otkrit će nam zašto je Jehova žalostan kad mu nismo poslušni.

Prvi ljudi jako su rastužili Jehovu, Boga koji ih je stvorio. On ih je smjestio u raj na Zemlji, koji se zvao edenski vrt. Tko su bili ti ljudi?— To su bili Adam i Eva. Čime su oni ražalostili Jehovu?

Nakon što ih je Jehova smjestio u edenski vrt, rekao im je neka vode brigu o njemu. Kazao im je i da rađaju djecu te im dao priliku da žive vječno. No prije nego što su Adam i Eva dobili djecu, dogodilo se nešto strašno. Znaš li što se dogodilo?— Jedan anđeo naveo je Evu i Adama da se pobune protiv Jehove. Pogledajmo kako je došlo do toga.

Taj se anđeo obratio Evi preko zmije. Evi se činilo kao da zmija govori. Ono što je čula jako joj se svidjelo. Zmija joj je rekla da će “postati kao Bog” ako učini ono što joj ona kaže. Stoga je Eva poslušala zmiju. Znaš li na što je zmija nagovorila Evu?

Eva je uzela plod s jednog drveta u vrtu i okusila ga iako je znala da je Bog to zabranio i njoj  i Adamu. Prije nego što je stvorio Evu, Bog je rekao Adamu: “Sa svakoga drveta u vrtu slobodno jedi do sita. Ali s drveta spoznaje dobra i zla ne smiješ jesti, jer u onaj dan u koji okusiš s njega, sigurno ćeš umrijeti.”

Eva je to jako dobro znala. No ona je promatrala drvo i vidjela da je “dobro za jelo i primamljivo za oči”, pa je “uzela njegov plod i okusila ga”. Kasnije je plod dala i Adamu te je i on jeo. Što misliš, zašto je Adam to učinio?— Adam je volio Evu više nego što je volio Jehovu. Stoga je odlučio poslušati nju umjesto da bude poslušan Bogu. Nikad ne smijemo zaboraviti da je najvažnije slušati Boga.

Već smo rekli da se Evi obratila zmija. Kako je to učinila? Kao što trbuhozborac može stvoriti dojam da lutka govori, tako je netko naveo Evu da pomisli kako zmija može govoriti. No čiji je glas Eva zapravo čula?— Bio je to glas Sotone Đavla, kojega Biblija naziva prazmija.

Znaš li kako možeš obradovati Jehovu?— Možeš to učiniti tako da mu uvijek budeš poslušan. Sotona kaže da može svakoga navesti da bude neposlušan Jehovi. Stoga nas Jehova potiče: “Budi mudar, sine moj [i kćeri moja], i obraduj mi srce, da mogu odgovoriti onome koji mi se ruga.” Sotona se ruga Jehovi. On tvrdi da može svakoga nagovoriti da okrene leđa Bogu. Zato obraduj Jehovu tako da mu služiš i budeš mu poslušan. Hoćeš li dati sve od sebe da obraduješ Jehovu?

^ odl. 3 Ako članak čitate s djetetom, crta je znak da trebate zastati i pustiti dijete da kaže što misli.