Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Bliži se kraj patnjama

Bliži se kraj patnjama

Zamislite kako bi bilo lijepo živjeti u svijetu u kojem nema patnji — u svijetu bez zločina, ratova, bolesti i prirodnih katastrofa. A ne bi li bilo divno buditi se bez ikakvih briga, znajući da nas više nikad neće snaći financijski problemi te da nikad nećemo postati žrtvom predrasuda niti doživjeti bilo kakvu nepravdu? Zvuči li to predobro da bi bilo istinito? Naravno, nitko od ljudi ne može nam omogućiti takav život. No Bog je obećao ukloniti sve uzroke ljudskih patnji, pa tako i one kojih smo se dotaknuli u prethodnom članku. Razmotrimo ukratko što nam to obećava Božja Riječ, Biblija.

BOŽJE KRALJEVSTVO VLADAT ĆE NAD CIJELOM ZEMLJOM

“Bog će nebeski podići kraljevstvo koje nikada neće propasti. I to kraljevstvo neće prijeći na neki drugi narod. Ono će satrti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati dovijeka” (Danijel 2:44).

Bog je u davnoj prošlosti obećao uspostaviti svoje Kraljevstvo, a danas ono već vlada na nebu. Kralj tog Kraljevstva, Isus Krist, uskoro će ukloniti sve ljudske vlasti i pobrinuti se da se Božja volja vrši i na Zemlji, kao što se vrši na nebu (Matej 6:9, 10). To “vječno kraljevstvo našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista” neće ustupiti mjesto nijednoj ljudskoj vlasti. Na cijeloj će Zemlji konačno zavladati trajni mir (2. Petrova 1:11).

VIŠE NEĆE BITI KRIVE RELIGIJE

“Sam Sotona pretvara [se] da je anđeo svjetla. Stoga nije ništa neobično ako se i njegovi sluge pretvaraju da su sluge pravednosti. No kraj će im biti po djelima njihovim” (2. Korinćanima 11:14, 15).

Kriva religija bit će odstranjena nakon što se konačno razotkrije da je ona Đavlova tvorevina. S njom će nestati i vjerski fanatizam, koji često dovodi do sukoba i krvoprolića. Nakon toga postojat će samo “jedna vjera”. Svi će služiti “Bogu živome i pravome” i štovati ga “duhom i istinom”. Više ništa neće remetiti mir i jedinstvo među ljudima (Efežanima 4:5; 1. Solunjanima 1:9; Ivan 4:23).

LJUDI VIŠE NEĆE BITI NESAVRŠENI

“Sam Bog bit će s [ljudima]. I obrisat će svaku suzu s očiju njihovih i smrti više neće biti, ni tuge ni jauka ni boli više neće biti. Sve što je prije bilo nestalo je” (Otkrivenje 21:3, 4).

Jehova Bog ispunit će to obećanje preko svog Sina, Isusa, koji je dao život za čitavo čovječanstvo  (Ivan 3:16). Pod Isusovom vlašću ljudski će rod postati savršen. Ljudi više neće patiti jer “sam Bog bit će s njima” te će obrisati “svaku suzu s očiju njihovih”. Te će se riječi uskoro obistiniti i patnje će polako izblijedjeti iz sjećanja. Božja Riječ obećava: “Pravednici će posjedovati zemlju i živjet će na njoj zauvijek” (Psalam 37:29).

VIŠE NEĆE BITI ZLIH DUHOVA

“Uhvatio je [Isus Krist] zmaja, prazmiju, koji je Đavo i Sotona, i svezao ga na tisuću godina. I bacio ga je u bezdan, koji je nad njim zaključao i zapečatio, da više ne zavodi narode” (Otkrivenje 20:2, 3).

To proročanstvo ispunit će se kad Sotona i njegovi demoni budu svezani i bačeni u “bezdan”, odnosno kad im bude onemogućeno svako djelovanje. Tada više neće moći utjecati na ljude ni upravljati zbivanjima na Zemlji. Život će doista biti prelijep kad Sotona i ostali zli duhovi više ne budu mogli širiti svoj utjecaj.

“POSLJEDNJI DANI” DOĆI ĆE KRAJU

“Posljednji dani” završit će na kraju razdoblja koje je Isus nazvao “velika nevolja”. Biblija kaže: “Tada će biti velika nevolja kakve nije bilo od početka svijeta do sada, niti će je više biti” (Matej 24:21).

Ta će nevolja biti velika jer će se tijekom nje zbiti zastrašujući događaji koji se u povijesti čovječanstva još nikad nisu odigrali. Na kraju te nevolje započet će Harmagedon, “rat koji će se zbiti na veliki dan Boga Svemogućega” (Otkrivenje 16:14, 16).

Svi ljudi koji ljube pravdu raduju se što će Bog uskoro uništiti ovaj zli svijet. Nakon toga Zemljom će zavladati njegovo Kraljevstvo, koje će ljudima donijeti još mnoge blagoslove.

ŠTO ĆE BOG JOŠ UČINITI ZA LJUDE

“Veliko mnoštvo” živjet će u novom svijetu u kojem će vladati mir: Božja Riječ kaže da će “veliko mnoštvo” ljudi kojima se ne zna broja preživjeti “veliku nevolju” te da će živjeti u pravednom novom svijetu (Otkrivenje 7:9, 10, 14; 2. Petrova 3:13). Svoje će spasenje moći zahvaliti Isusu Kristu, “Janjetu Božjem” koje “odnosi grijeh svijeta” (Ivan 1:29).

Ljudi će postati bolji zahvaljujući pouci koju će dobivati od Boga: Pod vlašću Božjeg Kraljevstva “zemlja će biti puna znanja o Jehovi” (Izaija 11:9). Svi će ljudi primati pouku od Boga, te će naučiti živjeti u miru s bližnjima i dobro se brinuti za svoj zemaljski dom. Bog je rekao: “Ja, Jehova, tvoj sam Bog, koji te uči da činiš ono što je za tvoje dobro, koji te vodi putem kojim trebaš ići” (Izaija 48:17).

Uskrsnut će naši voljeni koji su umrli: Kad je Isus bio na Zemlji, uskrsnuo je svog prijatelja Lazara (Ivan 11:1, 5, 38-44). Tako je pokazao što će kao vladar Božjeg Kraljevstva učiniti za mnoge koji sada spavaju smrtnim snom (Ivan 5:28, 29).

Na Zemlji će pravda i mir vladati u svu vječnost: Pod Kristovom vlašću neće biti bezakonja. Zašto u to možemo biti sigurni? Zato što je Isus pravedan sudac. On zna što se krije u srcu svakog čovjeka te će moći savršeno prosuditi tko je pravedan, a tko zao. Oni koji ne budu htjeli uskladiti svoj život s Božjom voljom neće živjeti u novom svijetu koji će Bog uspostaviti (Psalam 37:9, 10; Izaija 11:3, 4; 65:20; Matej 9:4).

Spomenuli smo samo neka biblijska proročanstva koja pokazuju da se uistinu možemo nadati predivnoj budućnosti. Kad Božje Kraljevstvo zavlada Zemljom, ljudi će zauvijek uživati “u obilju mira” (Psalam 37:11, 29). Bog će ukloniti sve što nam nanosi patnju i bol. Nemamo razloga sumnjati u to jer on sam jamči da su njegove riječi “vjerodostojne i istinite” (Otkrivenje 21:5).