Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Biblijska učenja – pitanja i odgovori

Biblijska učenja – pitanja i odgovori

Zašto ljudi ne mogu uspostaviti mir na Zemlji?

Da bi na svijetu zavladao mir, ljudi moraju shvatiti koliko je važno voljeti pravdu i svoje bližnje

Biblija navodi dva glavna razloga zašto ljudi ne uspijevaju uspostaviti mir na Zemlji. Kao prvo, unatoč mnogim postignućima činjenica je da čovjek “ne može upravljati koracima svojim”. Kao drugo, čovjekova nastojanja da uspostavi mir nisu urodila plodom zato što je cijeli svijet “pod vlašću Zloga”, Sotone Đavla. (Pročitajte Jeremiju 10:23 i 1. Ivanovu 5:19.)

Velika prepreka miru jesu i ljudska sebičnost i borba za vlast. Da bi na svijetu zavladao mir, ljudi moraju shvatiti koliko je važno voljeti pravdu i svoje bližnje. Postoji samo jedna vlast koja može potaknuti ljude da se promijene nabolje i koja može uspostaviti mir. (Pročitajte Izaiju 32:17; 48:18, 22.)

Tko će uspostaviti mir na Zemlji?

Svemogući Bog obećao je da će uspostaviti vlast koja će zamijeniti sve ljudske vlasti i zavladati čitavim čovječanstvom (Danijel 2:44). Njen Vladar bit će Božji Sin, Isus Krist, kojeg Biblija naziva “Knez Mira”. On će ukloniti sve zlo sa Zemlje i poučiti ljude kako živjeti u miru. (Pročitajte Izaiju 9:6, 7; 11:4, 9.)

Već danas milijuni ljudi žive u miru. Oni pod vodstvom Isusa Krista prenose drugima biblijsku poruku i uče ih kako da budu u miru sa svojim bližnjima. Još malo i u cijelom će svijetu zavladati mir. (Pročitajte Izaiju 2:3, 4; 54:13.)