Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Uskrsnuće mrtvih dolazi po Isusu Kristu

Uskrsnuće mrtvih dolazi po Isusu Kristu

ISUSOVO uskrsnuće nije događaj iz davne prošlosti koji nema nikakvo značenje za nas danas. Apostol Pavao istaknuo je zašto je ono važno za svakog čovjeka. On je napisao: “Krist [je] uskrsnuo od mrtvih, on je prvina onih koji su umrli. Jer budući da je smrt došla po čovjeku, i uskrsnuće mrtvih dolazi po čovjeku. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi oživjeti” (1. Korinćanima 15:20-22).

Isus je uskrsnuo 16. nisana 33. godine, na dan kad su Židovi dolazili u jeruzalemski hram kako bi Jehovi Bogu prinijeli prvine od žetve ječma. Nazvavši Isusa “prvinom”, Pavao je ukazao na to da će i drugi biti vraćeni iz mrtvih.

Njegove daljnje riječi pojašnjavaju što će Isusovo uskrsnuće omogućiti. “Budući da je smrt došla po čovjeku”, rekao je Pavao, “i uskrsnuće mrtvih dolazi po čovjeku.” Mi umiremo zato što je Adam na nas prenio grijeh i nesavršenost. No Isus, koji je bio savršen, dao je svoj život kao otkupninu i tako ljudima omogućio oslobođenje ropstva grijehu i smrti, i to upravo putem uskrsnuća. U Rimljanima 6:23 Pavao je tu misao sažeo jasnim riječima: “Plaća za grijeh je smrt, a dar koji Bog daje vječni je život preko Krista Isusa, Gospodina našega.”

Sam je Isus objasnio što njegova smrt i uskrsnuće znače za nas. O sebi je rekao: “Sin čovječji mora biti podignut, da bi svatko tko vjeruje u njega imao vječni život. Jer Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina, da nitko tko vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život” (Ivan 3:14-16).

Bog nam obećava život bez patnje, tuge i boli (Otkrivenje 21:3, 4). Nije li to divna nada? Bibličar David Garland o uskrsnuću kaže: “Groblja nas podsjećaju na kratkoću života, ali uskrsnuće nam jamči da smrt nije vječna.” Da, uskrsnuće Isusa Krista pouzdano je jamstvo da će mrtvi oživjeti.