Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 PRIBLIŽIMO SE BOGU

“Koja je zapovijed prva od svih?”

“Koja je zapovijed prva od svih?”

Kako možemo ugoditi Bogu? Traži li od nas da udovoljavamo bezbrojnim pravilima? Možemo biti sretni što on nije takav. Njegov Sin, Isus Krist, rekao je da se svi zahtjevi Jehove Boga mogu sažeti u jednu jedinu riječ. (Pročitajte Marka 12:28-31.)

Razmotrimo najprije u kojim je okolnostima Isus izgovorio ono što je zapisano u Marku 12:28-31. Bilo je to 11. nisana, samo nekoliko dana prije njegove smrti. Isus je poučavao u hramu, a neprijatelji su mu postavljali pitanja ne bi li u njegovim odgovorima pronašli razloga za optužbu. No svaki njegov odgovor ostavio ih je bez riječi. Na koncu ga je jedan od pismoznanaca upitao: “Koja je zapovijed prva od svih?” (redak 28).

Bilo je to provokativno pitanje. Zašto se to može reći? Neki su Židovi vodili rasprave o tome koja je zapovijed Mojsijevog zakona prva, odnosno najvažnija. Drugi su smatrali da je svih šestotinjak zapovijedi tog zakona jednako važno te da se nijednoj ne smije davati prednost pred ostalima. Kako je Isus odgovorio na pitanje koje mu je bilo postavljeno?

On nije izdvojio jednu zapovijed, nego dvije. Najprije je rekao: “Ljubi Jehovu, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom!” (redak 30; 5. Mojsijeva 6:5). Zašto je kazao da Boga trebamo ljubiti svim srcem, umom, dušom i snagom? Ne odnose li se svi ti izrazi na čovjekovu nutrinu? * Isus je time naglasio da Jehovu moramo ljubiti cijelim svojim bićem. Jedan biblijski priručnik kaže: “Naša ljubav prema Bogu mora biti potpuna i bezrezervna” (The Expositor’s Bible Commentary). Takva će nas ljubav potaknuti da svaki dan postupamo po Božjoj volji želeći steći njegovo priznanje (1. Ivanova 5:3).

Druga zapovijed koju je Isus istaknuo glasi: “Ljubi bližnjega svojeg kao samoga sebe!” (redak 31; 3. Mojsijeva 19:18). Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu ovise jedna o drugoj. Naime ljubav prema Bogu potaknut će nas da ljubimo svoje bližnje (1. Ivanova 4:20, 21). Ako bližnje ljubimo kao sebe, s njima ćemo se ophoditi onako kako bismo željeli da se oni ophode s nama (Matej 7:12). Takvim postupanjem dokazujemo da ljubimo Boga, koji je sve ljude stvorio “na sliku svoju” (1. Mojsijeva 1:26).

Sve što Bog traži od nas može se sažeti u jednu jedinu riječ — ljubav

Koliko je važno ljubiti Boga i bližnje? Isus je rekao: “Nema druge zapovijedi veće od ovih” (redak 31). A prema Mateju 22:40, kazao je da se na tim dvjema zapovijedima “temelji sav Zakon i Proroci”.

Je li onda moguće ugoditi Bogu? Očito da jest. Sve što on traži od nas može se sažeti u jednu jedinu riječ — ljubav. To je uvijek bila i uvijek će biti sama bit prave religije. No ljubav ne smije ostati samo na riječima, nju moramo pokazivati i djelima (1. Ivanova 3:18). Nije li stoga vrijedno saznati kako možemo razviti i pokazivati ljubav prema Jehovi, Bogu koji je oličenje ljubavi? (1. Ivanova 4:8).

Prijedlog za čitanje Biblije u ožujku

Marko 9-16 Luka 1-6

^ odl. 4 U Bibliji riječ “duša” označava cijelu osobu i obuhvaća njeno “srce”, “um” i “snagu”.