Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Biblijska učenja – pitanja i odgovori

Biblijska učenja – pitanja i odgovori

Zašto se Isusa naziva Božjim Sinom?

Bog nije ljudsko biće i nema ženu s kojom bi imao djecu. On je Stvoritelj svega živoga. Ljude je stvorio na svoju sliku, odnosno obdario ih osobinama koje krase njegovu osobnost. Stoga se Adam, prvi čovjek kojeg je stvorio, naziva sinom Božjim. I Isusa se naziva “Sin Božji” jer je stvoren s osobinama koje ima njegov Otac. (Pročitajte Luku 3:38 i Ivana 1:14, 49.)

Kada je Bog stvorio Isusa?

Bog je Isusa stvorio prije Adama. Biblija za Isusa kaže da je “prvorođenac svega što je stvoreno”. On je surađivao s Bogom u stvaranju svega ostaloga, čak i anđela. (Pročitajte Kološanima 1:15, 16.)

Prije nego što se rodio u Betlehemu, Isus je živio na nebu i bio duhovno biće. U vrijeme koje je odredio, Bog je prenio Isusov život s neba u utrobu žene po imenu Marija. Tako se Isus rodio kao čovjek. (Pročitajte Luku 1:30-32 i Ivana 6:38; 8:23.)

Zašto je Bog želio da se Isus rodi kao čovjek? Koji je zadatak Isus izvršio na Zemlji? Biblija odgovara na ta pitanja. Ona će vam pomoći da bolje razumijete što su Bog i Isus učinili za ljudski rod i potaknuti vas da cijenite duboku ljubav koju su pokazali prema nama.