Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 BIBLIJSKA UČENJA — PITANJA I ODGOVORI

Biblijska učenja – pitanja i odgovori

Odakle potječe Sotona Đavo?

Bog nije stvorio Sotonu Đavla. Jedan anđeo kojeg je Bog stvorio sam se pretvorio u Sotonu. I Isus je ukazao na to da je Sotona nekad bio istinoljubiv i bez mane. Dakle Sotona je nekad bio pravedan, bio je Božji anđeo. (Pročitajte Ivana 8:44.)

Kako se dobar anđeo mogao pretvoriti u Sotonu?

Anđeo koji je postao Sotona odlučio je pobuniti se protiv Boga te je naveo prvi ljudski par da mu se pridruži u toj pobuni. Tim se činom pretvorio u Sotonu, a taj naziv dolazi od hebrejske riječi koja znači “protivnik”. (Pročitajte 1. Mojsijevu 3:1-5 i Otkrivenje 12:9.)

Taj je anđeo, kao i ostala Božja stvorenja obdarena razumom, mogao izabrati hoće li postupati ispravno ili pogrešno. On je počinio grijeh zato što je želio da ga drugi štuju kao Boga. Njegova želja za slavom bila je jača od želje da ugodi Bogu. (Pročitajte Mateja 4:8, 9 i Jakova 1:13, 14.)

Kako Sotona danas utječe na ljude? Trebamo li ga se bojati? Biblija odgovara i na ta pitanja.