Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Mojsije – čovjek nepokolebljive vjere

Mojsije – čovjek nepokolebljive vjere

ŠTO JE VJERA?

U Bibliji piše da je “vjera čvrsto pouzdanje da će se dogoditi ono čemu se nadamo, dokaz onoga što je stvarno, premda se ne vidi” (Hebrejima 11:6). Osoba koja vjeruje Bogu sigurna je da će on ispuniti sva svoja obećanja.

KAKO JE MOJSIJE POKAZAO VJERU?

Mojsije je svojim odlukama pokazao da čvrsto vjeruje Božjim obećanjima (1. Mojsijeva 22:15-18). Imao je prilike lagodno živjeti na egipatskom dvoru i uživati u raskoši. Ipak, radije je “izabrao biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom nego uživati u prolaznim grešnim zadovoljstvima” (Hebrejima 11:25). Je li to bila nepromišljena odluka zbog koje je kasnije požalio? Nije. Biblijski izvještaj kaže da je Mojsije “ostao postojan kao da vidi Nevidljivoga” (Hebrejima 11:27). Nepokolebljiva vjera u Boga stajala je iza njegovih odluka, a on nikad nije požalio ni zbog jedne od njih.

Budući da je znao koliko je važno imati snažnu vjeru u Boga, pomagao je svojim sunarodnjacima da je izgrade. To je naročito bilo vidljivo kad su se Izraelci nakon izlaska iz Egipta našli u naizgled bezizlaznoj situaciji, zarobljeni između faraonove vojske i Crvenog mora. Misleći da je smrt neizbježna, jako su se preplašili, te su zavapili k Jehovi i počeli vikati na Mojsija. Kako je Mojsije reagirao?

Vjerojatno mu nije bilo ni na kraj pameti da će Bog razdvojiti vode Crvenog mora i tako Izraelcima omogućiti izbavljenje. No bio je uvjeren da će Bog zaštititi svoj narod. Želio je da i njegovi sunarodnjaci budu sigurni da ih Jehova neće ostaviti na cjedilu. Zato im je rekao: “Ne bojte se! Stojte čvrsto i gledajte spasenje koje će vam Jehova danas donijeti!” (2. Mojsijeva 14:13). Je li Mojsije uspio ojačati njihovu vjeru? Itekako! Biblija za njega, ali i za ostale Izraelce, kaže: “Vjerom su prošli kroz Crveno more kao po suhom” (Hebrejima 11:29). Mojsijeva vjera nije koristila samo njemu već je i njegovim sunarodnjacima pomogla uvidjeti koliko je vrijedno steći tu osobinu.

ŠTO MOŽEMO NAUČITI OD MOJSIJA?

I mi, poput Mojsija, možemo svojim odlukama pokazati da vjerujemo Božjim obećanjima. Primjerice Bog obećava da će se brinuti za naše materijalne potrebe bude li nam vršenje njegove volje najvažnije u životu (Matej 6:33). Istina, može biti izazov oduprijeti se materijalističkom načinu razmišljanja koji prožima svijet u kojem živimo. Ali ako smo zadovoljni onim što imamo i cijelim srcem vršimo Jehovinu volju, možemo biti sigurni da će se on brinuti za nas. On nam jamči: “Nikada te neću ostaviti i nikada te neću napustiti” (Hebrejima 13:5).

Po uzoru na Mojsija, trebamo se truditi pomoći drugima da ojačaju svoju vjeru. Mudri roditelji svjesni su da je neophodno pomoći djeci da izgrade vjeru u Boga. Važno je odmalena ih poučavati da Bog postoji i da on želi da se vodimo njegovim mjerilima o tome što je dobro, a što zlo. Osim toga djeca trebaju uvidjeti da je postupanje po Božjim moralnim načelima najbolji životni put (Izaija 48:17, 18). Roditelji koji pomažu svojoj djeci da se uvjere da Bog “postoji i da nagrađuje one koji ga revno traže” daju im doista neprocjenjiv dar (Hebrejima 11:6).