Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Čitatelji pitaju

Temelji li se učenje o Trojstvu na Bibliji?

Temelji li se učenje o Trojstvu na Bibliji?

Trojstvo se tumači na različite načine, a jedna od definicija glasi: “Postoje tri božanske osobe (Otac, Sin i Sveti Duh) i svaka je od njih vječna, svaka je svemoguća, nijedna nije ni veća ni manja od druge, svaka je Bog za sebe, a opet sve one zajednički čine samo jednog Boga.” Temelji li se to učenje na Bibliji?

Osobe koje vjeruju u Trojstvo kažu da su riječi zapisane u Mateju 28:19 biblijska potvrda tog učenja. Prema Jeruzalemskoj Bibliji, taj redak glasi: “Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.” Očito je da se u Mateju 28:19 spominju Otac, Sin i sveti duh. Međutim nema nikakve naznake da je to troje jedno. Tim je riječima Isus poslao svoje sljedbenike da poučavaju ljude i krštavaju ih u ime Oca, Sina i svetog duha. Budući da se obratio osobama židovskog porijekla, važno je saznati što su Židovi vjerovali.

Kad je Bog izraelskom narodu dao Mojsijev zakon, koji je zapisan u Bibliji, zapovjedio im je: “Nemoj imati drugih bogova uz mene” (5. Mojsijeva 5:7). Nema nikakve sumnje da je tu odredbu izrekla jedna osoba, a ne više njih. Pored toga u 5. Mojsijevoj 6:4 stoji sasvim jasna izjava: “Čuj, Izraele: Jehova, Bog naš, jedan je Jehova!” Dakle ne govori se o tri osobe u jednoj. Izraelski je narod dobio Mojsijev zakon nedugo nakon što je bio oslobođen iz Egipta, gdje su se štovale trijade bogova, primjerice Oziris, Izida i Horus (na slici lijevo). Izraelci su za razliku od Egipćana smjeli štovati samo jednog Boga. Je li bilo važno da pripadnici izraelskog naroda tu odredbu shvate na ispravan način? Rabin dr. Joseph Hertz kaže: “Ta uzvišena objava vjerovanja u jedinoga Boga potpuno je oprečna svakom obliku politeizma. (...) Šema nedvosmisleno pobija trojstvo koje naučavaju kršćanske crkve i pokazuje da je to učenje povreda vjerovanja u jedinoga Boga.” *

Budući da je Isus bio Židov, i on je trebao štovati samo jednog Boga. Kad ga je nakon njegovog krštenja Đavo kušao, Isus mu je jasno rekao: “Odlazi, Sotono! Jer pisano je: ‘Jehovu, Boga svojega, obožavaj i jedino njemu služi!’” (Matej 4:10; 5. Mojsijeva 6:13). Iz tog razgovora vrijedi zapaziti dvije činjenice. Kao prvo, Sotona je pokušao navesti Isusa da štuje nekoga drugog, a ne Jehovu. Taj bi pokušaj bio posve besmislen da je Isus Bog. Kao drugo, Isus je riječima “Jehovu, Boga svojega, obožavaj i jedino njemu služi” nedvosmisleno pokazao koga treba štovati — ne njega, već samo Jehovu Boga.

Osobe koje upoznaju Boga i požele mu služiti krštavaju se “u ime Oca i Sina i svetog duha” (Matej 28:19). One u potpunosti priznaju vlast Jehove Boga i ulogu koju Isus Krist ima u ispunjenju Jehovinog nauma (Psalam 83:18; Matej 28:18). Osim toga shvaćaju da je sveti duh sila kojom se Jehova služi (1. Mojsijeva 1:2; Galaćanima 5:22, 23; 2. Petrova 1:21).

Učenje o Trojstvu stoljećima je zbunjivalo ljude. No Isus nije naučavao Trojstvo. Svojim je sljedbenicima objavio istinu o jedinom pravom Bogu, Jehovi (Ivan 17:3).

^ odl. 5 Vjerovanje u jedinoga Boga, jasno izneseno u Šemi, molitvi koja se zasniva na 5. Mojsijevoj 6:4 i još nekim biblijskim recima, jedno je od temeljnih vjerovanja u židovskoj religiji.