Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Ostanite u mojoj riječi

Ostanite u mojoj riječi

“Ako ostanete u mojoj riječi, zaista ste moji učenici, i upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi” (IVAN 8:31, 32)

Što znači ta Isusova izjava? Izraz “riječ” odnosi se na Isusova učenja koja su potekla od Svevišnjeg Boga, Jehove. Isus je rekao: “Ja nisam govorio sam od sebe, nego mi je sam Otac koji me poslao dao zapovijed što da kažem i što da govorim” (Ivan 12:49). U molitvi svom Ocu kazao je: “Tvoja je riječ istina.” Kad je poučavao narod, često je citirao načela zapisana u Božjem zakonu (Ivan 17:17; Matej 4:4, 7, 10). Po uzoru na njega pravi kršćani čvrsto se drže Božje Riječi, Biblije, i smatraju je istinom. Na njoj temelje sva svoja učenja i postupaju u skladu s načelima koja ona sadrži.

Jesu li prvi kršćani ostali u Isusovoj riječi? Apostol Pavao, koji je napisao najviše poslanica u dijelu Biblije poznatom kao Novi zavjet, cijenio je Božju Riječ, baš kao i njegov Učitelj, Isus Krist. On je napisao: “Sve je Pismo nadahnuto od Boga i korisno” (2. Timoteju 3:16). Pojedinci koji su nadgledali prvu kršćansku skupštinu i poučavali svoje suvjernike morali su se čvrsto držati učenja iz Božje Riječi (Titu 1:7, 9). Svi kršćani koji su živjeli u 1. stoljeću dobili su snažno upozorenje: “Pazite da vas tko ne odmami mudrovanjem i ispraznom prijevarom što se temelji na ljudskoj predaji, na načelima ovoga svijeta, a ne na Kristovim učenjima” (Kološanima 2:8).

Tko danas odgovara biblijskom opisu pravih kršćana? U Dogmatskoj konstituciji o božanskoj objavi, koja je 1965. usvojena na Drugom vatikanskom saboru i citirana u Katekizmu Katoličke crkve, piše: “Tako biva da Crkva, kojoj je povjereno prenošenje i tumačenje Objave, ‘svoju sigurnost o svim objavljenim stvarima ne crpi samo iz Svetoga pisma. Zato valja oboje (tj. Sveto pismo i Predaju) primati i častiti jednakim osjećajem pobožnosti i štovanja’.” A u časopisu Maclean’s bila je objavljena izjava jedne svećenice iz Toronta, koja je kazala: “Zašto se trebamo voditi mišljenjem čovjeka koji je živio prije dvije tisuće godina? I sami imamo izvrsnih zamisli, a moramo ih potisnuti jer se od nas očekuje da ih uskladimo s Isusovim učenjima i biblijskim naukom.”

Očito je da među onima koji se nazivaju kršćanima postoje različita gledišta o Božjoj Riječi i da je neki ne smatraju glavnim temeljem svoje vjere. Međutim u djelu New Catholic Encyclopedia o Jehovinim svjedocima stoji navod: “Sva svoja vjerovanja i moralne nazore temelje isključivo na Bibliji.” Nedavno je u Kanadi jedan čovjek prekinuo Jehovinu svjedokinju koja mu je došla na vrata, upro prstom u Bibliju što ju je imala u ruci i rekao: “Znam tko ste, ova vas knjiga odaje.”