Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Obznanjujte Božje ime

Obznanjujte Božje ime

“Objavio sam tvoje ime ljudima koje si mi dao iz svijeta. (...) I obznanio sam im tvoje ime i obznanjivat ću ga” (IVAN 17:6, 26)

Što znači ta Isusova izjava? Isus je obznanjivao Božje ime tako što ga je koristio kad je propovijedao. Često je pred ljudima čitao iz Božje Riječi i nije se ustezao izgovarati ime svog Oca koje je bilo zapisano u njoj (Luka 4:16-21). Svoje je sljedbenike učio da se mole riječima: “Oče, neka se sveti ime tvoje!” (Luka 11:2).

Jesu li prvi kršćani obznanjivali Božje ime? Apostol Petar jednom je prilikom kazao starješinama u Jeruzalemu da je Bog odvojio sebi “narod za svoje ime” (Djela apostolska 15:14). Prvi kršćani objavljivali su poruku: “Svatko tko prizove ime Jehovino bit će spašen” (Djela apostolska 2:21; Rimljanima 10:13). Osim toga koristili su Božje sveto ime u biblijskim knjigama pisanima grčkim jezikom. Tosefta, zbirka židovskih usmenih zakona dovršena oko 300. godine, spominje kršćanske spise koje su protivnici kršćanstva spaljivali te kaže: “Knjige evanđelista i knjige minima [što je vjerojatno naziv za kršćane židovskog porijekla] ne treba spašavati od vatre. Neka gore ondje gdje jesu, one i Božje ime koje se u njima nalazi.”

Tko danas odgovara biblijskom opisu pravih kršćana? U predgovoru biblijskog prijevoda Revised Standard Version, koje je odobrilo Nacionalno vijeće Kristovih crkava u Sjedinjenim Državama, stoji: “Upotreba bilo kojeg vlastitog imena za jednog jedinog Boga, kao da postoje drugi bogovi od kojih se pravi Bog treba razlikovati, u židovstvu je počela iščezavati i prije kršćanske ere te je posve neumjesna za kršćansku crkvu.” Iz tog je razloga Božje ime zamijenjeno titulom “GOSPODIN”. Nedavno je Vatikan izdao odredbu u kojoj je svim biskupima naložio: “U crkvenim pjesmama i molitvama Božje ime, napisano u obliku tetragrama JHVH, * ne smije se niti koristiti niti izgovarati.”

Tko danas koristi i objavljuje Božje ime? U Kirgistanu je mladić po imenu Sergej gledao jedan film u kojem je bilo spomenuto Božje ime, Jehova. To mu se urezalo u sjećanje. Otprilike deset godina kasnije, kad se preselio u Sjedinjene Države, na vrata su mu došle dvije Jehovine svjedokinje i iz Biblije mu pročitale kako se Bog zove. Jako se obradovao kad je saznao da postoji vjerska zajednica koja koristi Božje ime. Zanimljivo je da u rječniku Webster’s Third New International Dictionary, pod natuknicom Jehova Bog, stoji sljedeće: “Vrhovno božanstvo koje priznaju Jehovini svjedoci i jedini bog kojeg oni štuju.”

^ odl. 5 U hrvatskom se jeziku Božje ime izgovara “Jehova” ili “Jahve”.