Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 Čitatelji pitaju

Prebiva li Bog na jednom mjestu?

Prebiva li Bog na jednom mjestu?

Razne religije uče da je Bog sveprisutan, odnosno da se istovremeno nalazi svagdje i u svemu. Primjerice u djelu New Catholic Encyclopedia stoji da je Bog “prisutan na svakom mjestu i u svemu što je stvorio”. O toj temi govorio je i John Wesley, osnivač Metodističke crkve. On je u svojoj propovijedi “O Božjoj sveprisutnosti” napisao da je “Bog prisutan u svakom kutku svemira, čak i izvan područja omeđenog njegovim stvaralačkim djelima”.

Što o tome kaže Biblija? Je li Bog doista sveprisutan? Postoji li on istovremeno na svim mjestima na nebu i na Zemlji, pa čak i u nama ljudima?

Biblija kaže da Bog ima svoje prebivalište te ga naziva nebesima. U njoj je zapisana molitva kralja Salamuna u kojoj je od Boga zatražio: “Čuj s neba, iz prebivališta svojega” (1. Kraljevima 8:43). Kad je Isus Krist učio svoje učenike kako se moliti, rekao im je da se Bogu obrate riječima: “Oče naš, koji jesi na nebesima” (Matej 6:9). Nakon što je uskrsnuo, Krist je ušao “u samo nebo, da se (...) pojavi pred licem Božjim” (Hebrejima 9:24).

Ti reci jasno pokazuju da Jehova Bog ne prebiva svagdje, nego da je nebo njegovo prebivalište. Naravno, kad Biblija kaže da Bog prebiva na nebesima, ona ne govori o Zemljinoj atmosferi niti o beskrajnim svemirskim prostranstvima. Svemir koji je djelo Božjih ruku ne može obuhvatiti svog Stvoritelja (1. Kraljevima 8:27). Biblija nam otkriva: “Bog je Duh” (Ivan 4:24). On prebiva u duhovnom području koje se ne može poistovjetiti s doslovnim svemirom (1. Korinćanima 15:44).

No kako objasniti biblijske retke iz kojih bi se na prvi pogled moglo zaključiti da je Bog sveprisutan? Primjerice u Psalmu 139:7-10 David je o Bogu rekao: “Kamo da odem od duha tvojega, kamo da pobjegnem od lica tvojega? Kad bih se do neba popeo, ti bi ondje bio, kad bih u grobu ležaj svoj prostro, gle, ti bi bio ondje. Kad bih krila zore uzeo da se nastanim na moru najdaljem, i ondje bi me ruka tvoja vodila.” Ukazuju li te riječi na to da Bog istovremeno prebiva na svim tim mjestima?

Zanimljivo je zapaziti da je David upitao: “Kamo da odem od duha tvojega?” * Pomoću svog svetog duha Bog može sve vidjeti te učiniti sve što naumi gdje god je to potrebno, a da pritom ne mora onamo ići niti ondje prebivati. Jedan primjer može nam pomoći da to bolje shvatimo. Proteklih godina znanstvenici istražuju tlo na Marsu, koji je od Zemlje udaljen više milijuna kilometara. No svi dobro znamo da nijedan čovjek još nije nogom kročio na taj planet. Kako onda to čine? Analiziraju detaljne fotografije i druge podatke što ih šalju svemirske sonde koje su poslane na Mars.

Slično tome Jehova Bog ne mora biti svagdje prisutan da bi znao što se događa u svakom dijelu svemira. Božja Riječ kaže: “Nema stvorenja koje je sakriveno njegovu pogledu” (Hebrejima 4:13). Da, Jehova može s nebesa, iz svog “svetog prebivališta”, poslati svoj sveti duh kamo god poželi (5. Mojsijeva 26:15). Zahvaljujući tome u svakom trenutku zna što se događa u svemiru i može ostvariti što god naumi.

^ odl. 8 Hebrejska riječ koja je u ovom retku prevedena s “duh” odnosi se na sveti duh, silu kojom se Bog služi kako bi izvršio svoju volju.