Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Zašto nije lako upoznati Boga po imenu

Zašto nije lako upoznati Boga po imenu

POSTOJI netko tko vas želi spriječiti da saznate Božje ime i razvijete prisan odnos s njim. Tko je taj zli neprijatelj? Biblija objašnjava: “Bog ovoga svijeta zaslijepio je umove nevjerničke.” Bog ovog bezbožnog svijeta je Sotona Đavo. On od vas želi sakriti pravu istinu kako ‘slavno znanje o Bogu’ ne bi prosvijetlilo vaše srce. Sotona ne želi da Jehovu upoznate po imenu. Kako on zasljepljuje umove ljudi? (2. Korinćanima 4:4-6).

Sotona koristi krivu religiju kako bi spriječio ljude da upoznaju Boga po imenu. Naprimjer u drevno doba neki su Židovi zanemarivali ono što piše u nadahnutoj Riječi Božjoj i priklonili se tradiciji koja je nalagala da se Božje ime ne koristi. U 1. stoljeću Židovi koji su u sinagogi čitali Božju Riječ očito su dobili uputu da ne izgovaraju Božje ime kad na njega naiđu, nego da ga zamijene riječju Adonaj, što znači “Gospodin”. Nažalost, mnogi su se vjerojatno zbog toga udaljili od Boga te nisu imali priliku iskusiti blagoslove koje donosi prisan odnos s njim. A kako je postupao Isus? Kakav je stav imao prema Jehovinom imenu?

Isus i njegovi sljedbenici obznanjivali su Božje ime

U molitvi svom Ocu Isus je rekao: “Obznanio sam (...) tvoje ime i obznanjivat ću ga” (Ivan 17:26). On je nesumnjivo izgovarao Božje ime u brojnim prilikama kad je čitao, citirao ili objašnjavao dijelove hebrejskih knjiga Biblije koji su sadržavali to važno ime. Često je koristio Božje ime, baš kao što su to činili i svi proroci prije njega. Možda su Židovi u vrijeme Isusove službe već imali običaj ne koristiti Božje ime, no on sigurno nije tako postupao. Snažno je osudio vjerske vođe kad im je rekao: “Obezvrijedili ste riječ Božju zbog svoje predaje” (Matej 15:6).

Isus je uvijek obznanjivao Božje ime i tako nam dao dobar primjer

Vjerni Isusovi sljedbenici obznanjivali su Božje ime i nakon njegove smrti i uskrsnuća. (Vidi okvir  “Jesu li prvi kršćani koristili Božje ime?”) Na Pedesetnicu 33. godine, kad je osnovana kršćanska skupština, apostol Petar obratio se mnoštvu Židova i obraćenika na židovsku vjeru. Citirao je proroka Joela te rekao: “Svatko tko prizove ime Jehovino bit će spašen” (Djela apostolska 2:21; Joel 2:32). Prvi kršćani pomogli su ljudima iz mnogih naroda da upoznaju Jehovu po imenu. Zato je na sastanku apostola i starješina u Jeruzalemu učenik Jakov rekao: “Bog je (...) pogledao na neznabošce da iz njih uzme narod za svoje ime” (Djela apostolska 15:14).

No neprijatelj Božjeg imena nije odustao od svog cilja. Sotona je odmah nakon smrti apostola počeo širiti otpad, odnosno nastojao iskvariti kršćanska učenja (Matej 13:38, 39; 2. Petrova 2:1). Naprimjer Justin Mučenik, pisac koji se izjašnjavao kao kršćanin, rodio se u vrijeme kad je umro posljednji apostol, Ivan. Justin je u svojim tekstovima više puta tvrdio da sve dobivamo od “Boga koji nema ime”.

Kad su lažni kršćani prepisivali grčke knjige Biblije, očito su iz teksta uklonili Jehovino ime i zamijenili ga grčkom riječju Kýrios, što znači “Gospodin”. Slično se dogodilo i s hebrejskim biblijskim knjigama. Židovi više nisu izgovarali Božje ime, pa su ga i njihovi prepisivači koji su se priklonili tradiciji na preko 130 mjesta zamijenili riječju Adonaj. Božje ime izostavljeno je i iz utjecajnog latinskog prijevoda Biblije koji je Jeronim dovršio 405. godine, a nazvan je Vulgata.

Suvremeni prijevodi bez Božjeg imena

Crkve uklanjaju Božje ime iz Biblije jer su se priklonile židovskoj tradiciji ili čak radi zarade

Danas je stručnjacima poznato da se Božje ime u Bibliji pojavljuje oko 7 000 puta. Stoga neki poznatiji prijevodi to ime koriste na mnogo mjesta. Među njima su i hrvatski prijevodi kao što je Jeruzalemska Biblija te prijevod Matije Škarića. U nekim se Biblijama Božje ime prevodi s “Jahve”.

Nažalost, mnoge crkve koje financiraju prevođenje Biblije zahtijevaju da se iz njihovih prijevoda izostavi Božje ime. Naprimjer u pismu od 29. lipnja 2008, koje je Vatikan uputio predsjednicima katoličkih biskupskih konferencija, stajalo je: “Zadnjih godina ustalila se praksa izgovaranja imena Boga Izraelova.” U pismu stoji jasna odredba: “Božje ime (...) ne treba niti koristiti niti izgovarati.” Osim toga kaže se da “prilikom prevođenja biblijskog teksta na suvremene jezike (...) božanski tetragram treba prevoditi izrazom ‘Gospodin’ jer on po značenju odgovara izrazima Adonaj/Kýrios”. Vatikan je te upute očigledno dao s ciljem da spriječi korištenje Božjeg imena.

I protestanti se s jednakim nepoštovanjem odnose prema Jehovinom imenu. Godine 1978. na engleskom jeziku izašao je protestantski prijevod New International Version. Glasnogovornik odbora koji je radio na njemu napisao je: “Jehova je jedinstveno ime za Boga i bilo bi najbolje da smo ga koristili. No u taj smo prijevod uložili 2,25 milijuna dolara. Sav bi taj novac otišao u vjetar da smo primjerice 23. psalam preveli: ‘Jahve je pastir moj.’ Naš bi rad bio uzaludan jer taj prijevod nitko ne bi čitao.”

I u Latinskoj Americi crkve sprečavaju ljude da saznaju Božje ime. Steven Voth, stručni savjetnik prevoditelja Ujedinjenih biblijskih društava, piše: “U protestantskim krugovima u Latinskoj Americi vječno se raspravlja o tome treba li koristiti ime Jehova. (...) Zanimljivo je da je jedna jako velika i sve brojnija neopentekostalna crkva naručila prijevod Reina-Valera, izdanje iz 1960, ali bez imena Jehova. Željeli su da se umjesto Božjeg imena koristi riječ Gospodin.” Steven Voth rekao je da je taj zahtjev najprije odbijen, no kasnije je ipak objavljen prijevod Reina-Valera u kojem nije korišteno ime Jehova.

Kad se iz Biblije izostavi Božje ime i zamijeni riječju “Gospodin”, čitatelji ne mogu saznati pravu istinu o Bogu. Osim toga tako tekst gubi na jasnoći. Uzmimo za primjer redak u kojem apostol Petar citira Davidove riječi: “Jehova je rekao Gospodinu mojemu [uskrsnulom Isusu]: ‘Sjedi meni zdesna.’” U mnogim Biblijama taj redak glasi: “Reče Gospodin Gospodinu mojemu” (Djela apostolska 2:34, Jeruzalemska Biblija). Iz tog se primjera vidi da čitatelj ponekad ne može razlučiti odnosi li se izraz “Gospodin” na Jehovu ili na njegovog Sina, Isusa. Ukazujući na još jednu posljedicu izostavljanja Božjeg imena, David Clines u svom je znanstvenom radu pod naslovom “Jahve i Bog kršćanske teologije” napisao: “Jahve je nestao iz svijesti kršćana, pa se sve veća pažnja pridaje Kristu.” Zbog toga mnogi vjernici zapravo ne znaju da je pravi Bog kojem se molio Isus stvarna osoba i da njegovo ime glasi Jehova.

Sotona doista daje sve od sebe kako bi zaslijepio umove ljudi i onemogućio im da saznaju istinu o Bogu. No unatoč tome možete dobro upoznati Jehovu i razviti prisno prijateljstvo s njim.

Moguće je upoznati Jehovu po imenu

Božji najveći neprijatelj Sotona nastoji stati na kraj upotrebi Božjeg imena i pritom se lukavo koristi krivom religijom. No nikakva sila na nebu ni na Zemlji ne može spriječiti Svevišnjeg Gospodina Jehovu da obznani svoje ime onima koji žele saznati istinu o njemu i njegovom divnom naumu s vjernim ljudima.

Jehovini svjedoci rado će vam pomoći da saznate kako se približiti Bogu proučavajući Bibliju. Oni oponašaju Isusa, koji je rekao Bogu: “Obznanio sam im tvoje ime” (Ivan 17:26). Dok budete razmišljali o biblijskim recima koji otkrivaju različite uloge koje Jehova preuzima kako bi pomogao ljudima, upoznat ćete mnoga divna obilježja njegove veličanstvene osobnosti.

Patrijarh Job, vjerni Božji sluga, razvio je “prisno prijateljstvo s Bogom”, a to možete i vi (Job 29:4). Usvajajući istinu iz Božje Riječi, upoznat ćete Jehovu po imenu. Tako ćete se uvjeriti da on uvijek postupa u skladu sa značenjem svog imena koje je sam obznanio — “Postat ću što god poželim postati” (2. Mojsijeva 3:14). Dakle Jehova će sigurno ispuniti sva prekrasna obećanja koja je dao ljudima.