Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Četvrta zabluda: Bog je Trojstvo

Četvrta zabluda: Bog je Trojstvo

Odakle potječe ta zabluda?

“Mogao bi se dobiti dojam da je dogma o Trojstvu zapravo nastala krajem četvrtog stoljeća. U određenom smislu, to je točno (...). Formulacija ‘jedan Bog u tri Osobe’ nije se posve afirmirala i zasigurno se nije posve uklopila u kršćanski život i ispovijest vjere sve do kraja četvrtog stoljeća” (New Catholic Encyclopedia, 1967, svezak 14, stranica 299).

“Nicejskim koncilom koji je počeo zasjedati 20. svibnja 325. predsjedao je sam Konstantin, aktivno je vodio rasprave te je osobno predložio (...) ključnu formulaciju koja opisuje odnos Krista i Boga, naime da je Sin ‘istobitan s Ocem’. (...) To je vjerovanje usvojeno na koncilu. Naime zbog straha od cara, svi su biskupi, osim dvojice, potpisali tekst tog vjerovanja, a mnogi su to učinili protiv svog uvjerenja” (Encyclopaedia Britannica, 1970, svezak 6, stranica 386).

Što kaže Biblija?

“[Stjepan], pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu pa reče: ‘Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu’” (Djela apostolska 7:55, 56, Jeruzalemska Biblija).

Što je ta vizija otkrila? Ispunjen Božjim duhom, odnosno silom kojom se Bog služi, Stjepan je vidio Isusa kako “stoji zdesna Bogu”. Očito je da Isus nakon uskrsnuća na nebo nije postao Bog, nego duhovno biće različito od Boga. U navedenim biblijskim recima nigdje se ne spominje da se uz Boga nalazi neka treća osoba. Dominikanski svećenik Marie-Émile Boismard pokušao je pronaći biblijske retke koji bi poduprli dogmu o Trojstvu. Međutim u svojoj knjizi À l’aube du christianisme—La naissance des dogmes, koja govori o nastanku crkvenih dogmi, napisao je: “Tvrdnja da postoje tri osobe u jednom Bogu (...) ne može se pročitati nigdje u Novom zavjetu.”

Konstantin je zagovarao dogmu o Trojstvu s ciljem da prekine rasprave koje su se u četvrtom stoljeću vodile unutar Crkve. No ta je dogma potaknula još jedno pitanje: Je li Marija, žena koja je rodila Isusa, uistinu “Majka Božja”?

Usporedite sljedeće biblijske retke: Matej 26:39; Ivan 14:28; 1. Korinćanima 15:27, 28; Kološanima 1:15, 16

ČINJENICA:

Dogma o Trojstvu nastala je krajem četvrtog stoljeća