Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Učimo svoju djecu

Rahaba je postupila u skladu s onim što je čula

Rahaba je postupila u skladu s onim što je čula

VRATIMO se 3 500 godina u prošlost. U gradu Jerihonu, u zemlji Kanaanu, živjela je djevojka po imenu Rahaba. Ona se rodila nakon što je Mojsije izveo Izraelce iz ropstva u Egiptu i proveo ih kroz Crveno more, i to po suhom tlu! U to vrijeme nije bilo radija, televizije ni interneta, ali Rahaba je čula za to čudo iako se ono dogodilo daleko od mjesta u kojem je živjela. Znaš li kako je saznala za njega?— *

Putnici koji su dolazili u Rahabin grad nesumnjivo su pričali o tim čudima. Ni nakon što je odrasla Rahaba nije zaboravila što je Jehova učinio za svoj narod. S vremenom je čula i druge izvanredne izvještaje o Izraelcima. Nakon 40 godina provedenih u pustinji oni su ušli u Kanaan, a Bog im je pomagao da pobijede svakoga tko bi se sukobio s njima. Kad su se Izraelci utaborili s druge strane rijeke Jordana, preko puta Jerihona, Rahaba je saznala za to.

Jedne su večeri dva stranca došla Rahabi jer su znala da k njoj mogu doći različiti posjetitelji. I tako ih je ona primila u svoj dom. Kralj Jerihona saznao je tijekom noći da su izraelske uhode došle u grad i otišle k Rahabi. Zato je poslao k njoj glasnike koji su joj rekli da izvede ljude koje je primila. Znaš li što je Rahaba tada već znala i što je zatim poduzela?—

Rahaba je i prije dolaska kraljevih glasnika znala da su njeni posjetitelji izraelske uhode. Nakon što ih je odvela na krov da se sakriju, kraljevim je ljudima rekla: “Istina, ti su ljudi došli k meni (...). Otišli su kad su se u sumrak zatvarala gradska vrata.” Rahaba je požurivala glasnike riječima: “Idite u potjeru za njima!”

Što misliš, zašto je Rahaba zaštitila uhode?— Sama je to objasnila, rekavši: “Znam da će vam Jehova sigurno dati ovu zemlju (...). Jer smo čuli kako je Jehova pred vama isušio vode Crvenog mora kad ste izlazili iz Egipta.” Osim toga čula je kako je Bog u još nekim prilikama pomogao Izraelcima da pobijede svoje neprijatelje.

Kao što to Biblija otkriva u Hebrejima 11:31, Jehovi je bilo drago što je Rahaba zaštitila uhode. Bilo mu je po volji i to što je uhode zamolila da spase njenu obitelj. Rekla im je: ‘Bila sam dobra prema vama i zato vas molim: obećajte mi da ćete poštedjeti mog oca i majku te braću i sestre kad osvojite Jerihon.’ Uhode su obećale da će to učiniti bude li se Rahaba držala njihovih uputa. Znaš li koje su joj upute dali?—

‘Uzmi ovu crvenu vrpcu i priveži je na prozor’, rekle su uhode, ‘i sakupi k sebi u kuću čitavu svoju obitelj. Učiniš li to, svi će biti na sigurnom.’ Rahaba je sve učinila točno onako kako su joj uhode rekle. Znaš li što se dogodilo nakon toga?—

Izraelci su došli pred zidine Jerihona. Šest su dana jednom dnevno šutke obilazili oko grada. Sedmog dana obišli su oko grada sedam puta, a zatim su glasno povikali. Nato su se srušile gradske zidine — sve osim onog dijela gdje je na prozoru visjela crvena vrpca. Rahaba i njena obitelj bili su spašeni! (Jošua 2:1-24; 6:1-5, 14, 15, 20-25).

Što možemo naučiti iz onoga što je Rahaba učinila?— Ona nije samo slušala o tome što je Bog činio kako bi zaštitio Izraelce nego im je i pomogla kad joj se ukazala prilika za to. Da, Rahaba je odlučila služiti Jehovi s njegovim narodom! Hoćeš li i ti donijeti istu odluku?— Iskreno se nadamo da hoćeš!

^ odl. 3 Ako članak čitate s djetetom, crta je znak da trebate zastati i pustiti dijete da odgovori na pitanje.