Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Prava religija potiče svoje sljedbenike da ljube svoje bližnje

Prava religija potiče svoje sljedbenike da ljube svoje bližnje

“TKO ne ljubi, nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav”, kaže Biblija (1. Ivanova 4:8, St). Stoga bi prava religija trebala poticati svoje sljedbenike da ljube svoje bližnje.

Za svaku je pohvalu to što mnoge religije nastoje pomagati bolesnima, ostarjelima i siromašnima. Potiču svoje pripadnike da slijede savjet apostola Ivana koji je napisao: “Tko ima svjetovno blago i vidi svojega brata u potrebi pa zatvori svoje srce pred njim, kako Božja ljubav ostaje u njemu? Dječice, ne ljubimo riječju ni jezikom, nego djelom i istinom” (1. Ivanova 3:17, 18, Sveto pismo, preveo Ivan Šarić).

No što kada izbije rat? Treba li se Božja zapovijed da “ljubimo svoga bližnjega kao sebe samoga” primjenjivati samo u miru, a zanemariti kada neki državnik ili kralj odluči zaratiti sa susjednom zemljom? (Matej 22:39, JB).

Isus je rekao: “Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge” (Ivan 13:35, JB). Dok budete u svjetlu narednih pitanja razmišljali o pojedinim religijama, upitajte se: Pokazuju li članovi te religije ljubav prema svim ljudima u svako doba, i to ne samo riječima već i djelima?

TEMA: Rat.

ŠTO UČI BIBLIJA: Isus je svojim učenicima zapovjedio: “Ja vam kažem: Ljubite svoje neprijatelje, (...) činite dobro onima koji vas mrze” (Matej 5:44, Vrtarić).

Kad su vojnici došli uhvatiti Isusa, apostol Petar izvukao je svoj mač kako bi ga obranio. No Isus mu je rekao: “Vrati mač svoj u korice, jer svi koji se mača hvataju, od mača će poginuti” (Matej 26:52, Novi zavjet, preveo Ljudevit Rupčić).

Apostol Ivan je napisao: “Božja djeca i đavolja djeca prepoznaju se po ovome: tko god ne čini što je pravedno i tko ne ljubi svoga brata ili sestru, ne pripada Bogu. Ovo je poruka koju ste čuli od početka: volite jedni druge! Ne budimo poput Kajina! On je pripadao Zlom i ubio je svoga brata” (1. Ivanova 3:10-12, SP).

UPITAJTE SE: Potiče li dotična religija svoje pripadnike da sudjeluju u ratu?

TEMA: Politika.

ŠTO UČI BIBLIJA: Kad su vidjeli da Isus može činiti čuda, neki su željeli da se uključi u ondašnja politička zbivanja. No kako je on reagirao na to? “Kad saznade da će doći da ga na silu uhvate i učine kraljem, opet krenu, posve sam, u goru” (Ivan 6:15, St).

Kad su Isusa uhitili i lažno optužili da potiče ljude na pobunu protiv vlasti, on je odgovorio: “Moje kraljevstvo ne pripada ovomu svijetu. Kad bi mu pripadalo, moji bi se podanici borili da ne budem predan židovima. Ali moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta!” (Ivan 18:36, IBS).

Kada se Isus molio Bogu za svoje učenike, u molitvi je rekao: “Ja sam im predao riječ tvoju, i svijet ih zamrzi, jer više ne pripadaju svijetu, kao što ni ja ne pripadam svijetu” (Ivan 17:14, St).

UPITAJTE SE: Da li se dotična religija, po uzoru na Krista, ne miješa u politiku, čak i ako to znači da će neki ljudi na vlasti zbog toga mrziti njene pripadnike?

TEMA: Predrasude.

ŠTO UČI BIBLIJA: Kad su prvi neobrezani ne-Židovi postali kršćani, apostol Petar im je rekao: “Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego — u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu” (Djela apostolska 10:34, 35, JB).

U svom pismu kršćanima koji su živjeli u 1. stoljeću Jakov je napisao: “Braćo moja i sestre, neka u vašoj vjeri u našega slavnoga Gospodina Isusa Krista ne bude pristranosti. Recimo da na vaš sastanak dođe neki čovjek koji nosi zlatni prsten i otmjeno je odjeven. U isto vrijeme dođe neki siromašan čovjek u otrcanoj odjeći. Vi iskažete osobitu pažnju čovjeku koji nosi otmjenu odjeću i kažete mu: ‘Sjedni ovdje na jedno od ovih prvih mjesta!’ Siromašnom čovjeku kažete: ‘Stani tamo!’ ili ‘Sjedni na pod uz moje noge!’ Dakle, što radite? Pravite razliku i poput pristrana suca odlučujete tko je važniji” (Jakov 2:1-4, SP).

UPITAJTE SE: Uči li dotična religija da su svi ljudi jednaki pred Bogom i da njeni pripadnici ne bi smjeli imati predrasude prema nekome zbog njegovog rasnog ili nacionalnog porijekla niti zbog imovinskog stanja?

Koja religija uči svoje pripadnike da nadvladaju predrasude koje razjedinjuju ljude zbog njihovih političkih, imovinskih, rasnih i nacionalnih razlika?