Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Znate li?

Znate li?

Tko su bili pismoznanci koji su se protivili Isusu?

Tijekom svoje službe Isus nije susretao pismoznance samo u Jeruzalemu nego i u manjim gradovima i selima. Izvan Jeruzalema te u židovskim zajednicama izvan Palestine pismoznanci su bili niži službenici. Budući da su bili vrsni poznavatelji Mojsijevog zakona, služili su kao prepisivači svetih spisa i mjesni suci (Marko 2:6; 9:14; Luka 5:17-21).

U Jeruzalemu su pismoznanci blisko surađivali s predstavnicima židovske vlasti (Matej 16:21). Prema djelu The Anchor Bible Dictionary “oni su, po svemu sudeći, surađivali sa svećenicima u sudskim postupcima, provođenju židovskih običaja i zakona te u svakodnevnom radu Sudbenog vijeća”. Kao istaknuti učitelji Zakona neki pismoznanci bili su članovi Sudbenog vijeća, odnosno židovskog vrhovnog suda. Služili su zajedno sa svećeničkim glavarima i farizejima.

Biblija pismoznance najčešće opisuje kao Isusove vjerske protivnike. No nisu mu se svi protivili. Tako mu je naprimjer jedan pismoznanac rekao: “Ići ću za tobom kamo god pođeš.” A jednom drugom Isus je rekao: “Nisi daleko od kraljevstva Božjeg” (Matej 8:19; Marko 12:28-34).

Što je u biblijska vremena značilo biti pomazan?

Kad bi se u biblijska vremena na Bliskom istoku nekome glava namazala uljem, bio je to pokazatelj naklonosti ili gostoljubivosti. Obično se koristilo maslinovo ulje kojem se dodavao neki miris. Osim toga Židovi su izlijevali ulje nekome na glavu, odnosno pomazali ga, kad je bio službeno postavljen na neki visok položaj. Naprimjer Aron je bio pomazan kad je bio postavljen za velikog svećenika (3. Mojsijeva 8:12). U slučaju kralja Davida “Samuel je uzeo rog s uljem i pomazao ga (...). I duh Jehovin došao je na Davida i od toga je dana ostao na njemu” (1. Samuelova 16:13).

U hebrejskom jeziku riječ koja se odnosi na takvo pomazanje glasi mašah i od nje potječe riječ mašiah, ili Mesija. Istoznačna grčka riječ je khrío, od koje dolazi riječ khristós, odnosno Krist. Stoga se i Arona i Davida može nazvati mesijom, ili pomazanikom. Mojsija se također naziva pomazanikom jer ga je Bog imenovao za svog zastupnika (Hebrejima 11:24-26).

Isusa iz Nazareta sam Jehova postavio je na visok položaj. Isus nije bio pomazan doslovnim uljem, već Božjim svetim duhom (Matej 3:16). Budući da je Jehovin odabrani Pomazanik, s pravom ga se naziva Mesijom, odnosno Kristom (Luka 4:18).