Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Što učimo od Isusa

Kakva je budućnost čovječanstva?

Kakva je budućnost čovječanstva?

Je li Isus obećao život na nebu?

Da, obećao je. Sam je Isus uskrsnuo i uzašao na nebo kako bi bio sa svojim Ocem. No prije nego što je umro i uskrsnuo jedanaestorici svojih vjernih apostola rekao je: “U kući Oca mojega ima mnogo stanova. (...) Sada idem pripremiti vam mjesto” (Ivan 14:2). Međutim na nebo će otići samo mali broj ljudi. To se jasno vidi iz riječi koje je Isus uputio svojim učenicima: “Ne boj se, malo stado, jer je volja Oca vašega dati vam kraljevstvo” (Luka 12:32).

Što će “malo stado” raditi na nebu?

Otac želi da ta mala grupa ljudi s neba vlada nad Zemljom zajedno s Isusom. Kako to znamo? Nakon uskrsnuća Isus je rekao apostolu Ivanu da će neke osobe vjerne Bogu “kraljevati nad zemljom” (Otkrivenje 1:1; 5:9, 10). To je uistinu dobra vijest! Ljudima je itekako potrebna dobra vlast. Što će Isus i njegovi suvladari učiniti? Isus je rekao: “Prilikom ponovnog stvaranja, kad Sin čovječji sjedne na svoje slavno prijestolje, i vi koji idete za mnom sjest ćete na dvanaest prijestolja” (Matej 19:28). Kad Isus i njegovi sljedbenici budu vladali nad Zemljom, doći će do “ponovnog stvaranja”, odnosno obnove savršenih uvjeta kakvi su vladali na Zemlji prije nego što je prvi ljudski par zgriješio.

Koju je nadu Isus pružio ostalim ljudima?

Za razliku od Isusa, koji je stvoren za život na nebu, ljudi su stvoreni za život na Zemlji (Psalam 115:16). Zato je Isus rekao: “Vi ste odozdo, a ja sam odozgo” (Ivan 8:23). On je govorio o divnoj budućnosti koja je obećana ljudima koji će živjeti na Zemlji. Jednom je prilikom rekao: “Sretni su krotki, jer će naslijediti zemlju” (Matej 5:5). Tim je riječima ukazao na nadahnuti psalam u kojem stoji: “Krotki će posjedovati zemlju i uživat će u obilju mira. Pravednici će posjedovati zemlju i živjet će na njoj zauvijek” (Psalam 37:11, 29).

Prema tome vječni život neće dobiti samo članovi “malog stada”, koji idu na nebo. Isus je govorio i o nadi koja je pružena milijunima ostalih ljudi. Rekao je: “Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina, da nitko tko vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život” (Ivan 3:16).

Kako će Bog osloboditi ljude patnji?

Isus je otkrio da će ukloniti dva glavna uzroka patnji i ugnjetavanja. Rekao je: “Sada je suđenje ovom svijetu, sada će vladar ovog svijeta biti izbačen” (Ivan 12:31). Kao prvo, bezbožni ljudi koji uzrokuju patnje bit će osuđeni i uništeni. Kao drugo, Sotona će biti “izbačen” i više neće zavoditi čovječanstvo.

A što je sa svima onima koji su živjeli u prošlosti, a nisu imali priliku upoznati Boga i Krista te pokazati vjeru u njih? Zločincu koji je umirao pored njega Isus je rekao: “Bit ćeš sa mnom u raju” (Luka 23:43). Taj će čovjek, kao i milijuni drugih ljudi, imati priliku učiti o Bogu kad ga Isus uskrsne u raju na Zemlji. On će tada moći biti ubrojen u krotke i pravedne koji će dobiti vječni život na Zemlji (Djela apostolska 24:15).

 

^ odl. 13 Objavili Jehovini svjedoci.

[Slika na stranici 23]

“Pravednici će posjedovati zemlju i živjet će na njoj zauvijek” (Psalam 37:29)