Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Vlast koja će mnogima donijeti blagoslove

Vlast koja će mnogima donijeti blagoslove

JOŠ od vremena apostola Bog izabire određeni broj vjernih kršćana i usvaja ih kao svoje sinove. Promjena koju ti usvojeni sinovi doživljavaju toliko je velika da je Božja Riječ opisuje kao ponovno rođenje. Svrha je ponovnog rođenja pripremiti te Božje sluge da postanu kraljevi na nebu (2. Timoteju 2:12). Da bi to mogli postati, moraju uskrsnuti od mrtvih u nebeski život (Rimljanima 6:3-5). S neba će zajedno s Kristom “kraljevati nad zemljom” (Otkrivenje 5:10; 11:15).

No Božja Riječ kaže da će osim ponovno rođenih i drugi ljudi dobiti vječno spasenje. U Bibliji (i u “Starom zavjetu” i u “Novom zavjetu”) navodi se činjenica da je Bog naumio spasiti dvije skupine ljudi — relativno malu skupinu vladara koji će živjeti na nebu i veliku skupinu njihovih podanika koji će živjeti na Zemlji. Pogledajmo naprimjer što je apostol Ivan o Isusu napisao suvjernicima koji su doživjeli ponovno rođenje: “On je pomirbena žrtva za naše grijehe, i ne samo za naše [mala skupina] nego i za grijehe cijeloga svijeta [velika skupina]” (1. Ivanova 2:2).

Nešto slično napisao je i apostol Pavao: “Stvorenje [velika skupina] željno iščekuje objavljivanje sinova Božjih [mala skupina]” (Rimljanima 8:19-21). Kako bismo trebali razumjeti riječi apostola Ivana i Pavla? Na sljedeći način: Ponovno rođene osobe vladat će na nebu da bi omogućile prekrasan vječni život milijunima ljudi, podanicima Božjeg Kraljevstva, koji će živjeti na Zemlji. Stoga je Isus učio svoje učenike da se mole: “Neka dođe kraljevstvo tvoje! Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji!” (Matej 6:10).

I “Stari zavjet” govori o spasenju dvije skupine ljudi. Pogledajmo naprimjer što je Jehova rekao Isusovom pretku Abrahamu: “Preko potomstva tvojega [mala skupina] blagoslovit će se svi narodi na zemlji [velika skupina]” (1. Mojsijeva 22:18). Da, svi narodi trebali su biti blagoslovljeni preko Abrahamovog potomstva.

Tko čini to potomstvo? Isus Krist i osobe koje su doživjele ponovno rođenje, odnosno usvojeni Božji sinovi. Apostol Pavao u vezi s tim kaže: “Ako ste Kristovi, onda ste potomstvo Abrahamovo” (Galaćanima 3:16, 29). Kakve će blagoslove doživjeti svi narodi preko tog potomstva? Dobit će čast da steknu Božje odobravanje i vječno žive u raju na Zemlji. Psalmist David je prorekao: “Pravednici će posjedovati zemlju i živjet će na njoj zauvijek” (Psalam 37:29; Izaija 45:18; Otkrivenje 21:1-5).

Iako je vlast na nebu namijenjena samo nekima, koristi od nje uživat će mnogi jer će dobiti vječni život na Zemlji i brojne druge blagoslove. Želimo da i vi i vaša obitelj budete među ljudima koji će uživati u vječnim blagoslovima što će ih donijeti Božje Kraljevstvo.

[Slika na stranici 12]

Milijuni ljudi dobit će vječni život na Zemlji. Hoćete li i vi biti među njima?