Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Ponovno rođenje — koja mu je svrha?

Ponovno rođenje — koja mu je svrha?

MNOGI vjeruju da se osoba mora ponovno roditi da bi bila zauvijek spašena. No zapazite što je sam Isus rekao o svrsi ponovnog rođenja. Kazao je: “Ako se tko ponovno ne rodi, ne može vidjeti kraljevstvo Božje” (Ivan 3:3). Dakle čovjek se mora ponovno roditi da bi ušao u Božje Kraljevstvo, a ne da bi dobio spasenje. No neki se možda pitaju: “Nisu li ulazak u Božje Kraljevstvo i dobivanje spasenja zapravo ista nagrada?” Ne, nisu. Da bismo shvatili u čemu je razlika, pogledajmo najprije što znači izraz “kraljevstvo Božje”.

Kraljevstvo je jedan oblik vladavine. Dakle izraz “kraljevstvo Božje” označava Božju vladavinu. Biblija uči da je Isus Krist, “sin čovječji”, kralj Božjeg Kraljevstva i da ima suvladare (Danijel 7:1, 13, 14; Matej 26:63, 64). Osim toga vizija koju je dobio apostol Ivan otkriva da su Kristovi suvladari osobe izabrane “iz svakog plemena i jezika i puka i naroda” i da će “kraljevati nad zemljom” (Otkrivenje 5:9, 10; 20:6). Božja Riječ nadalje otkriva da pojedinci koji će kraljevati s Kristom čine “malo stado” koje se sastoji od 144 000 osoba “otkupljenih sa zemlje” (Luka 12:32; Otkrivenje 14:1, 3).

Odakle vlada Božje Kraljevstvo? “Kraljevstvo Božje” naziva se i “kraljevstvo nebesko”, što pokazuje da Isus i njegovi suvladari kraljuju s neba (Luka 8:10; Matej 13:11). Dakle Božje je Kraljevstvo nebeska vlast koju čine Isus Krist i skupina njegovih suvladara izabranih od ljudi.

Svrha je ponovnog rođenja pripremiti ograničen broj ljudi za nebesku vlast

Što je onda Isus mislio kad je rekao da se osoba mora ponovno roditi da bi “ušla u kraljevstvo Božje”? Time je htio reći da je ponovno rođenje zahtjev kojem netko mora udovoljiti da bi s njim kraljevao na nebu. Jednostavno rečeno, svrha je ponovnog rođenja pripremiti ograničen broj ljudi za nebesku vlast.

Dosad smo vidjeli da je ponovno rođenje vrlo važno, da o njemu odlučuje Bog i da mu je svrha pripremiti određenu skupinu ljudi za nebesku vlast. No kako se ono odvija?

[Slika na stranici 7]

Isus Krist i skupina njegovih suvladara izabranih od ljudi vladat će u Božjem Kraljevstvu