Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Približimo se Bogu

Otac djeci bez oca

Otac djeci bez oca

“OTAC je djeci bez oca (...) Bog u svetom prebivalištu svojemu” (Psalam 68:5). Te nam nadahnute riječi otkrivaju nešto vrlo dirljivo o Jehovi Bogu — njemu je istinski stalo do djece koja su ostala bez jednog ili oba roditelja. Njegova briga za djecu koja su pretrpjela tako težak gubitak jasno se vidjela u Zakonu koji je dao Izraelcima. Razmotrimo izvještaj u kojem se prvi put u Bibliji spominje “dijete bez oca”, * a nalazi se u 2. Mojsijevoj 22:22-24.

Bog je upozorio svoj narod: “Ne činite zla (...) djetetu bez oca” (22. redak). To nije bila tek molba Izraelcima da samilosno pomažu takvoj djeci, već Božja zapovijed. Dijete koje je izgubilo oca — osobu koja ga može štititi i brinuti se za njega — bilo je lak plijen za ljude zlih namjera. Nitko nije smio ni na koji način “činiti zlo” takvom djetetu. U nekim drugim prijevodima Biblije izraz “činiti zlo” preveden je izrazima “mučiti”, “progoniti”, “iskorištavati” i “zlostavljati”. Nauditi djetetu bez oca bio je ozbiljan prijestup u Božjim očima. Koliko ozbiljan?

U Zakonu je dalje stajalo: “Ako bi im učinio kakvo zlo, pa oni zavape k meni, sigurno ću čuti njihov vapaj” (23. redak). U 22. retku koristi se drugo lice množine (“ne činite”), dok se u 23. retku koristi drugo lice jednine (“ako bi im učinio”). To pokazuje da su i pojedinci i narod u cjelini bili jednako dužni pridržavati se te Božje zapovijedi. Jehova ih je promatrao. On je, takoreći, prignuo svoje uho k djeci bez oca, spreman da reagira na njihove vapaje (Psalam 10:14; Mudre izreke 23:10, 11).

Što bi se dogodilo onima koji bi naudili djetetu bez oca, pa bi ono zavapilo k Jehovi? “Moj će se gnjev raspaliti”, rekao je Jehova, “i mačem ću vas pogubiti” (24. redak). Riječi “moj će se gnjev raspaliti”, prema jednom biblijskom priručniku, “doslovno glase ‘meni će se nos užariti’, a taj hebrejski idiom opisuje žestoki gnjev”. Zanimljivo je zapaziti da Jehova nije prepustio izraelskim sucima da paze na to da se ta zapovijed poštuje. Jehova je rekao da će on sam kazniti svakoga tko bi bespomoćnom djetetu nanio kakvo zlo (5. Mojsijeva 10:17, 18).

Jehova se nije promijenio (Malahija 3:6). Još uvijek mu je stalo do djece koja nemaju jednog ili oba roditelja (Jakov 1:27). Sasvim sigurno, onaj tko naudi nedužnoj djeci izaziva pravedan gnjev Jehove, koji je Otac djeci bez oca. Oni koji zlostavljaju bespomoćnu djecu neće umaknuti “usplamtjelom gnjevu Jehovinom” (Sefanija 2:2). Takvi zli ljudi na svojoj će koži osjetiti koliko je “strašno upasti u ruke Boga živoga” (Hebrejima 10:31).

^ odl. 1 Kao što pokazuje bilješka za 2. Mojsijevu 22:22, izraz “dijete bez oca” u hebrejskom tekstu doslovno glasi “dječak bez oca”. No Mojsijev zakon štitio je i prava djevojčica koje nisu imale oca (4. Mojsijeva 27:1-8). Budući da ista načela vrijede i za dječake i za djevojčice, u hrvatskom izdanju prijevoda Novi svijet u ovom i u još oko 40 drugih redaka taj je hebrejski izraz preveden s “dijete bez oca” odnosno “siroče”.