Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 Učimo svoju djecu

Željela je pomoći

Željela je pomoći

POZNAJEŠ li nekoga tko je jako bolestan?— Jesi li ikad pomislio kako bi bilo lijepo da mu možeš pomoći da ozdravi?— Što ako bi on bio iz neke druge zemlje ili bi bio neke druge vjere? Bi li mu i tada želio pomoći da ozdravi?— Djevojčica koja je u Izraelu živjela prije gotovo 3 000 godina poželjela je pomoći jednom bolesnom čovjeku. Da vidimo kako je to bilo.

Djevojčica je živjela u Izraelu, a Izraelci su u to doba stalno ratovali sa Sirijcima, koji su živjeli u njihovoj blizini (1. Kraljevima 22:1). Jednog dana Sirijci su došli u Izrael i zarobili tu djevojčicu. Odveli su je u Siriju, gdje je ona postala sluškinja ženi sirijskog vojskovođe Naamana. Naaman je obolio od teške bolesti koja se zvala guba. Ta je bolest mogla prouzročiti da čovjeku otpada meso.

Sluškinja je rekla Naamanovoj ženi kako bi se njen muž mogao izliječiti. Kazala je: ‘Kad bi Naaman otišao u Samariju, Jehovin prorok Elizej mogao bi ga izliječiti od gube.’ Način na koji je ta djevojčica govorila o Elizeju Naamana je uvjerio da bi ga taj prorok doista mogao ozdraviti. Zato je uz dopuštenje sirijskoga kralja Ben-Hadada Naaman sa svojim slugama krenuo na put od oko 150 kilometara da bi pronašao Elizeja.

Najprije su svi zajedno pošli k Joramu, koji je bio kralj Izraela. Pokazali su mu pismo kralja Ben-Hadada u kojemu je kralj molio da se pomogne Naamanu. No Joram nije vjerovao ni Jehovi ni proroku Elizeju. Mislio je da Ben-Hadad traži načina da zarati s njim. Kad je to čuo Elizej, poručio je kralju Joramu: “Molim te, neka taj čovjek dođe k meni!” Elizej je želio dokazati da Bog može izliječiti Naamana od njegove teške bolesti (2. Kraljevima 5:1-8).

Kad je Naaman sa svojim konjima i kolima stigao pred Elizejevu kuću, Elizej je poslao k njemu glasnika i poručio mu: ‘Okupaj se sedam puta u Jordanu i ozdravit ćeš.’ Naamana je to jako razljutilo. Očekivao je da pred njega izađe sam Elizej i da prijeđe rukom preko gube kako bi je izliječio.  No pred njega je došao samo taj glasnik! Zato se Naaman bijesno okrenuo da pođe kući (2. Kraljevima 5:9-12).

Što bi ti učinio da si bio jedan od Naamanovih slugu?— Sluge su ga upitali: ‘Da je prorok tražio od tebe da učiniš nešto teško, zar ne bi to učinio? Pa zašto onda ne učiniš samo to što ti je rekao — okupaj se i bit ćeš čist?’ I Naaman ih je poslušao. “Sišao je i zaronio u Jordan sedam puta. (...) I tijelo je njegovo postalo kao tijelo maloga djeteta.”

Naaman se potom vratio k Elizeju i rekao mu: “Sada znam da nema Boga nigdje na zemlji osim u Izraelu.” Obećao je Elizeju da “neće više prinositi paljenice ni druge žrtve bogovima drugim, nego samo Jehovi” (2. Kraljevima 5:13-17).

Bi li i ti, poput one male djevojčice, nekome želio pomoći da upozna Jehovu i sazna što sve Jehova može učiniti?— Kad je Isus bio na Zemlji, jedan je gubavac povjerovao u njega i rekao mu: “Ako hoćeš, možeš me očistiti.” Znaš li što mu je Isus rekao?— Isus je rekao: “Hoću.” I izliječio ga je, kao što je Jehova izliječio Naamana (Matej 8:2, 3).

Jesi li već čuo za Jehovin novi svijet u kojemu će svi biti zdravi i živjeti vječno?— (2. Petrova 3:13; Otkrivenje 21:3, 4). Ako jesi, sigurno želiš i drugima govoriti o tom predivnom svijetu!