Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Ljubiš li svoje bližnje “kao samoga sebe”?

Ljubiš li svoje bližnje “kao samoga sebe”?

Ljubi bližnjega svojeg kao samoga sebe! (MAT. 22:39)

PJESME: 73, 36

1, 2. Kako Biblija ukazuje na to da je važno pokazivati ljubav?

LJUBAV je najistaknutija osobina Jehove Boga (1. Ivan. 4:16). On je najprije stvorio Isusa, koji je nebrojeno mnogo godina proveo na nebu sa svojim Ocem te saznao koliko on voli svoja stvorenja i kako im to pokazuje (Kol. 1:15). Svime što je dosad učinio, i na nebu i na Zemlji, Isus je pokazao kako potpuno razumije da je Jehova pun ljubavi. Osim toga, on sam iskazuje ljudima ljubav po uzoru na Boga. Stoga možemo biti uvjereni u to da će Jehova i Isus kao vladari u cijelu vječnost svojim podanicima iskazivati ljubav.

2 Kad je neki čovjek upitao Isusa koja je najveća zapovijed u Mojsijevom zakonu, on mu je odgovorio: “‘Ljubi Jehovu, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim!’ To je najveća i prva zapovijed. Druga, slična toj, jest ova: ‘Ljubi bližnjega svojeg kao samoga sebe!’” (Mat. 22:37-39).

3. Tko su naši bližnji?

3 Valja zapaziti da je Isus ljubav prema bližnjemu naveo odmah nakon ljubavi prema Jehovi. To znači da je vrlo  važno pokazivati ljubav prema svim našim bližnjima. No tko su naši bližnji? Ako smo u braku, naš je bližnji svakako naš bračni partner. Braća i sestre u skupštini također su naši bližnji. Taj se izraz odnosi i na ljude koje susrećemo u službi propovijedanja. Kako oni koji služe Jehovi i žive po učenjima njegovog Sina mogu pokazivati ljubav prema bližnjima?

POKAZUJMO LJUBAV SVOM BRAČNOM PARTNERU

4. Zašto ljudi mogu imati sretan brak iako su nesavršeni?

4 Kad je stvorio Adama i Evu te ih združio, Jehova je ustvari izvršio prvo vjenčanje. Njegov je naum bio da to dvoje ljudi živi sretno, da im veza bude trajna i da napune Zemlju svojim potomcima (1. Mojs. 1:27, 28). No oni su se pobunili protiv Jehove i time su cijelom ljudskom rodu prenijeli grijeh i smrt, a ujedno su narušili svoj brak (Rim. 5:12). Unatoč tome ljudi mogu imati sretan brak. Biblija nam objašnjava kako je to moguće. Ona sadrži najbolje savjete o bračnom životu jer oni potječu od Jehove, koji je utemeljio bračno uređenje. (Pročitaj 2. Timoteju 3:16, 17.)

5. Koliko je u braku važna ljubav?

5 Božja Riječ pokazuje da je ljubav — snažan osjećaj naklonosti i privrženosti — neophodna za sreću u bilo kakvoj vezi dvoje ljudi. To naročito dolazi do izražaja u braku. Apostol Pavao opisao je pravu ljubav rekavši: “Ljubav je dugotrpljiva i dobrostiva. Ljubav nije zavidna, ne hvali se, ne uzvisuje se, ne ponaša se nedolično, ne gleda svoju korist, nije razdražljiva, ne pamti zlo. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve podnosi, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi. Ljubav nikada ne prestaje” (1. Kor. 13:4-8). Budemo li razmišljali o tim riječima i postupali u skladu s njima, to će uvelike pridonijeti našoj sreći u braku.

Božja Riječ pomaže nam da imamo sretan brak (Vidi 6. i 7. odlomak)

6, 7. (a) Što Biblija uči o tome kako bi se poglavari trebali ponašati prema onima koji su im podložni? (b) Kako se muž treba ponašati prema svojoj ženi?

6 Jehova je odredio da sva njegova stvorenja trebaju nekome biti podložna. Pavao je objasnio: “Želim da znate  da je svakome muškarcu glava Krist, a ženi je glava muškarac, a Kristu je glava Bog” (1. Kor. 11:3). No onaj tko ima ulogu poglavara ne smije se ponašati poput tiranina, nego se treba s ljubavlju ophoditi s onima koji su mu podložni. Naprimjer, Jehova se sa svojim Sinom, Isusom Kristom, ophodi ljubazno i nesebično, a Isus je sretan što ima poglavara koji je pun ljubavi. Stoga je rekao: “Ljubim Oca” (Ivan 14:31). Teško je vjerovati da bi se Isus tako osjećao kad bi Jehova bio okrutan ili kad bi se prema njemu ponašao poput diktatora.

7 Iako je muž glava svojoj ženi, Biblija uči da je on treba poštovati (1. Petr. 3:7). Između ostalog, muž može iskazivati poštovanje svojoj ženi tako da uzima u obzir njene potrebe te da pri donošenju nekih odluka postupi u skladu s njenim željama. Božja Riječ kaže: “Muževi, ljubite svoje žene, kao što je i Krist ljubio skupštinu i sebe predao za nju” (Efež. 5:25). Da, Isus je za svoje sljedbenike čak dao život. Kad se muž kao poglavar ugleda na Isusa te se s ljubavlju ophodi sa svojom ženom, njoj je puno lakše voljeti ga, poštovati i biti mu podložnom. (Pročitaj Titu 2:3-5.)

LJUBIMO SVOJE SUVJERNIKE

8. Kako Jehovini sluge trebaju gledati na svoju braću i sestre u vjeri?

8 Milijuni ljudi diljem svijeta služe Jehovi i govore drugima o njemu i njegovom naumu. Kako bi svaki Jehovin sluga trebao gledati na svoju braću i sestre u vjeri? Božja Riječ kaže: “Činimo dobro svima, a naročito svojoj braći u vjeri” (Gal. 6:10; pročitaj Rimljanima 12:10). Apostol Petar napisao je: “Sada kad ste poslušnošću istini očistili duše svoje da biste mogli pokazivati nelicemjernu bratsku ljubav, ljubite jedni druge žarko i od srca!” Osim toga, Petar je rekao svojim suvjernicima: “Prije svega, žarko ljubite jedni druge” (1. Petr. 1:22; 4:8).

9, 10. Zbog čega su Božji sluge ujedinjeni?

9 Budući da žarko ljubimo svoju braću i sestre koji služe Jehovi, naša je organizacija jedinstvena u cijelom svijetu. Osim toga, budući da ljubimo Jehovu i slušamo njegove zapovijedi, on nas podupire pomoću najmoćnije sile u svemiru — svetog duha. To nam omogućava da budemo istinski ujedinjeni sa svojom braćom i sestrama iz cijelog svijeta! (Pročitaj 1. Ivanovu 4:20, 21.)

10 Pavao je istaknuo koliko je važno da kršćani ljube jedni druge, napisavši: “Obucite se u najdublju samilost, dobrostivost, poniznost, blagost i dugotrpljivost. Podnosite jedni druge i spremno opraštajte jedni drugima ako tko ima pritužbu na koga. Kao što je Jehova spremno oprostio vama, tako činite i vi. A povrh svega, obucite se u ljubav, jer vas ona savršeno povezuje” (Kol. 3:12-14). Doista smo sretni zbog toga što među nama, bez obzira na naše porijeklo ili nacionalnost, vlada ljubav koja nas “savršeno povezuje”!

11. Po čemu ljudi mogu uvidjeti da su Jehovini svjedoci prava religija?

11 Prava ljubav i jedinstvo znak su po kojem ljudi mogu uvidjeti da su Jehovini svjedoci prava religija, jer Isus je rekao: “Po tome će svi znati da ste moji učenici, ako budete ljubili jedan drugoga” (Ivan 13:34, 35). Apostol Ivan napisao je: “Djeca Božja i djeca Đavlova poznaju se po ovome: tko god ne hodi u pravednosti, ne potječe od  Boga, a tako ni onaj tko ne ljubi brata svojega. Jer ovo je poruka koju ste čuli u početku: ljubimo jedan drugoga!” (1. Ivan. 3:10, 11). Ljubav na kojoj se temelji izvanredno jedinstvo što vlada među Jehovinim svjedocima jasno pokazuje da su oni pravi Kristovi sljedbenici te da se Bog njima služi kako bi ostvario svoj naum o tome da se dobra vijest o Kraljevstvu propovijeda po svemu svijetu (Mat. 24:14).

SKUPLJA SE “VELIKO MNOŠTVO”

12, 13. Što pripadnici “velikog mnoštva” danas rade i što će uskoro doživjeti?

12 Većina Jehovinih slugu pripada “velikom mnoštvu” ljudi koji potječu “iz svakoga naroda i plemena i puka i jezika”. Oni “stoje pred [Božjim] prijestoljem i pred Janjetom”, odnosno Isusom Kristom. Tko su oni? “To su oni koji dolaze iz velike nevolje. Oprali su svoje duge haljine i ubijelili ih u krvi Janjetovoj”, jer iskazuju vjeru u Isusovu otkupnu žrtvu. Pripadnici “velikog mnoštva”, kojih iz dana u dan ima sve više, ljube Jehovu i njegovog Sina te služe Bogu “dan i noć” (Otkr. 7:9, 14, 15).

13 Bog će uskoro uništiti ovaj zli svijet u “velikoj nevolji” (Mat. 24:21; pročitaj Jeremiju 25:32, 33). No budući da ljubi svoje sluge, Jehova će ih kao grupu sačuvati na životu te će ih uvesti u svoj novi svijet. Tada će se ispuniti proročanstvo staro gotovo 2 000 godina koje glasi: “Obrisat će [Bog] svaku suzu s očiju njihovih i smrti više neće biti, ni tuge ni jauka ni boli više neće biti.” Bit će predivno živjeti na Zemlji kad ona bude pretvorena u raj i kad nestane “sve [zlo] što je prije bilo” (Otkr. 21:4). Raduješ li se tome?

14. Koliko ima pripadnika velikog mnoštva?

14 Kad su 1914. započeli posljednji dani, u svijetu je bilo svega nekoliko tisuća Jehovinih slugu. Potaknut ljubavlju prema bližnjima, mali je ostatak pomazanih kršćana uz podršku Božjeg svetog duha ustrajno propovijedao dobru vijest o Kraljevstvu. Zbog toga se s vremenom počelo sakupljati veliko mnoštvo ljudi koji imaju nadu u vječni život na Zemlji. Danas u svijetu ima više od 8 000 000 Jehovinih svjedoka, koji su raspoređeni u 115 400 skupština diljem svijeta. A Božji se narod i dalje povećava. Naprimjer, tijekom službene 2014. godine krstilo se više od 275 500 novih svjedoka Jehove Boga, što znači da se svakog tjedna u prosjeku krstilo oko 5 300 osoba.

15. Što Božji narod čini kako bi što više ljudi imalo priliku čuti dobru vijest o Kraljevstvu?

15 Zadivljujuće je vidjeti što sve Božji narod čini kako bi što više ljudi imalo priliku čuti dobru vijest o Kraljevstvu. Naše publikacije, koje se temelje na Bibliji, tiskaju se na više od 700 jezika. Stražarska kula najtiražniji je časopis na svijetu — svaki mjesec tiska se u više od 52 000 000 primjeraka, a objavljuje se na 247 jezika. Naša knjiga Što Biblija doista uči?, koju koristimo za vođenje biblijskih tečajeva, dosad je tiskana u više od 200 000 000 primjeraka, a objavljena je na preko 250 jezika.

16. Zbog čega zemaljski dio Jehovine organizacije toliko raste?

16 Zemaljski dio Jehovine organizacije toliko raste zato što mi vjerujemo u Boga i potpuno prihvaćamo da je Biblija njegova Riječ koja je napisana pod vodstvom njegovog duha (1. Sol. 2:13). Naročito je vrijedno istaknuti duhovno blagostanje u kojem Jehovin narod uživa  unatoč mržnji i protivljenju Sotone Đavla, “boga ovoga svijeta” (2. Kor. 4:4).

UVIJEK POKAZUJMO DRUGIMA DA IH VOLIMO

17, 18. Kakav bi stav Božji sluge trebali imati prema ljudima koji ne služe Jehovi?

17 Kakav bi stav Jehovini sluge trebali imati prema ljudima koji ne služe jedinom pravom Bogu? Kad propovijedamo ljudima, oni različito reagiraju — neki su spremni na razgovor, a neki nam se protive. No kako god ljudi reagirali, mi bismo se trebali držati savjeta iz Božje Riječi koji glasi: “Neka vaša riječ uvijek bude ugodna, solju začinjena, da znate svakome odgovoriti kako treba” (Kol. 4:6). Kad branimo dobru vijest pred svakim tko od nas traži obrazloženje naše nade, činimo to “blago i s dubokim poštovanjem” jer nas na to potiče ljubav prema bližnjima (1. Petr. 3:15).

18 Mi pokazujemo ljubav prema bližnjima čak i kad se neki ljudi naljute i počnu nas vrijeđati zato što im želimo prenijeti dobru vijest. Tada postupamo poput Isusa, za kojeg Biblija kaže: “Kad su ga vrijeđali, nije uzvraćao vrijeđanjem. Kad je trpio, nije prijetio, nego se prepustio onome koji pravedno sudi”, odnosno Jehovi (1. Petr. 2:23). I kad smo u društvu suvjernika i kad razgovaramo s ljudima koji nisu Jehovini svjedoci, mi pokazujemo poniznost i postupamo u skladu sa savjetom: “Ne vraćajte zlo za zlo ni uvredu za uvredu, nego, naprotiv, blagoslivljajte” (1. Petr. 3:8, 9).

19. Koje je načelo Isus iznio u vezi s onima koji nam se protive?

19 Poniznost pomaže Jehovinim slugama da primjenjuju važno načelo koje je Isus iznio u svojoj Propovijedi na gori. On je rekao: “Čuli ste da je bilo rečeno: ‘Ljubi bližnjega svojeg i mrzi neprijatelja svojeg!’ A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje svoje i molite se za one koji vas progone, da biste bili sinovi Oca svojega koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi zlima i dobrima i da kiša pada pravednima i nepravednima” (Mat. 5:43-45). Budući da smo Božji sluge, moramo naučiti “ljubiti neprijatelje svoje”, bez obzira na to kako se oni ponašaju prema nama.

20. Kako znamo da će u novom svijetu svi ljudi ljubiti Boga i svoje bližnje? (Vidi ilustraciju na početku članka.)

20 Pripadnici Jehovinog naroda u svim područjima života trebaju svojim stavovima i postupcima pokazati da ljube Jehovu i svoje bližnje. Naprimjer, čak i ako neki ljudi ne reagiraju lijepo na vijest o Kraljevstvu, mi im pomažemo kad se nađu u nevolji i time pokazujemo da ih ljubimo. Apostol Pavao napisao je: “Ne budite nikome ništa dužni, osim da ljubite jedni druge. Jer tko ljubi bližnjega, ispunio je Zakon. Jer zapovijedi Zakona: ‘Ne učini preljub’, ‘Ne ubij’, ‘Ne ukradi’, ‘Ne poželi’, i ako ima još koja zapovijed, sažete su u ovim riječima: ‘Ljubi bližnjega svojeg kao samoga sebe!’ Ljubav ne čini zlo bližnjemu. Dakle, ljubav je ispunjenje Zakona” (Rim. 13:8-10). Budući da smo Jehovini svjedoci, mi istinski volimo ljude iako živimo u razjedinjenom, nasilnom i zlom svijetu kojim vlada Sotona (1. Ivan. 5:19). Nakon što Jehova uništi Sotonu, njegove demone i buntovne ljude, sve što će ljudi činiti na Zemlji bit će potaknuto ljubavlju. Život će tada biti uistinu predivan jer će svi ljudi ljubiti Boga i svoje bližnje!