Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Budi oprezan, Sotona te želi proždrijeti!

Budi oprezan, Sotona te želi proždrijeti!

Bdijte! Protivnik vaš, Đavo, ide uokolo kao ričući lav i traži koga da proždre (1. PETR. 5:8)

1. Objasni kako je jedan Jehovin anđeo postao Sotona.

TAJ anđeo nekoć je bio u dobrom odnosu s Jehovom. No u jednom trenutku počeo je žudjeti za tim da ga ljudi štuju. Umjesto da odbaci tu neispravnu želju, dopustio je da ona u njemu raste i navede ga na grijeh (Jak. 1:14, 15). Ne znamo kako se nekad zvao, ali nama je poznat kao Sotona. On “nije ostao postojan u istini”, nego se pobunio protiv Jehove i postao “otac laži” (Ivan 8:44).

2, 3. Što izrazi “Sotona”, “Đavo”, “prazmija” i “veliki zmaj” otkrivaju o Jehovinom najvećem neprijatelju?

2 Otkako se pobunio, Sotona je puno puta pokazao da je najljući neprijatelj Jehove Boga, ali i velik neprijatelj ljudskog roda. Imena i nazivi koji se u Bibliji koriste za tog zlog anđela otkrivaju koliko je on iskvaren. Ime Sotona dolazi od hebrejske riječi koja znači “protivnik”, što ukazuje na to da on ne priznaje Boga za vrhovnog vladara, nego ga mrzi i svim se silama opire njegovoj vlasti. Sotoni ne bi bilo ništa draže nego da Jehovinoj vlasti dođe kraj.

3 Kao što stoji u Otkrivenju 12:9, Sotonu se naziva i Đavlom, što dolazi od grčke riječi koja znači “klevetnik”. Taj izraz  ukazuje na činjenicu da Sotona ocrnjuje Jehovu, nazivajući ga lažljivcem. Riječ “prazmija” podsjeća nas na žalostan trenutak u ljudskoj povijesti kad je Sotona u edenskom vrtu prevario Evu posluživši se zmijom. Na spomen izraza “veliki zmaj” vjerojatno pomislimo na nekakvo strašno čudovište, što je u skladu s činjenicom da je Sotona iznimno okrutan te opsjednut time da osujeti Jehovin naum i zatre njegov narod.

4. O čemu će biti riječi u ovom članku?

4 Dakle, ako smo odlučili služiti Jehovi, Sotona je očito naš najveći neprijatelj. Biblija nas stoga s pravom upozorava: “Budite trezveni, bdijte! Protivnik vaš, Đavo, ide uokolo kao ričući lav i traži koga da proždre” (1. Petr. 5:8). Imajući na umu to upozorenje, u ovom članku govorit ćemo o tri Sotonine osobine koje pokazuju da je jako važno čuvati se tog okrutnog neprijatelja Jehove Boga i njegovog naroda.

SOTONA JE MOĆAN

5, 6. (a) Navedi primjere koji potvrđuju da su anđeli “moćni u sili”. (b) U kom smislu Sotona “ima moć prouzročiti smrt”?

5 Biblija kaže da su anđeli “moćni u sili” (Psal. 103:20). Oni su uzvišeniji od ljudi te su stoga inteligentniji i jači od njih. Naravno, anđeli koji vjerno služe Bogu koriste svoju moć kako bi činili dobro. Naprimjer, jedan Jehovin anđeo jednom je prilikom pobio 185 000 neprijateljskih asirskih vojnika. Nijedan čovjek ne bi mogao sam učiniti takvo što, a čak bi se i cijela vojska namučila da pobije toliko vojnika (2. Kralj. 19:35). Jednom drugom prilikom Božji je anđeo upotrijebio svoju nadljudsku moć i inteligenciju kako bi Isusove apostole izbavio iz zatvora. Taj je anđeo neprimjetno otključao vrata, oslobodio apostole te za njima zaključao vrata — i to stražarima ispred nosa! (Djela 5:18-23).

6 Za razliku od anđela koji služe Bogu, Sotona svoju moć koristi kako bi činio zlo. On je izuzetno moćan i veoma snažno utječe na ljude! Biblija za njega kaže da je “vladar ovog svijeta” i “bog ovoga svijeta” (Ivan 12:31; 2. Kor. 4:4). Sotona Đavo čak “ima moć prouzročiti smrt” (Hebr. 2:14). To ne znači da on izravno ubija sve ljude. Međutim, zbog njegovog je utjecaja cijeli svijet prožet mržnjom i nasiljem, pa ljudi nemilice ubijaju jedni druge. Osim toga, Sotona je prevario Evu te je ona navela Adama da prekrši Božju zapovijed, pa su se grijeh i smrt proširili na sve ljude (Rim. 5:12). Zbog svega toga Biblija kaže da Đavo “ima moć prouzročiti smrt”. Isus ga je s pravom nazvao “ubojicom” (Ivan 8:44). Sotona je nama ljudima uistinu moćan neprijatelj!

7. Kako demoni pokazuju da su moćni?

7 Kad se suprotstavljamo Sotoni, suprotstavljamo se i svima koji su na njegovoj strani u spornom pitanju o tome tko ima pravo biti vrhovni vladar svega što postoji. Među Sotoninim pristalicama ima i mnogo drugih buntovnih anđela, koji se nazivaju demoni (Otkr. 12:3, 4). Demoni su u puno navrata pokazali da imaju nadljudsku moć te su onima koje su mučili nanijeli velike patnje (Mat. 8:28-32; Mar. 5:1-5). Nikad nemoj podcijeniti moć tih zlih anđela niti moć “vladara demonâ” (Mat. 9:34). Bez Jehovine pomoći nikako ne bismo mogli pobijediti Sotonu.

SOTONA JE OKRUTAN

8. (a) Što je Sotonin cilj? (Vidi ilustraciju na početku članka.) (b) Po čemu vidiš da su mnogi ljudi u ovom svijetu okrutni poput Sotone?

8 Apostol Petar usporedio je Sotonu s “ričućim lavom”. U jednom biblijskom  priručniku piše da grčka riječ prevedena s “ričući” ukazuje na “urlikanje izgladnjele zvijeri”. Te riječi zaista dobro opisuju koliko je Sotona strašan i okrutan! Premda je cijeli svijet pod njegovom vlašću, on i dalje traži nove žrtve kako bi ih proždro (1. Ivan. 5:19). Njemu je svijet, slikovito govoreći, tek predjelo. On svojim “glavnim jelom” smatra pomazanike koji su preostali na Zemlji i njihove suradnike, “druge ovce” (Ivan 10:16; Otkr. 12:17). Sotonin je cilj proždrijeti Jehovin narod. Progonstvo kojem od 1. stoljeća naovamo izlaže Isusove sljedbenike jasno pokazuje koliko je zao i okrutan.

9, 10. (a) Kako je Sotona pokušavao osujetiti Božji naum s izraelskim narodom? (Navedi primjere.) (b) Zašto je Sotona imao poseban razlog za to da se okomi na Izraelce? (c) Što misliš, kako se Đavo osjeća kad neki Jehovin sluga počini ozbiljan grijeh?

9 U svom nastojanju da osujeti Božji naum Sotona na još jedan način pokazuje koliko je okrutan. Gladni lav nema milosti prema svom plijenu. On nema suosjećanja prema svojoj žrtvi prije nego što je ubije i nakon toga ne osjeća krivnju. Slično tome Sotona nema nimalo milosti prema onima koje pokušava proždrijeti. Naprimjer, razmisli o tome koliko je puta Sotona Đavo iz prikrajka promatrao Izraelce kad su oni podlegli nemoralu, pohlepi i drugim grijesima. Kad u Bibliji čitaš o tome kakve su žalosne posljedice snašle Zimrija, koji je počinio nemoral, i Gehazija, koji je pohlepno uzeo nešto što mu nije pripadalo, možeš li “vidjeti” kako se ričući lav naslađuje zbog pobjede koju je izvojevao? (4. Mojs. 25:6-8, 14, 15; 2. Kralj. 5:20-27).

Sotona likuje kad neki Jehovin sluga čini grijeh (Vidi 10. odlomak)

10 Sotona je imao poseban razlog za to da se okomi na Izraelce. Naime, iz tog je naroda trebao poteći Mesija, za kojeg je bilo prorečeno da će uništiti Sotonu i potvrditi da Jehova ima pravo biti vrhovni vladar (1. Mojs. 3:15). Sotona nije želio da Izraelci dobiju Božji blagoslov, pa je činio sve što je mogao kako bi ih naveo na grijeh i na taj ih način iskvario. Sigurno mu nije bilo žao kad je David počinio preljub niti je suosjećao s Mojsijem kad je on izgubio mogućnost da uđe u Obećanu zemlju.  Upravo suprotno, Sotona nesumnjivo likuje kad neki Božji sluga počini ozbiljan grijeh. Ustvari, Đavo se možda poziva na takve pobjede kako bi se rugao Jehovi (Izr. 27:11).

11. Zašto je Sotona možda pokušao Saru navesti na grijeh?

11 Sotona je naročito htio zatrti rodoslovnu liniju iz koje je trebao poteći Mesija. Uzmimo za primjer ono što se dogodilo ubrzo nakon što je Bog obećao Abrahamu da će od njega načiniti velik narod (1. Mojs. 12:1-3). Dok su Abraham i Sara bili u Egiptu, faraon je odveo Saru u svoj dom — nesumnjivo želeći da ona postane njegovom ženom. No Jehova se umiješao i izbavio Saru iz te nemile situacije. (Pročitaj 1. Mojsijevu 12:14-20.) Kratko prije Izakovog rođenja nešto slično dogodilo se u Geraru (1. Mojs. 20:1-7). Je li Sotona u tim prilikama zakulisno upravljao događajima? Da li se nadao da će Saru, koja je napustila lagodan život u Uru i otišla živjeti pod šatorima, privući blještavilo raskošnih zdanja u kojima su boravili egipatski faraon i Abimelek? Je li Sotona mislio da će Sara s nekim od njih dvojice stupiti u preljubnički brak i tako iznevjeriti svog supruga — a i Jehovu? Biblija o tome ne govori, ali logično je zaključiti kako bi Sotona bio presretan da je Sara na taj način izgubila mogućnost postati pretkinjom obećanog potomka. On ne bi osjetio ni najmanju grižnju savjesti da je ta vrsna žena upropastila svoj brak, ugled i odnos s Jehovom. Sotona je doista okrutan!

12, 13. (a) Kako je nakon Isusovog rođenja Sotona pokazao svoju okrutnost? (b) Što misliš, kako Sotona gleda na mlade koji vole Jehovu i žele mu služiti?

12 Isus se rodio mnogo stoljeća nakon Abrahama. Nemoj misliti da je Sotona to djetešce smatrao krasnim ili slatkim. Upravo suprotno! On je znao da će to novorođenče jednog dana postati obećani Mesija. Uostalom, Isus je bio glavni Abrahamov potomak, onaj za kojeg je bilo prorečeno da će uništiti “djela Đavlova” (1. Ivan. 3:8). Je li Sotona možda mislio da bi ipak bilo pretjerano ubiti dijete? Nije. On je potpuno beskrupulozan i ne mari za to što je dobro, a što zlo. Stoga je nakon Isusovog rođenja bez oklijevanja nešto poduzeo kako bi ga ubio. Što je učinio?

13 Kralj Herod silno se uznemirio kad su se zvjezdoznanci stali raspitivati za to gdje je “kralj židovski koji se rodio”, pa je čvrsto odlučio ubiti ga (Mat. 2:1-3, 13). Kako bi bio siguran da će se njegov naum ostvariti, zapovjedio je vojnicima da u Betlehemu i njegovoj okolici pobiju sve dječake od dvije godine naniže. (Pročitaj Mateja 2:13-18.) Kao što znamo, Isus nije izgubio život u tom nezamislivom pokolju. No što nam taj događaj otkriva o našem neprijatelju Sotoni? Očito je da Đavo nimalo ne cijeni ljudski život. On nema milosti čak ni prema djeci. Sotona je doista “ričući lav”. Nikad nemoj podcijeniti tog okrutnog neprijatelja!

SOTONA JE LUKAV

14, 15. Kako je Sotona “zaslijepio umove nevjerničke”?

14 Sotona samo zahvaljujući svojoj lukavosti može navesti ljude da okrenu leđa Jehovi, našem Bogu koji nas ljubi (1. Ivan. 4:8). On zavodi ljude, zbog čega oni nisu svjesni toga da trebaju “zadovoljiti svoje duhovne potrebe” (Mat. 5:3). Đavo je “zaslijepio umove nevjerničke, da do njih ne prodre svjetlost slavne dobre vijesti o Kristu, koji je slika Božja” (2. Kor. 4:4).

 15 Sotona zavodi ljude prvenstveno putem krive religije. Sigurno mu je jako drago kad vidi da ljudi štuju svoje pretke, prirodne sile ili životinje — bilo koga ili bilo što, samo ne Jehovu, “koji zahtijeva da se odanost iskazuje isključivo njemu” (2. Mojs. 20:5). Čak i mnogi koji misle da na ispravan način štuju Boga zapravo robuju lažnim vjerovanjima i beskorisnim vjerskim obredima. Oni se nalaze u doista žalosnom stanju, poput Izraelaca kojima je Jehova poručio: “Zašto novac trošite na ono što nije kruh i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me pažljivo i jedite hranu dobru, i neka duša vaša uživa u hrani najboljoj!” (Iza. 55:2).

16, 17. (a) Zašto je Isus rekao Petru: “Odlazi od mene, Sotono”? (b) Kako bi nas Sotona mogao prevariti i navesti da izgubimo osjećaj hitnosti?

16 Sotona može prevariti čak i revne Jehovine sluge. Uzmimo za primjer ono što se dogodilo kad je Isus rekao svojim učenicima da će biti ubijen. Apostol Petar ga je, nesumnjivo u najboljoj namjeri, uzeo na stranu i kazao mu: “Budi milostiv prema sebi, Gospodine! Ne, tebi se to neće dogoditi!” No Isus mu je odlučno odvratio: “Odlazi od mene, Sotono!” (Mat. 16:22, 23). Zašto je Isus Petra nazvao “Sotonom”? Zato što je znao što će se uskoro dogoditi. Bližio se čas kad je trebao umrijeti i otkupiti ljudski rod te dokazati da je Đavo lažljivac. U tom iznimno važnom trenutku ljudske povijesti nije bilo vremena da Isus bude “milostiv prema sebi”. Da je tada prestao davati sve od sebe u službi Jehovi, Sotona bi bio presretan.

17 Budući da se ovom svijetu bliži kraj, mi živimo u veoma značajnom razdoblju ljudske povijesti. Sotona želi da prestanemo davati sve od sebe u službi Jehovi, odnosno da budemo “milostivi prema sebi” trudeći se ostaviti nekakav trag u ovom svijetu, te da tako izgubimo osjećaj hitnosti. Nemoj dopustiti da ti se to dogodi! Postupaj u skladu s Isusovim upozorenjem: “Bdijte!” (Mat. 24:42). Nemoj ni u jednom trenutku povjerovati Sotoninim podmuklim lažima da je kraj ovog svijeta daleko ili da uopće neće doći.

18, 19. (a) Na koji nas način Sotona pokušava prevariti kad je riječ o tome kako gledamo na sebe? (b) Kako nam Jehova pomaže da budemo oprezni i da ostanemo duhovno budni?

18 Sotona nas pokušava prevariti na još jedan način. Želi nas uvjeriti u to da nas Bog ne voli i da nam nikad neće oprostiti grijehe. No to je čista laž kojom Sotona želi obmanuti ljude. Uostalom, koga Jehova doista ne voli? Sotonu. Kome doista neće oprostiti grijehe? Sotoni. S druge strane, nama Biblija jamči: “Bog nije nepravedan, pa da zaboravi vaše djelo i ljubav koju ste iskazali njegovu imenu” (Hebr. 6:10). Jehova cijeni to što se trudimo ugoditi mu i zato ono što činimo za njega nije uzaludno. (Pročitaj 1. Korinćanima 15:58.) Stoga nemojmo dopustiti Sotoni da nas navede da povjerujemo njegovim lažima.

19 Kao što smo vidjeli, Sotona je moćan, okrutan i lukav. Kako možemo pobijediti tako zastrašujućeg neprijatelja? Mi u toj borbi nismo bespomoćni. Jehova nam putem svoje Riječi otkriva kojim se metodama Sotona služi, pa nam “njegove namjere nisu nepoznate” (2. Kor. 2:11). Kad znamo na koje nas načine Sotona pokušava prevariti, lakše nam je biti na oprezu i ostati budnima. No nije dovoljno samo znati Sotonine namjere. Biblija nam kaže: “Suprotstavite se Đavlu, i pobjeći će od vas!” (Jak. 4:7). Sljedeći članak objašnjava na koja se tri načina možemo oduprijeti Sotoni i pobijediti ga.