Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Odano podupirimo Kristovu braću

Odano podupirimo Kristovu braću

Što god ste učinili jednom od ove moje najmanje braće, meni ste učinili (MAT. 25:40)

1, 2. (a) Koje je usporedbe Isus ispričao svojim bliskim prijateljima? (Vidi ilustraciju na početku članka.) (b) Što trebamo znati u vezi s usporedbom o ovcama i jarcima?

ISUS je razgovarao sa svojim bliskim prijateljima Petrom, Andrijom, Jakovom i Ivanom. Nakon što im je ispričao poučne priče o vjernom i razboritom robu, o deset djevica i o talentima, ispričao im je još jednu usporedbu. U njoj je govorio o vremenu u kojem će “Sin čovječji” suditi svim narodima. Ta je usporedba sigurno ostavila dubok dojam na njegove učenike. U središtu radnje dvije su skupine ljudi — jednu od njih Isus je usporedio s ovcama, a drugu s jarcima. No u toj se usporedbi spominje još jedna važna skupina — oni koje je “kralj” nazvao svojom “braćom”. (Pročitaj Mateja 25:31-46.)

2 Usporedba o ovcama i jarcima još od 1. stoljeća zaokuplja pažnju Jehovinih slugu, i to s pravom jer je Isus u njoj govorio o dobivanju vječnog života i odlasku u vječnu smrt. Ujedno je objasnio zašto će neki ljudi biti nagrađeni životom, a drugi kažnjeni smrću. Dakle, od životne je važnosti da razumijemo značenje te Isusove usporedbe i da primjenjujemo pouke koje ona sadrži. Budući da je ona toliko važna, na mjestu je upitati se:  Kako je Jehova svojim slugama postupno otkrivao značenje te usporedbe? Zašto možemo reći da ona ističe kako je važno propovijedati dobru vijest? Tko je sve dužan propovijedati? Zašto je sada vrijeme da budemo odani “kralju” i onima koje je on nazvao svojom “braćom”?

KAKO JE JEHOVA POSTUPNO OTKRIVAO ZNAČENJE USPOREDBE?

3, 4. (a) Koje važne pojedinosti moramo znati da bismo ispravno razumjeli usporedbu o ovcama i jarcima? (b) Kako je 1881. u Sionskoj stražarskoj kuli bila objašnjena ta usporedba?

3 Da bismo ispravno razumjeli usporedbu o ovcama i jarcima, moramo znati tri važne pojedinosti: tko su oni o kojima govori usporedba, kada se odvija suđenje ljudima i zašto se neke naziva ovcama, a neke jarcima.

4 Godine 1881. u Sionskoj stražarskoj kuli bilo je objašnjeno da je “Sin čovječji”, koji se u usporedbi naziva i “kraljem”, sam Isus Krist. U to su vrijeme Istraživači Biblije smatrali da su kraljeva “braća” oni koji će na nebu vladati s Kristom, ali i svi ljudi koji će živjeti na Zemlji nakon što postanu savršenima. Mislili su da će se odvajanje ovaca od jaraca odvijati tijekom Kristove Tisućugodišnje Vladavine. Osim toga, vjerovali su da će ljudi biti proglašeni ovcama ako budu živjeli u skladu s Božjim zakonom ljubavi.

5. Koje je novo objašnjenje usporedbe o ovcama i jarcima Jehovin narod dobio u dvadesetim godinama prošlog stoljeća?

5 U dvadesetim godinama prošlog stoljeća Jehova je pomogao svom narodu da bolje razumije usporedbu o ovcama i jarcima. U Stražarskoj kuli od 15. listopada 1923. bilo je potvrđeno da je Isus “Sin čovječji”. Međutim, na temelju logičnih biblijskih argumenata bilo je drugačije objašnjeno tko su oni koji se spominju u usporedbi. Pisalo je da su Kristova braća samo oni koji će s njim vladati na nebu te da su ovce oni koji se nadaju da će živjeti na Zemlji pod vlašću Kristovog Kraljevstva. A što je bilo rečeno o tome kada se ovce odvajaju od jaraca? U tom je časopisu bilo navedeno da će tijekom Tisućugodišnje Vladavine Kristova braća kraljevati s njim na nebu, što znači da im u to vrijeme nitko na Zemlji neće moći pomagati niti će ih moći zanemarivati. Stoga je bilo zaključeno da se odvajanje ovaca od jaraca mora odigrati prije nego što nastupi Tisućugodišnja Vladavina. Časopis je ujedno spomenuo zašto se neke naziva ovcama. U njemu je pisalo da će ljudi biti proglašeni ovcama ako priznaju Isusa za svog Gospodara i ako budu vjerovali u to da će Kraljevstvo riješiti probleme čovječanstva.

6. Koje je novo objašnjenje Jehovin narod dobio sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća?

6 Na temelju tog novog objašnjenja Jehovini sluge zaključili su da ljudi bivaju proglašeni ovcama odnosno jarcima tijekom razdoblja svršetka ovog poretka te da im se sudi na temelju toga kako reagiraju na vijest o Kraljevstvu. No sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća ta je usporedba bila dodatno razjašnjena. Dva članka u Stražarskoj kuli od 15. listopada 1995. ukazala su na sličnosti između onoga što je Isus rekao prema Mateju 24:29-31 (pročitaj) i onoga što je rekao prema Mateju 25:31, 32. (Pročitaj.) * Što je na temelju toga bilo zaključeno? U prvom je članku pisalo: “Suđenje nad ovcama i jarcima usljeđuje u budućnosti.” A kada točno? “Odvijat će se nakon izbijanja ‘nevolje’ spomenute u Mateju 24:29, 30 i nakon što Sin čovječji ‘dođe u slavi svojoj’. (...) Isus će tada, na  kraju čitavog zlog sustava, održati sud te donijeti i izvršiti presudu.”

7. Kako danas razumijemo usporedbu o ovcama i jarcima?

7 Danas jasno razumijemo usporedbu o ovcama i jarcima. Prije svega, znamo tko su oni koji se spominju u njoj. Isus Krist je “Sin čovječji”, koji vlada kao kralj. Njegova su “braća” duhom pomazani muškarci i žene, koji će s njim vladati na nebu (Rim. 8:16, 17). “Ovce” i “jarci” predočavaju ljude iz svih naroda. Oni nisu pomazani svetim duhom. Nadalje, znamo kada usljeđuje suđenje. Ono će se odvijati potkraj velike nevolje, koja će uskoro započeti. A zašto će neki ljudi biti nazvani ovcama, a neki jarcima, odnosno na temelju čega će Krist suditi ljudima? Sudit će im na temelju toga kako se ponašaju prema njegovoj duhom pomazanoj braći koja su preostala na Zemlji. Budući da je blizu kraj ovog svijeta, uistinu smo zahvalni Jehovi na tome što nam je postupno otkrivao značenje usporedbe o ovcama i jarcima, a i drugih usporedbi iz 24. i 25. poglavlja Mateja koje su s njom povezane!

KAKO USPOREDBA ISTIČE DA JE VAŽNO PROPOVIJEDATI?

8, 9. Zašto se simbolične ovce naziva “pravednicima”?

8 U usporedbi o ovcama i jarcima Isus nije izravno spomenuo propovijedanje dobre vijesti. Kako onda možemo reći da ona ističe da je važno propovijedati?

9 Kao prvo, trebamo imati na umu da je Isus putem te usporedbe htio pružiti pouku svojim učenicima. Očito je da nije govorio o odvajanju doslovnih ovaca od doslovnih jaraca. Isto tako, nije htio reći da svatko tko želi biti proglašen “ovcom” mora doslovno nahraniti nekoga od njegove braće, obući ga, brinuti se za njega ili ga posjetiti u zatvoru. Umjesto toga ukazao je na to kakav stav simbolične ovce trebaju imati prema njegovoj braći. “Ovce” se naziva “pravednicima” zato što pomazane kršćane koji su preostali na Zemlji priznaju za Kristovu braću i odano im pružaju podršku tijekom ovih teških posljednjih dana (Mat. 10:40-42; 25:40, 46; 2. Tim. 3:1-5).

10. Kako simbolične ovce mogu pomagati Kristovoj braći?

10 Kao drugo, trebamo uzeti u obzir kontekst Isusovih riječi. On je govorio o znaku svoje prisutnosti i svršetka ovoga poretka (Mat. 24:3). U prvom dijelu svog izlaganja Isus je naveo jedno značajno obilježje tog znaka, rekavši: “Dobra vijest o kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu” (Mat. 24:14). Nadalje, usporedbu o ovcama i jarcima ispričao je odmah nakon usporedbe o talentima. Kao što je bilo rečeno u prethodnom članku, Isus je tu usporedbu ispričao kako bi svojim duhom pomazanim sljedbenicima, svojoj “braći”, ukazao na to da moraju revno propovijedati. No na Zemlji se tijekom Isusove prisutnosti nalazi samo mali broj pomazanika, a pred njima leži ogroman zadatak — propovijedati “svim narodima” prije nego što dođe kraj. Usporedba o ovcama i jarcima pokazuje da će pomazanim kršćanima netko pomagati. A jedan od najboljih načina na koje oni što žele biti proglašeni ovcama mogu pomagati Kristovoj braći nesumnjivo je taj da ih podupiru u propovijedanju dobre vijesti. No kako to trebaju činiti? Je li dovoljno podupirati ih u materijalnom pogledu i pružati im emocionalnu podršku ili je potrebno činiti nešto više od toga?

TKO TREBA PROPOVIJEDATI?

11. Koje bi se pitanje moglo postaviti i zbog čega?

11 Danas u svijetu ima osam milijuna Isusovih sljedbenika, a velika većina njih  nije pomazana svetim duhom. Njima nisu povjereni talenti koje je Isus dao svojim pomazanim robovima (Mat. 25:14-18). Stoga bi se netko mogao pitati: Jesu li kršćani koji nisu pomazani svetim duhom doista dužni propovijedati? U nastavku ćemo razmotriti samo neke od razloga zbog kojih možemo potvrdno odgovoriti na to pitanje.

12. Što možemo naučiti iz Isusovih riječi koje su zapisane u Mateju 28:19, 20?

12 Isus je rekao da svi njegovi učenici trebaju propovijedati. Nakon što je uskrsnuo, Isus je rekao svojim sljedbenicima neka čine učenike i neka ih uče “da drže sve” što im je zapovjedio. A on im je, između ostalog, zapovjedio da propovijedaju. (Pročitaj Mateja 28:19, 20.) Dakle, svi Kristovi učenici trebaju propovijedati bez obzira na to nadaju li se da će kraljevati s njim na nebu ili da će vječno živjeti na Zemlji (Djela 10:42).

13. Na što ukazuje vizija koju je dobio Ivan i kako dolazimo do tog zaključka?

13 Knjiga Otkrivenje ukazuje na to da će osim pomazanika još netko propovijedati. Isus je apostolu Ivanu omogućio da u viziji vidi kako “nevjesta”, odnosno 144 000 pomazanika koji će s Kristom kraljevati na nebu, poziva ljude neka uzmu “vode života zabadava” (Otkr. 14:1, 3; 22:17). Ta simbolična voda predočava sve što je Jehova učinio kako bi na temelju Kristove otkupne žrtve čovječanstvo oslobodio grijeha i smrti (Mat. 20:28; Ivan 3:16; 1. Ivan. 4:9, 10). Učenje o otkupnini okosnica je poruke koju mi propovijedamo, a pomazanici predvode Božji narod u propovijedanju te revno poučavaju ljude o značenju otkupnine i o tome kako nam ona može koristiti (1. Kor. 1:23). No Ivan je u viziji vidio i druge ljude, koji ne pripadaju simboličnoj nevjesti. I njima je bilo zapovjeđeno neka govore: “Dođi!” Oni slušaju tu zapovijed  te pozivaju svoje bližnje neka i oni uzmu vodu života. Ti drugi ljudi predočavaju one koji se nadaju vječnom životu na Zemlji. Dakle, Ivanova vizija jasno ukazuje na to da su svi koji prihvate poziv: “Dođi!” dužni propovijedati drugima dobru vijest.

14. Kako možemo pokazati da se držimo “zakona Kristovog”?

14 Svi koji su pod “zakonom Kristovim” moraju propovijedati (Gal. 6:2). Jehova nema dvojaka mjerila. Naprimjer, Izraelcima je rekao: “Jedan zakon neka vrijedi za rođenog Izraelca i za došljaka koji živi među vama” (2. Mojs. 12:49; 3. Mojs. 24:22). Kršćani nisu dužni držati se Mojsijevog zakona. Međutim, svi mi, i pomazanici i “druge ovce”, moramo se držati “zakona Kristovog”. Taj zakon odnosi se na sve što je Isus naučavao. Prije svega, on je svoje sljedbenike poučavao da pokazuju ljubav prema drugima (Ivan 13:35; Jak. 2:8). Jedan od najboljih načina na koje možemo pokazati ljubav prema Bogu, Kristu i svojim bližnjima nesumnjivo je taj da propovijedamo dobru vijest o Kraljevstvu (Ivan 15:10; Djela 1:8).

15. Zašto se može reći da se Isusova zapovijed o propovijedanju odnosi na sve njegove sljedbenike?

15 Ono što je Isus rekao manjem broju ljudi može se primijeniti i na veći broj ljudi. Naprimjer, Isus je savez za Kraljevstvo sklopio samo s jedanaestoricom učenika, no taj se savez zapravo primjenjuje na sve 144 000 pomazanika (Luka 22:29, 30; Otkr. 5:10; 7:4-8). Slično tome Isus je zapovijed o propovijedanju dao relativno malom broju svojih sljedbenika — samo onima kojima se ukazao nakon svog uskrsnuća (Djela 10:40-42; 1. Kor. 15:6). Međutim, svi vjerni kršćani u 1. stoljeću shvatili su da se ta zapovijed odnosi na njih premda mnogi od njih nisu osobno čuli Isusove riječi (Djela 8:4; 1. Petr. 1:8). Slično je i danas. Isus se nije osobno obratio nijednom od osam milijuna aktivnih propovjednika vijesti o Kraljevstvu. Međutim, svi oni shvaćaju da su dužni vjerovati u Krista i iskazivati svoju vjeru tako da propovijedaju drugim ljudima (Jak. 2:18).

SADA JE VRIJEME DA ODANO PODUPIREMO KRISTOVU BRAĆU

16-18. Kako oni koji se nadaju da će biti proglašeni “ovcama” podupiru Kristovu braću i zašto je sada vrijeme da to čine?

16 Sotona vodi rat s Kristovom duhom pomazanom braćom koja su preostala na Zemlji i zna da ima još vrlo malo vremena, pa će njegovi napadi biti sve žešći (Otkr. 12:9, 12, 17). Iako moraju odolijevati Sotoninim napadima, pomazanici predvode najveću propovjedničku akciju u povijesti. Nema nikakve sumnje u to da je Isus uz njih i da ih vodi (Mat. 28:20).

17 Iz dana u dan raste broj onih koji se nadaju da će biti proglašeni “ovcama”. Za njih je velika čast podupirati Kristovu braću u propovijedanju, ali i na druge načine. Naprimjer, oni daju novčane priloge i pomažu pri gradnji dvorana za skupštinske sastanke, kongresnih dvorana i objekata u podružnicama. Svoju odanost iskazuju i tako što su poslušni onima koje je “vjerni i razboriti rob” postavio da predvode skupštinu (Mat. 24:45-47; Hebr. 13:17).

Simbolične ovce na razne načine podupiru Kristovu braću (Vidi 17. odlomak)

18 Uskoro će anđeli osloboditi vjetrove uništenja te će započeti velika nevolja. To će se zbiti nakon što sva Kristova braća koja još budu na Zemlji posljednji put prime pečat (Otkr. 7:1-3). Prije nego što počne Harmagedon, pomazanici će biti odneseni na nebo (Mat. 13:41-43). Dakle, sada je vrijeme da svi koji žele biti proglašeni “ovcama” odano podupiru Kristovu braću.

^ odl. 6 Podrobno objašnjenje te usporedbe možeš naći u člancima “Kako ćeš stajati pred sudačkom stolicom?” i “Kakva budućnost predstoji ovcama i jarcima?”, koji su objavljeni u Stražarskoj kuli od 15. listopada 1995.