Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Budi čvrsto uvjeren u to da će Božje Kraljevstvo ostvariti Jehovin naum

Budi čvrsto uvjeren u to da će Božje Kraljevstvo ostvariti Jehovin naum

Vjera je čvrsto pouzdanje da će se dogoditi ono čemu se nadamo (HEBR. 11:1)

1, 2. Što nam i na koji način može pomoći da se još više uvjerimo u to da će Bog putem svog Kraljevstva ostvariti svoj naum s ljudima? (Vidi ilustraciju na početku članka.)

BUDUĆI da smo Jehovini svjedoci, revno nastojimo pomoći ljudima da uvide kako samo Božje Kraljevstvo može riješiti sve probleme koji muče ljudski rod. Osim toga, i sami pronalazimo utjehu i nadu u Božjim obećanjima o Kraljevstvu. No koliko čvrsto vjerujemo u to da Kraljevstvo već vlada na nebu i da će Jehova putem njega ostvariti svoj naum? Zašto imamo razloga biti potpuno uvjereni u to da će Kraljevstvo ispuniti svoju svrhu? (Hebr. 11:1).

2 Mesijansko Kraljevstvo nebeska je uprava koju je oformio sam Svemogući Bog kako bi ostvario svoj naum sa Zemljom i ljudima. To Kraljevstvo temelji se na nepobitnoj činjenici da jedino Jehova ima pravo vladati nad svime što postoji. Sva važna pitanja povezana s Kraljevstvom — tko je njegov kralj, tko će biti kraljevi suvladari i nad kojim će područjem oni vladati — riješena su sklapanjem saveza. Ti su savezi svojevrsni pravni dogovori, odnosno sporazumi, u kojima su Bog ili njegov Sin, Isus Krist, jedna od strana koje dogovor obvezuje. Budemo li razmišljali o tim savezima, bolje ćemo  razumjeti kako će Bog ostvariti svoj naum te ćemo se još više uvjeriti u to da će njegovo Kraljevstvo doista ispuniti svoju svrhu. (Pročitaj Efežanima 2:12.)

3. O čemu govore ovaj i naredni članak?

3 U Bibliji se spominje šest glavnih saveza povezanih s Mesijanskim Kraljevstvom, kojim vlada Krist Isus. To su (1) savez s Abrahamom, (2) savez Zakona, (3) savez s Davidom, (4) savez za svećenika poput Melkisedeka, (5) novi savez i (6) savez za Kraljevstvo. Pogledajmo kako je svaki od tih saveza povezan s Kraljevstvom te kako doprinosi ostvarenju Božjeg nauma sa Zemljom i ljudima. (Vidi okvir  “Kako će Bog ostvariti svoj naum?”)

OBEĆANJE KOJE OTKRIVA KAKO ĆE BOG OSTVARITI SVOJ NAUM

4. Koje je tri objave, prema 1. Mojsijevoj, Jehova izrekao u vezi s ljudima?

4 Nakon što je stvorio naš predivni planet i oblikovao ga tako da na njemu mogu živjeti ljudi, Jehova je u vezi s njima izrekao tri objave. Kao prvo, Bog je odlučio stvoriti ljude na svoju sliku. Kao drugo, ljudi su trebali proširiti raj na cijelu Zemlju i napuniti je svojim bogobojaznim potomcima. Kao treće, ljudi nisu smjeli jesti s drveta spoznaje dobra i zla (1. Mojs. 1:26, 28; 2:16, 17). Putem tih objava Bog je u potpunosti obznanio svoj naum sa Zemljom i ljudima — ništa drugo nije trebao reći. Nakon što je Bog stvorio ljude, njegov bi se naum ostvario da su oni živjeli u skladu s dvjema objavama koje su se odnosile na njihovo postupanje. No zašto se onda pojavila potreba za sklapanjem saveza?

5, 6. (a) Kako je Sotona pokušao osujetiti Božji naum? (b) Kako je Jehova reagirao na pobunu u Edenu?

5 Želeći osujetiti Božji naum, Sotona Đavo zlobno je pokrenuo pobunu protiv Boga. Odlučio je navesti ljude da postanu neposlušni svom Stvoritelju. Nagovorio je prvu ženu, Evu, da prekrši zapovijed kojom je Jehova zabranio ljudima da jedu s drveta spoznaje dobra i zla (1. Mojs. 3:1-5; Otkr. 12:9). Time je doveo u pitanje Božje pravo da bude vladar nad svojim stvorenjima. Kasnije je Sotona ujedno optužio Božje vjerne sluge da mu služe iz sebičnih razloga (Job 1:9-11; 2:4, 5).

6 Kako je Jehova reagirao na pobunu koja je izbila u Edenu? Da je uništio buntovnike, time bi svakako stao na kraj njihovoj pobuni. No tada se ne bi ostvario njegov naum da se Zemlja napuni bogobojaznim potomcima Adama i Eve. Stoga naš mudri Stvoritelj nije istog trena pogubio buntovnike, nego je izrekao jedno veoma značajno obećanje u obliku proročanstva. Tim obećanjem danim u Edenu Jehova je zajamčio da će se njegov naum sa Zemljom i ljudima u potpunosti ostvariti. (Pročitaj 1. Mojsijevu 3:15.)

7. Što Božje obećanje dano u Edenu otkriva o tome što će se zbiti sa zmijom i njenim potomstvom?

7 Izrekavši spomenuto obećanje u Edenu, Jehova je osudio zmiju i njeno potomstvo, odnosno Sotonu Đavla i sve one koji će stati na njegovu stranu u spornom pitanju o Božjem pravu da vlada nad svojim stvorenjima. Pravi je Bog ovlastio potomstvo svoje nebeske žene da uništi Sotonu. Stoga obećanje dano u Edenu nije samo pokazalo da će začetnik pobune u edenskom vrtu biti uništen te da će sve posljedice njegove pobune biti odstranjene nego je i otkrilo kako će se to dogoditi.

8. Što možemo reći o identitetu žene i njenog potomstva?

8 Tko sačinjava ženino potomstvo? Budući da je “zmija” kojoj će to potomstvo “zdrobiti glavu” zapravo duhovno stvorenje — Sotona Đavo — i samo potomstvo  treba biti duhovne prirode (Hebr. 2:14). Stoga je žena od koje ono dolazi također duhovne prirode. Nakon što je Jehova u Edenu izrekao svoje obećanje, potomstvo zmije sve se više množilo, a identitet žene i njenog potomstva gotovo je 4 000 godina bio obavijen velom tajne. Tijekom tog razdoblja Jehova je sklopio nekoliko saveza pomoću kojih je postupno otkrivao identitet potomstva žene te zajamčio svojim slugama da će putem tog potomstva ukloniti sve štetne posljedice Sotonine pobune.

SAVEZ KOJI POMAŽE UTVRDITI IDENTITET POTOMSTVA

9. Kakav je savez Jehova sklopio s Abrahamom i kad je on stupio na snagu?

9 Otprilike dvije tisuće godina nakon što je izrekao presudu nad Sotonom, Jehova je zapovjedio patrijarhu Abrahamu da napusti svoj dom u gradu Uru, koji se nalazio u Mezopotamiji, te da ode u zemlju Kanaan (Djela 7:2, 3). Jehova mu je rekao: “Idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju koju ću ti pokazati! Velik ću narod od tebe načiniti, blagoslovit ću te i veliko ti ime načiniti, i ti sam budi blagoslov drugima. Blagoslovit ću one koji tebe blagoslivlju, a prokleti onoga koji tebe proklinje, i svi narodi na zemlji preko tebe će se blagosloviti” (1. Mojs. 12:1-3). To je najstarija pisana potvrda Jehovinog saveza s Abrahamom. Ne zna se točno kada je Jehova s njim sklopio taj savez, no on je stupio na snagu 1943. pr. n. e., kad je Abraham u dobi od 75 godina napustio Haran i prešao rijeku Eufrat.

10. (a) Kako je Abraham pokazao da čvrsto vjeruje u ispunjenje Božjih obećanja? (b) Koje je pojedinosti Jehova postupno otkrio o ženinom potomstvu?

10 Jehova je u više navrata ponovio Abrahamu svoje obećanje te mu je svaki put  otkrio neke nove pojedinosti (1. Mojs. 13:15-17; 17:1-8, 16). Abraham je bio toliko uvjeren u to da Bog može ispuniti svoja obećanja da je bio spreman prinijeti mu na žrtvu svog sina jedinca. Zato je Jehova zakletvom potvrdio savez koji je bio sklopio s njim i time mu zajamčio da će bezuvjetno ispuniti svoja obećanja. (Pročitaj 1. Mojsijevu 22:15-18; Hebrejima 11:17, 18.) Nakon što je njegov savez s Abrahamom stupio na snagu, Jehova je postupno otkrivao važne pojedinosti o ženinom potomstvu. Prorekao je da će potomstvo poteći od Abrahama, biti veoma brojno, kraljevati nad ljudima, uništiti sve svoje neprijatelje te da će se preko njega blagosloviti mnogi ljudi.

Abraham je pokazao da čvrsto vjeruje u ispunjenje Božjih obećanja (Vidi 10. odlomak)

11, 12. Kako Biblija otkriva da obećanja dana prilikom sklapanja saveza s Abrahamom imaju i veće ispunjenje i što to znači za nas?

11 Premda su se obećanja dana prilikom sklapanja saveza s Abrahamom prvotno ispunila kad su Abrahamovi potomci naslijedili Obećanu zemlju, Biblija otkriva da će se ta obećanja ispuniti i u puno većoj mjeri (Gal. 4:22-25). Govoreći o tom puno značajnijem ispunjenju, apostol Pavao pod Božjim je nadahnućem objasnio da je Isus Krist glavni Abrahamov potomak, a da su duhom pomazani kršćani, kojih ima 144 000, Abrahamovo potomstvo u širem smislu (Gal. 3:16, 29; Otkr. 5:9, 10; 14:1, 4). “Žena” koja se spominje u proročanstvu izrečenom u edenskom vrtu zapravo je “gornji Jeruzalem” — nebeski dio Jehovine organizacije, koji sačinjavaju duhovna stvorenja što vjerno služe Bogu (Gal. 4:26, 31). Kao što je Jehova obećao prilikom sklapanja saveza s Abrahamom, ženino potomstvo donijet će ljudima brojne blagoslove.

12 Savez s Abrahamom pruža pravni temelj za uspostavu nebeskog Kraljevstva te omogućava Kralju i njegovim suvladarima da naslijede Kraljevstvo (Hebr. 6:13-18). Koliko će dugo taj savez biti na snazi? U 1. Mojsijevoj 17:7 piše da je to “savez trajni”. On će ostati na snazi sve dok Bog putem Mesijanskog Kraljevstva ne uništi svoje neprijatelje i ne blagoslovi sve narode na Zemlji (1. Kor. 15:23-26). No oni koji tada budu živjeli na Zemlji dobit će vječne blagoslove. Savez što ga je Bog sklopio s Abrahamom pokazuje da je Jehova čvrsto odlučio ostvariti svoj naum i napuniti Zemlju pravednim ljudima! (1. Mojs. 1:28).

SAVEZ KOJI JAMČI DA ĆE KRALJEVSTVO DONIJETI LJUDIMA VJEČNE BLAGOSLOVE

13, 14. Što je Jehova putem saveza s Davidom zajamčio u vezi s Mesijanskim Kraljevstvom?

13 Obećanje dano u edenskom vrtu i savez s Abrahamom ističu da se Jehovina vlast uvijek temelji na njegovim pravednim mjerilima. Tako je i s Mesijanskim Kraljevstvom, koje je on uspostavio (Psal. 89:14). Hoće li se kralj Mesijanskog Kraljevstva ikad iskvariti i morati biti uklonjen? Kako bi zajamčio da se to nikad neće dogoditi, Jehova je sklopio još jedan savez — savez s Davidom.

14 Razmotrimo što je Jehova obećao tom izraelskom kralju prilikom sklapanja saveza s njim. (Pročitaj 2. Samuelovu 7:12, 16.) Jehova je s Davidom sklopio savez dok je on kraljevao u Jeruzalemu te mu je obećao da će Mesija biti njegov potomak (Luka 1:30-33). Time je otkrio iz čije će točno loze poteći glavni potomak žene te je ukazao na to da će jedan od Davidovih nasljednika “po zakonu” imati pravo postati kralj Mesijanskog Kraljevstva  (Ezek. 21:25-27). Budući da je Isus besmrtan, Davidova kraljevska vlast “stajat će čvrsto dovijeka”. Jehova je obećao: “Potomstvo će [Davidovo] biti vječno i prijestolje njegovo kao sunce” (Psal. 89:34-37). Da, Mesija se kao vladar nikad neće iskvariti te će njegovi podanici dovijeka uživati u blagoslovima koje im bude donijela njegova vlast!

SAVEZ ZA SVEĆENIKA

15-17. U kojem će još svojstvu služiti ženin potomak, prema savezu za svećenika poput Melkisedeka, i zašto je to potrebno?

15 Savezi što ih je Jehova sklopio s Abrahamom i Davidom zajamčili su da će ženino potomstvo kraljevati nad ljudima, no uloga kralja nije dovoljna da bi ljudi iz svih naroda dobili obećane blagoslove. Da bi ljudi mogli biti u potpunosti blagoslovljeni, trebaju biti oslobođeni od grijeha i primljeni u Jehovinu veliku obitelj. Iz tog razloga ženin potomak treba izvršavati i svećeničku službu. Naš mudri Stvoritelj to je omogućio sklopivši savez za svećenika poput Melkisedeka.

16 Jehova je preko kralja Davida otkrio da će s Isusom osobno sklopiti savez koji će imati dvojaku svrhu. Kao prvo, Isus je trebao sjesti zdesna Bogu i zatim pokoriti svoje neprijatelje. Kao drugo, trebao je postati “svećenik nalik Melkisedeku” i dovijeka vršiti tu službu. (Pročitaj Psalam 110:1, 2, 4.) Što znači da je Isus “nalik Melkisedeku”? Davno prije nego što su Abrahamovi potomci naslijedili Obećanu zemlju živio je Melkisedek, kralj Šalema, koji je služio kao “svećenik Boga Svevišnjega” (Hebr. 7:1-3). Njega je sam Jehova postavio na taj položaj. On je jedini čovjek za kojeg se u hebrejskom dijelu Biblije kaže da je bio i kralj i svećenik. Osim toga, ne postoje nikakvi zapisi o tome da je itko prije ili poslije njega vršio tu ulogu, pa se može reći da on “zauvijek ostaje svećenik”.

17 Isusa je sam Jehova postavio za svećenika putem saveza koji je sklopio s njim. On će zauvijek biti “svećenik nalik Melkisedeku” (Hebr. 5:4-6). To jasno pokazuje kako se Jehova zakonski obvezao na to da će putem Mesijanskog Kraljevstva ostvariti svoj naum sa Zemljom i ljudima.

SAVEZI PRUŽAJU PRAVNI TEMELJ ZA USPOSTAVU KRALJEVSTVA

18, 19. (a) Što nam savezi koje smo razmotrili u ovom članku otkrivaju o Kraljevstvu? (b) Na koje ćemo pitanje dobiti odgovor u sljedećem članku?

18 Razmatrajući saveze spomenute u ovom članku vidjeli smo da su oni povezani s Mesijanskim Kraljevstvom i da uspostava Kraljevstva ima čvrst pravni temelj. Obećanjem koje je dao u Edenu Jehova se obvezao na to da će putem ženinog potomstva ispuniti svoj naum sa Zemljom i ljudima. Savez s Abrahamom pomaže nam da utvrdimo tko sačinjava obećano potomstvo i koju će ulogu ono imati.

19 Savez s Davidom otkriva iz čije će točno loze poteći ženin glavni potomak te daje tom potomku pravo da vlada nad Zemljom kako bi blagoslovi koje će donijeti Mesijansko Kraljevstvo trajali vječno. Savez za svećenika poput Melkisedeka omogućio je tom potomku da izvršava svećeničku službu. No neće samo Isus pomagati ljudima da postanu savršeni. Ima i drugih koji su pomazani za kraljeve i svećenike. Odakle oni dolaze? Odgovor na to pitanje saznat ćemo u sljedećem članku.