Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Pitanja čitatelja

Pitanja čitatelja

Znače li Davidova izjava iz Psalma 37:25 i Isusov savjet iz Mateja 6:33 da Jehova nikad neće dopustiti da neki kršćanin ostane bez hrane koja mu je potrebna za život?

David je napisao: “Nikad nisam vidio pravednika ostavljena, niti djecu njegovu da prose kruha.” To je zapažanje iznio na temelju svog životnog iskustva. On je dobro znao da se Bog uvijek brine za svoje vjerne sluge (Psal. 37:25). Međutim, Davidove riječi ne znače da nijedan Božji sluga nikad nije bio ili neće biti u oskudici.

I sam se David u nekim razdobljima svog života našao u vrlo teškim okolnostima. Naprimjer, kad je bježao od Šaula, ostao je bez hrane, te je zamolio svećenika Ahimeleka da mu dade kruha kako bi on i njegovi ljudi imali što jesti (1. Sam. 21:1-6). No iako je u toj situaciji ostao bez hrane, David je znao da ga Jehova nije napustio. Činjenica je da nigdje u Bibliji ne piše da je David morao “prositi kruha”, odnosno prosjačiti kako bi dobio hranu potrebnu za život.

Mateju 6:33 zapisane su Isusove riječi koje jamče da će se Bog brinuti za potrebe svojih vjernih slugu kojima je njegovo Kraljevstvo najvažnije u životu. Isus je rekao: “Tražite najprije kraljevstvo i Božju pravednost, a sve će vam se ovo [hrana, piće i odjeća] dodati.” No Isus je ujedno nagovijestio da će neka njegova “braća” trpjeti glad kad nastupi progonstvo (Mat. 25:35, 37, 40). To se, naprimjer, dogodilo apostolu Pavlu. On je ponekad morao trpjeti glad i žeđ (2. Kor. 11:27).

Jehova je rekao da će njegovi svjedoci biti progonjeni na razne načine. On može dopustiti da se nađemo u oskudici dok se trudimo dokazati da su Đavlove optužbe čista laž (Job 2:3-5). Neki naši suvjernici našli su se u jako teškim okolnostima uslijed progonstva — primjerice bili su poslani u nacističke koncentracijske logore. Uskraćivanje hrane bila je jedna od đavolskih metoda kojima su se nacisti služili kako bi naveli Jehovine svjedoke da se odreknu Boga. Vjerni kršćani ostali su poslušni Jehovi i on ih nije napustio. Istina, dopustio je da dožive takvu kušnju, kao što i inače dopušta da se svi kršćani suočavaju s raznim kušnjama. No nema nikakve sumnje u to da Jehova svima koji podnose nevolje zbog njegovog imena pomaže izdržati svaku kušnju (1. Kor. 10:13). Dobro je imati na umu riječi iz Filipljanima 1:29, koje glase: “Vama je ukazana čast radi Krista, ne samo da u njega vjerujete nego da za njega i trpite.”

Jehova obećava da će biti uz svoje sluge. Naprimjer, u Izaiji 54:17 stoji: “Nikakvo oružje protiv tebe načinjeno neće biti uspješno.” To i slična obećanja jamče da će Božji narod kao cjelina biti zaštićen. No pojedini kršćani mogu doživljavati kušnje, koje čak mogu završiti smrću.