Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Držiš li korak s Jehovinom organizacijom?

Držiš li korak s Jehovinom organizacijom?

Oči Jehovine gledaju pravednike (1. PETR. 3:12)

1. Koja je organizirana skupina ljudi u 1. stoljeću postala narod koji zastupa Jehovu? (Vidi ilustraciju na početku članka.)

S PRAVOM možemo reći da je Jehova zaslužan za osnivanje kršćanske skupštine u 1. stoljeću te za obnovu prave religije u suvremeno doba. Kao što smo vidjeli u prethodnom članku, kad je izraelski narod okrenuo leđa Bogu, organizirana skupina prvih Kristovih sljedbenika postala je narod koji zastupa Jehovu i slavi njegovo ime. Ta nova organizirana skupina Božjih slugu, na kojoj je počivao Jehovin blagoslov, preživjela je uništenje koje je 70. godine zadesilo Jeruzalem (Luka 21:20, 21). Ti događaji koji su se zbili u 1. stoljeću otkrivaju nam što će se događati s Jehovinim slugama koji žive u današnje vrijeme. Sotonin svijet uskoro će doći svome kraju, no Božja organizacija preživjet će uništenje koje će na kraju posljednjih dana zadesiti taj zli svijet (2. Tim. 3:1). Zašto u to možemo biti sigurni?

2. Što je Isus rekao o “velikoj nevolji” i kako će ona započeti?

2 Govoreći o svojoj nevidljivoj prisutnosti i svršetku ovog poretka, Isus je rekao: “Tada će biti velika nevolja kakve nije bilo od početka svijeta do sada, niti će je više biti” (Mat. 24:3, 21). Ta strašna nevolja započet će kad Jehova uništi  “Babilon Veliki”, svjetsko carstvo krive religije, služeći se političkim silama (Otkr. 17:3-5, 16). Što će se dogoditi nakon toga?

SOTONIN NAPAD VODI DO HARMAGEDONA

3. Tko će napasti Jehovin narod nakon što kriva religija bude uništena?

3 Nakon što kriva religija bude uništena, Sotona i razni elementi njegovog svijeta napast će Jehovine sluge. Naprimjer, govoreći o tome kako će “Gog iz zemlje Magoga” napasti Božji narod, Biblija je prorekla: “Poput oluje navalit ćeš. Bit ćeš poput oblaka kad pokriju zemlju, ti i sve čete tvoje i narodi mnogi s tobom.” Budući da su Jehovini svjedoci najmiroljubiviji narod na Zemlji i da nemaju nikakvu vojsku, doimat će se kao lak plijen. No napad na njih pokazat će se kobnom greškom! (Ezek. 38:1, 2, 9-12).

4, 5. Kako će Jehova reagirati kad Sotona napadne njegove sluge?

4 Kako će Bog reagirati kad Sotona i njegovi pristaše napadnu njegov narod? Budući da je Jehova Vrhovni Vladar svega što postoji, on neće dozvoliti da njegov narod bude uništen. Kad netko napadne njegove sluge, Jehova to smatra napadom na sebe samog. (Pročitaj Zahariju 2:8.) Stoga će nam naš nebeski Otac odmah priskočiti u pomoć kako bi nas izbavio. Naše će izbavljenje nastupiti kad Sotonin svijet bude uništen u Harmagedonu, ratu “koji će se zbiti na veliki dan Boga Svemogućega” (Otkr. 16:14, 16).

5 Govoreći o tome kako će proći Božji neprijatelji u Harmagedonu, Biblija je prorekla: “‘Jehova ima spor s narodima. Sam će suditi svakome čovjeku. Zle će predati maču’, kaže Jehova. Ovako kaže Jehova nad vojskama: ‘Evo, nevolja ide od naroda do naroda, oluja velika podignut će se s krajeva zemlje. U taj dan bit će pobijenih od Jehove s jednoga kraja zemlje do drugoga. Neće ih se oplakivati niti će ih tko pokupiti i sahraniti. Bit će kao gnoj po zemlji’” (Jer. 25:31-33). Jehova će u Harmagedonu uništiti Sotonin zli svijet, no sačuvat će zemaljski dio svoje organizacije.

ZAŠTO JEHOVINA ORGANIZACIJA I DANAS NAPREDUJE

6, 7. (a) Tko sačinjava veliko mnoštvo? (b) Do kakvog je porasta došlo posljednjih godina?

6 Zemaljski dio Božje organizacije opstao je sve do danas i napreduje zato što ga sačinjavaju ljudi koji imaju Božju naklonost. Biblija kaže: “Oči Jehovine gledaju pravednike i uši njegove slušaju usrdne molitve njihove” (1. Petr. 3:12). U te pravednike spada i “veliko mnoštvo ljudi” koji “dolaze iz velike nevolje” (Otkr. 7:9, 14). Izraz “veliko mnoštvo” ukazuje na to da će tih ljudi biti jako puno. Vidiš li sebe među onima koji će preživjeti “veliku nevolju”?

7 Tko sačinjava veliko mnoštvo? Ljudi iz svih naroda koji prihvaćaju dobru vijest o Božjem Kraljevstvu. Naime, kad je govorio o znaku svoje prisutnosti, Isus je prorekao: “Ova dobra vijest o kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu za svjedočanstvo svim narodima, i tada će doći kraj” (Mat. 24:14). U ovim posljednjim danima propovijedanje dobre vijesti glavni je zadatak Božje organizacije. Budući da Jehovini svjedoci diljem svijeta poučavaju svoje bližnje o Bogu i Bibliji, milijuni ljudi naučili su štovati Boga “duhom i istinom” (Ivan 4:23, 24). Naprimjer, od 2003. do 2012. službene godine više od 2 707 000 osoba krstilo se u znak predanja Bogu. Danas u svijetu ima preko  7 900 000 Jehovinih svjedoka, a još nekoliko milijuna ljudi povezano je s njima, što se vidi po broju prisutnih na obilježavanju Kristove smrti. Naravno, mi ne navodimo te brojeve da bismo se hvalili, jer znamo da je Bog taj “koji daje da raste” (1. Kor. 3:5-7). Ipak, očito je da veliko mnoštvo iz godine u godinu raste i postaje sve veće.

8. Zašto broj Jehovinih slugu u suvremeno doba sve više raste?

8 Božjih slugu ima sve više i više zato što sam Jehova podupire svoje svjedoke. (Pročitaj Izaiju 43:10-12.) Taj je porast bio prorečen sljedećim riječima: “Od maloga će postati tisuća i od neznatnoga silan narod. Ja, Jehova, ubrzat ću to kad bude vrijeme” (Iza. 60:22). Pomazani se ostatak svojevremeno doista mogao smatrati “malim”, no njihov je broj porastao jer su u Božju organizaciju tijekom godina došli i drugi duhovni Izraelci (Gal. 6:16). Zahvaljujući Jehovinom blagoslovu broj Božjih slugu još brže raste otkad se počelo sakupljati veliko mnoštvo.

ŠTO JEHOVA TRAŽI OD NAS

9. Što moramo činiti ako želimo u budućnosti dobiti blagoslove koje je Bog u svojoj Riječi obećao svojim vjernim slugama?

9 Bez obzira na to jesmo li pomazani kršćani ili pripadnici velikog mnoštva, imamo priliku u budućnosti dobiti divne blagoslove koje je Bog obećao u svojoj Riječi. No da bismo dobili te blagoslove, moramo postupati u skladu s Jehovinim zapovijedima (Iza. 48:17, 18). Uzmimo za primjer Izraelce, koji su bili dužni držati se Mojsijevog zakona. Taj je zakon, između ostalog, štitio Izraelce jer je sadržavao odredbe koje su se odnosile na spolni moral, poslovne odnose, odgoj djece, ophođenje s bližnjima i druga područja života (2. Mojs. 20:14; 3. Mojs. 19:18, 35-37; 5. Mojs. 6:6-9). Slično je i s nama danas — ako slušamo Božje zapovijedi, to nam koristi na razne načine. A sigurno nam nije teško živjeti po Božjoj volji. (Pročitaj 1. Ivanovu 5:3.) Dakle, kao što je Mojsijev zakon štitio Izraelce u drevno doba, tako i poslušnost Jehovinim zapovijedima i načelima štiti nas danas, a ujedno nam pomaže da budemo “zdravi u vjeri” (Titu 1:13).

10. Zašto bismo trebali redovito čitati Bibliju i odvajati vrijeme za obiteljsko proučavanje?

10 Zemaljski dio Jehovine organizacije napreduje na razne načine. Naprimjer, s vremenom sve bolje razumijemo biblijsku istinu. To je i razumno očekivati, jer Biblija kaže: “Pravednička je staza kao sjajna svjetlost koja sve jače svijetli, dok ne bude potpuni dan” (Izr. 4:18). No bilo bi dobro da se svatko od nas upita: Jesam li upoznat s novim objašnjenjima pojedinih biblijskih redaka? Imam li naviku svaki dan čitati Bibliju? Volim li čitati naše publikacije? Proučavam li svaki tjedan Bibliju zajedno sa svojom obitelji? Većina nas složit će se s tim da ništa od navedenog nije preteško provesti u djelo. Obično je za to potrebno samo odvojiti vrijeme. Izuzetno je važno da čitamo i proučavamo Božju Riječ, primjenjujemo njezine savjete u životu te duhovno napredujemo. To je posebno važno sad kad je velika nevolja bliže nego ikad prije!

11. Kako su vjerska okupljanja koristila Izraelcima u staro doba te kako sastanci i veći skupovi koriste nama danas?

11 Jehovina organizacija misli na našu dobrobit kad nas potiče da postupamo u skladu sa savjetom apostola Pavla: “Razmišljajmo jedni o drugima, kako bismo se poticali na ljubav i dobra djela, i ne  propuštajmo svoje sastanke, kao što neki imaju običaj, nego hrabrimo jedni druge, tim više što vidite da se približava dan” (Hebr. 10:24, 25). Izraelci su se tijekom godišnjih blagdana i u drugim prilikama okupljali kako bi zajedno slavili Jehovu. Takva su ih okupljanja jačala u duhovnom pogledu te su se na njima radovali i veselili. Jedna od takvih radosnih prigoda bila je proslava Blagdana sjenica u Nehemijino doba (2. Mojs. 23:15, 16; Neh. 8:9-18). I nama skupštinski sastanci, pokrajinski sastanci i kongresi koriste na sličan način. Dajmo sve od sebe kako bismo dolazili na sve sastanke i veće skupove! Oni nam pomažu da budemo “zdravi u vjeri” i da radosno služimo Jehovi (Titu 2:2).

12. Kako bismo trebali gledati na propovijedanje dobre vijesti o Kraljevstvu?

12 Budući da pripadamo Božjoj organizaciji, imamo čast vršiti “sveto djelo propovijedanja dobre vijesti Božje” (Rim. 15:16). Kad vršimo to “sveto djelo”, mi ustvari surađujemo s Jehovom, svetim Bogom (1. Kor. 3:9; 1. Petr. 1:15). Propovijedanjem dobre vijesti slavimo Jehovino sveto ime. Doista, veoma nas raduje što možemo širiti “slavnu dobru vijest sretnoga Boga” (1. Tim. 1:11).

13. Što trebamo činiti da bismo bili duhovno zdravi i jaki te ostali na životu?

13 Bogu je stalo do toga da budemo duhovno zdravi i jaki. Zato želi da ostanemo uz njega i da podupiremo njegovu organizaciju. Mojsije je rekao Izraelcima: “Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju, da stavljam pred vas život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Zato izaberi život da ostaneš na životu, ti i potomstvo tvoje, ljubeći Jehovu, Boga svojega, slušajući glas njegov i držeći se njega, jer on ti daje život i dugi vijek, da bi mogao živjeti na zemlji za koju se Jehova zakleo praocima tvojim Abrahamu, Izaku i Jakovu da će im je dati” (5. Mojs. 30:19, 20). Da bismo ostali na životu, trebamo vršiti Jehovinu volju, ljubiti Boga, držati ga se, odnosno vjerno mu služiti, i slušati njegov glas.

14. Kakav je stav jedan brat imao prema vidljivom dijelu Božje organizacije?

14 Brat Pryce Hughes, koji je cijelog života vjerno služio Bogu i podupirao njegovu organizaciju, jednom je prilikom napisao: “Jako sam zahvalan Jehovi na tome što mi je još prije 1914. pomogao da saznam njegov naum. (...) U životu mi je uvijek bilo najvažnije čvrsto se držati Jehovine vidljive organizacije. Još u mladosti primijetio sam da nije mudro oslanjati se na ljudska razmišljanja. S vremenom sam se u to potpuno uvjerio, pa sam čvrsto odlučio ostati uz organizaciju koja vjerno služi Bogu. Kako bi drugačije čovjek mogao steći Jehovinu naklonost i dobiti njegov blagoslov?”

NASTAVI DRŽATI KORAK S BOŽJOM ORGANIZACIJOM

15. Navedi biblijski primjer koji pokazuje kako bismo trebali gledati na nova objašnjenja biblijskih redaka.

15 Ako želimo steći Jehovinu naklonost i dobiti njegov blagoslov, moramo podupirati njegovu organizaciju i prihvaćati nova objašnjenja biblijskih redaka. Uzmimo za primjer tisuće židovskih kršćana koji su se i nakon Isusove smrti revno držali Mojsijevog zakona. Njima je bilo teško prihvatiti činjenicu da je taj zakon prestao vrijediti (Djela 21:17-20). No zahvaljujući poslanici koju im je Pavao uputio uvidjeli su da kršćani nisu posvećeni žrtvama “što se po Zakonu prinose”,  nego “prinošenjem tijela Isusa Krista jednom zauvijek” (Hebr. 10:5-10). Nema sumnje u to da je većina tih kršćana židovskog porijekla uskladila svoj način razmišljanja s onim što im je Pavao napisao, a to im je pomoglo da duhovno napreduju. I mi trebamo marljivo proučavati Bibliju te biti spremni prihvatiti nova objašnjenja biblijskih redaka i primijeniti nove upute koje se odnose na službu propovijedanja.

16. (a) Koji nas divni blagoslovi očekuju u novom svijetu? (b) Kojim se blagoslovima što nas čekaju u novom svijetu posebno veseliš?

16 Jehova će u svu vječnost blagoslivljati sve koji ostanu vjerni njemu i njegovoj organizaciji. Pomazanici će imati veliku čast živjeti na nebu kao Kristovi sunasljednici (Rim. 8:16, 17). Ako se nadaš vječnom životu na Zemlji, zamisli kako će biti divno živjeti u raju. Budući da pripadamo Jehovinoj organizaciji, jako nas raduje to što možemo drugima govoriti o novom svijetu koji je obećao Bog (2. Petr. 3:13). U Psalmu 37:11 piše: “Krotki će posjedovati zemlju i uživat će u obilju mira.” Izaija je prorekao da će ljudi “graditi kuće i stanovati u njima” te da će uživati “plodove ruku svojih” (Iza. 65:21, 22). Nitko nikoga više neće tlačiti i više neće biti siromaštva ni gladi (Psal. 72:13-16). Babilon Veliki neće obmanjivati ljude lažnim učenjima jer ga više neće biti (Otkr. 18:8, 21). Mrtvi će uskrsnuti i dobiti priliku da vječno žive na Zemlji, koja će biti pretvorena u prekrasan raj (Iza. 25:8; Djela 24:15). Milijune ljudi koji su predali svoj život Jehovi doista očekuju predivni blagoslovi! Želimo li vidjeti ispunjenje tih biblijskih obećanja, trebamo i dalje duhovno napredovati te uvijek držati korak s Božjom organizacijom.

Možeš li zamisliti sebe kako živiš u raju? (Vidi 16. odlomak)

17. Kako bismo trebali gledati na to što možemo služiti Jehovi kao pripadnici njegove organizacije?

17 Budući da je kraj ovog svijeta vrlo blizu, ostanimo čvrsti u vjeri i pokažimo Bogu da smo mu od sveg srca zahvalni na tome što mu možemo služiti kao pripadnici njegove organizacije. I psalmist David imao je takav stav. On je u jednom psalmu napisao: “Za jedno molim Jehovu, samo to tražim, da živim u domu Jehovinu sve dane života svojega, kako bih promatrao dobrotu Jehovinu i divio se hramu njegovu” (Psal. 27:4). Zato se trebamo čvrsto držati Jehove, surađivati s pripadnicima njegovog naroda i držati korak s njegovom organizacijom.