Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Pitanja čitatelja

Pitanja čitatelja

Zašto su Židovi u 1. stoljeću bili “u iščekivanju” Mesije?

U vrijeme Ivana Krstitelja “narod je bio u iščekivanju i svi su se u srcu svojemu pitali za Ivana: ‘Nije li on možda Krist?’” (Luka 3:15). Zašto su Židovi očekivali da će se Mesija pojaviti u to vrijeme? Za to postoje brojni razlozi.

Nakon Isusovog rođenja Jehovin se anđeo ukazao pastirima koji su čuvali svoja stada na poljima u blizini Betlehema. Anđeo im je objavio vijest da im se tog dana “u gradu Davidovu rodio Spasitelj — Krist, Gospodin” (Luka 2:8-11). Anđelu se potom pridružila “silna vojska nebeska, koja je hvalila Boga i govorila: * ‘Slava Bogu na visinama, a na zemlji mir među ljudima koji su mu po volji!’” (Luka 2:13, 14).

Ta je objava sigurno snažno djelovala na te ponizne pastire. Istog su trena krenuli u Betlehem. Kad su pronašli Josipa, Mariju i malog Isusa, “ispričali su ono što im je bilo rečeno za to dijete”. Izvještaj kaže: “Svi koji su to čuli divili su se onome što su im rekli pastiri” (Luka 2:17, 18). Izraz “svi koji su to čuli” ukazuje na to da pastiri nisu o tome razgovarali samo s Josipom i Marijom već i s drugim ljudima. Pastiri su se potom vratili kući “slaveći i hvaleći Boga zbog svega što su čuli i vidjeli, jer se dogodilo onako kako im je bilo rečeno” (Luka 2:20). Ti pastiri očito nisu zadržali za sebe divne vijesti koje su čuli o Kristu!

Kad je Marija donijela svog prvorođenog sina u Jeruzalem pred Jehovu, kao što je nalagao Mojsijev zakon, proročica Ana počela je “zahvaljivati Bogu i govoriti o djetetu svima koji su čekali izbavljenje Jeruzalema” (Luka 2:36-38; 2. Mojs. 13:12). Tako se vijest o dolasku Mesije nastavila širiti.

Kasnije su “zvjezdoznanci s istoka došli (...) u Jeruzalem i stali se raspitivati: ‘Gdje je kralj židovski koji se rodio? Jer vidjeli smo zvijezdu njegovu kad smo bili na istoku i došli smo mu se pokloniti’” (Mat. 2:1, 2). “Kad je to čuo kralj Herod, uznemirio se on i sav Jeruzalem s njim. I skupio je sve glavare svećeničke i pismoznance narodne i ispitivao ih gdje se treba roditi Krist”  (Mat. 2:3, 4). Dakle, mnogo je ljudi čulo vijest da se pojavio budući Mesija! *

Redak iz Luke 3:15, koji smo ranije citirali, ukazuje na to da su neki Židovi mislili da je Ivan Krstitelj možda Krist. No Ivan je odbacio ta nagađanja, rekavši: “Onaj koji dolazi iza mene jači je od mene. Njemu ja nisam dostojan sandale izuti. On će vas krstiti svetim duhom i vatrom” (Mat. 3:11). Ivanove skromne riječi sigurno su potaknule Židove da s još većim nestrpljenjem iščekuju Mesiju.

Jesu li Židovi u 1. stoljeću mogli izračunati vrijeme dolaska Mesije na temelju proročanstva o 70 tjedana, koje je zapisano u Danijelu 9:24-27? Iako tu mogućnost ne možemo u potpunosti odbaciti, ne možemo je niti potvrditi. Činjenica je da je u Isusovo vrijeme bilo mnogo različitih tumačenja proročanstva o 70 tjedana i nijedno od njih nije bilo ni približno slično našem današnjem razumijevanju tog proročanstva. *

Eseni, za koje se smatra da su bili asketska židovska sljedba, vjerovali su da će se pretkraj perioda od 490 godina pojaviti dvojica Mesija, no ne možemo biti sigurni da su svoje izračune temeljili na Danijelovom proročanstvu. Čak i da jesu, teško je zamisliti da bi većina Židova prihvatila tumačenje sljedbe koja je živjela potpuno povučeno od ondašnjeg židovskog društva.

U 2. stoljeću n. e. neki su Židovi vjerovali da se 70 tjedana odnosi na razdoblje od razorenja prvog hrama 607. pr. n. e. do razorenja drugog hrama 70. n. e. Drugi su pak ispunjenje tog proročanstva povezivali s makabejskim razdobljem, odnosno s 2. stoljećem pr. n. e. Dakle, Židovi su imali različita mišljenja o tome na koje se razdoblje odnosi 70 tjedana.

Da su Židovi u 1. stoljeću n. e. ispravno razumjeli proročanstvo o 70 tjedana, bilo bi logično očekivati da će apostoli i drugi kršćani iz 1. stoljeća koristiti to kao dokaz da je Mesija došao upravo onda kad je bilo prorečeno te da je to bio upravo Isus Krist. Međutim, ne postoje dokazi da su prvi kršćani to činili.

Vrijedno je zapaziti još nešto. Pisci evanđelja često su isticali da su se određena proročanstva zapisana u hebrejskom dijelu Biblije ispunila na Isusu Kristu (Mat. 1:22, 23; 2:13-15; 4:13-16). No nijedan od njih Isusov dolazak na Zemlju nije povezao s proročanstvom o 70 tjedana.

Dakle, ne možemo potvrditi da su ljudi u Isusovo vrijeme ispravno razumjeli proročanstvo o 70 tjedana. Ipak, evanđelja pružaju snažne razloge zašto su ljudi u to vrijeme bili “u iščekivanju” Mesije.

^ odl. 4 Biblija ne govori da su anđeli pjevali prilikom Isusovog rođenja.

^ odl. 7 Možda se pitamo kako su zvjezdoznanci shvatili da zvijezda koja se pojavila na istoku ima veze s rođenjem židovskog kralja. Jesu li možda čuli vijest o Isusovom rođenju dok su putovali Izraelom?

^ odl. 9 Više informacija o sadašnjem razumijevanju proročanstva o 70 tjedana možeš pronaći u 11. poglavlju knjige Obrati pažnju Danijelovom proročanstvu!