Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Pastiri, oponašajte dva najveća Pastira!

Pastiri, oponašajte dva najveća Pastira!

Krist je trpio za vas i dao vam primjer da u svemu idete stopama njegovim (1. PETR. 2:21)

1, 2. (a) Kako na ovce djeluje kad se pastir dobro brine za njih? (b) Zašto su mnogi ljudi u Isusovo vrijeme bili kao ovce bez pastira?

OVCE dobro napreduju kad se pastir pomno brine za njih. U jednom priručniku o uzgoju ovaca stoji: “Pastir koji samo izvodi stado na pašu i ne brine se za njegove druge potrebe može očekivati da će se za nekoliko godina mnoge ovce razboljeti i da mu neće donositi dobit.” S druge strane, kad se pastir dobro brine za ovce, one će biti zdrave i snažne.

2 Slično tome, ako pastiri Božjeg stada poklanjaju dovoljno brige i pažnje svakoj ovci koja im je povjerena, to će se pozitivno odraziti na duhovno zdravlje cijele skupštine. Vjerojatno se sjećaš da se Isus sažalio na ljude “jer su bili izmučeni i rasijani kao ovce bez pastira” (Mat. 9:36). Zašto su bili u tako jadnom stanju? Zato što su oni koji su trebali poučavati narod Božjem Zakonu bili kruti, prezahtjevni i licemjerni. Izraelski duhovni vođe nisu pomagali ovcama i brinuli se za njih, nego su stavljali na njih “teške terete” (Mat. 23:4).

3. Što starješine ne smiju zaboraviti dok vrše svoju službu?

3 Na današnjim pastirima, odnosno starješinama, leži velika odgovornost. Ovce koje su im povjerene na brigu pripadaju Jehovi i Isusu, a Isus za sebe kaže da je “pastir dobri” (Ivan 10:11). One su skupo kupljene Isusovom “dragocjenom krvlju” (1. Kor. 6:20; 1. Petr. 1:18, 19). On toliko ljubi ovce da je bio spreman žrtvovati svoj život za njih. Starješine ne smiju nikada zaboraviti da svoju službu vrše pod budnim okom Božjeg ljubljenog Sina, Isusa Krista, “velikoga pastira ovaca” (Hebr. 13:20).

4. O čemu govori ovaj članak?

 4 Kako se onda kršćanski pastiri trebaju ophoditi s ovcama? Članove skupštine potiče se: “Budite poslušni onima koji vas predvode.” S druge strane, Biblija opominje starješine da ne gospodare “onima koji su vlasništvo Božje” (Hebr. 13:17; pročitaj 1. Petrovu 5:2, 3). Kako starješine mogu predvoditi stado, a da pritom ne gospodare ovcama? Drugim riječima, kako se mogu brinuti za potrebe stada, a da ne prekorače ovlasti koje im je dao Bog?

“U NJEDRIMA SVOJIM NOSIT ĆE IH”

5. Što usporedba iz Izaije 40:11 govori o Jehovi?

5 Prorok Izaija rekao je o Jehovi: “Kao pastir past će stado svoje. Rukom svojom skupit će jaganjce, u njedrima svojim nosit će ih. Dojilice će brižno voditi” (Iza. 40:11). Ta usporedba pokazuje da se Jehova brine za potrebe slabih i bespomoćnih članova skupštine. Kao što pastir zna što je potrebno svakoj ovci u stadu i spremno se brine za njene potrebe, tako i Jehova zna što je potrebno svakom članu skupštine i rado mu pruža potrebnu pomoć. Pastir nosi janje u njedrima kad je to potrebno. Slično tome, Jehova nas “nosi” kroz teške životne trenutke. On je “Otac milosrđa” i pružit će nam utjehu kad se nađemo u nekoj velikoj kušnji ili kad nam je jako teško (2. Kor. 1:3, 4).

6. Kako duhovni pastiri mogu oponašati Jehovu?

6 Duhovni pastiri doista mogu puno toga naučiti od našeg nebeskog Oca! I oni moraju zapažati potrebe ovaca. Ako znaju s kojim se problemima ovce bore i što im je trenutno najpotrebnije, moći će im pružiti potrebno ohrabrenje i pomoć (Izr. 27:23). Naravno, da bi ispunili svoju ulogu, starješine moraju razgovarati sa svojim suvjernicima i slušati ih. Iako se ne žele miješati u njihove privatne stvari, oni pokazuju zanimanje za ono što vide i čuju u skupštini te s puno ljubavi pomažu slabima (Djela 20:35; 1. Sol. 4:11).

7. (a) Kako su pastiri postupali s Božjim ovcama u vrijeme Ezekijela i Jeremije? (b) Što možemo naučiti iz primjera nevjernih pastira koje je Jehova osudio?

7 Prisjetimo se kako su se ponašali pastiri u vrijeme Ezekijela i Jeremije. Jehova ih je odbacio jer se nisu brinuli za njegove ovce. Budući da nisu pazili na stado, ovce su se rasijale i postale lak plijen grabežljivaca. Ti pastiri nisu pasli ovce, nego su ih izrabljivali. Jehova je za njih rekao: “Sami sebe pastiri pasu” (Ezek. 34:7-10; Jer. 23:1). Bog iz sličnog razloga osuđuje i vođe kršćanstva. Taj primjer iz starog doba jasno pokazuje koliko je važno da se starješine na ispravan način i s puno ljubavi brinu za Jehovino stado.

“DAO SAM VAM PRIMJER”

8. Kako starješine mogu oponašati Isusa kad ispravljaju pogrešna gledišta svojih suvjernika?

8 Budući da smo svi nesavršeni, neke Božje ovce možda sporije shvaćaju što Jehova od njih očekuje. Možda ne postupaju u skladu s biblijskim savjetima ili pak svojim ponašanjem pokazuju da nisu duhovno zrele osobe. Kako bi starješine trebali postupati u takvim situacijama? Trebali bi  biti strpljivi kao što je Isus bio strpljiv sa svojim učenicima, koji su se često prepirali tko će od njih biti najveći u Kraljevstvu. On nije izgubio strpljenje s njima, nego ih je nastavio poučavati i s ljubavlju savjetovati da trebaju biti ponizni (Luka 9:46-48; 22:24-27). Čak im je oprao noge i tako im dao pouku o poniznosti. To je osobina koju trebaju pokazivati i današnji starješine. (Pročitaj Ivana 13:12-15; 1. Petr. 2:21.)

9. Koji je savjet Isus dao svojim učenicima?

9 Isus je na ulogu duhovnih pastira gledao drugačije nego njegovi apostoli. Tako su, naprimjer, Jakov i Ivan tražili istaknuti položaj u Kraljevstvu. No Isus je ispravio njihov pogrešan način razmišljanja. Rekao je: “Znate da vladari gospodare narodima i velikaši ih drže pod svojom vlašću. A među vama neka ne bude tako! Nego tko god hoće biti velik među vama, neka vam bude sluga” (Mat. 20:25, 26). Apostoli su se trebali odupirati želji da gospodare nad svojim suvjernicima, odnosno da im stalno govore što da rade.

10. Kako starješine trebaju postupati sa stadom i što o tome mogu naučiti od Pavla?

10 Isus očekuje od starješina da postupaju sa stadom jednako kao i on. Oni moraju spremno služiti svojim suvjernicima, a ne gospodariti njima. Apostol Pavao ponizno je služio drugima. Stoga je efeškim starješinama s pravom mogao reći: “Vi znate kako sam se sve vrijeme, od prvog dana kad sam stupio u Aziju, ponašao među vama. Robovao sam Gospodinu sa svom poniznošću.” Želio je da ti starješine revno i ponizno pomažu svojim suvjernicima. Rekao je: “U svemu sam vam pokazao da takvim napornim radom morate pomagati slabima” (Djela 20:18, 19, 35). Pavao je rekao Korinćanima da nije gospodar njihove vjere, nego ponizni suradnik koji im pomaže da radosno služe Bogu (2. Kor. 1:24). Svojom je poniznošću i napornim radom u skupštini dao odličan primjer današnjim starješinama.

DRŽITE SE VJERODOSTOJNE RIJEČI

11, 12. Kako starješina može pomoći suvjerniku da donese ispravnu odluku?

11 Starješine se prilikom poučavanja moraju držati “vjerodostojne riječi” (Titu 1:9). No to trebaju činiti “u duhu blagosti” (Gal. 6:1). Dobri duhovni pastiri ne pokušavaju prisiliti sukršćane da postupe na određeni način, nego nastoje doprijeti do njihovog srca. Kad neki suvjernik treba donijeti važnu odluku, starješina mu može skrenuti pažnju na biblijska načela koja treba uzeti u obzir i može s njim obraditi gradivo iz naših publikacija koje govori o toj temi. Isto tako, može ga potaknuti da razmisli o tome kako bi pojedine odluke mogle utjecati na njegov odnos s Jehovom. Starješina može naglasiti koliko je važno prije donošenja odluke u molitvi tražiti Božje vodstvo (Izr. 3:5, 6). No nakon toga starješina će suvjerniku prepustiti da donese odluku (Rim. 14:1-4).

12 Starješine smiju davati samo savjete koji se temelje na Božjoj Riječi. Zato je jako važno da dobro poznaju Bibliju i da se drže onoga što u njoj  piše. To će im pomoći da ne zloupotrebljavaju svoje ovlasti. Uostalom, ovce za koje se brinu nisu njihove i svaki član skupštine na kraju će za svoje odluke odgovarati Jehovi i Isusu (Gal. 6:5, 7, 8).

“BUDITE UZOR STADU”

Starješine pomažu članovima svoje obitelji da se pripreme za službu propovijedanja (Vidi 13. odlomak)

13, 14. U čemu starješine trebaju biti uzor stadu?

13 Nakon što je opomenuo starješine da ne gospodare onima koji su im povjereni na brigu, apostol Petar ih je potaknuo da budu “uzor stadu” (1. Petr. 5:3). Kako starješine mogu biti uzor stadu? Osvrnimo se na dva preduvjeta koja mora ispuniti brat koji “želi služiti kao nadglednik”. On treba biti razborit i mora “dobro upravljati svojim domom”. Ako starješina ima obitelj, mora dobro izvršavati ulogu glave obitelji jer “ako tko ne zna upravljati svojim domom, kako će se brinuti za Božju skupštinu?” (1. Tim. 3:1, 2, 4, 5). Da bi netko mogao postati starješina, mora biti i razborit, odnosno treba dobro razumjeti biblijska načela i znati ih primjenjivati u svom životu. Mora biti staložen i ne smije brzopleto donositi odluke. Kad članovi skupštine zapaze takve osobine kod starješina, imaju u njih više povjerenja.

14 Starješine pružaju dobar primjer sukršćanima i tako što prednjače u službi propovijedanja. Isus je i u tome dao odličan primjer starješinama. Propovijedanje dobre vijesti o Kraljevstvu bilo je važno obilježje njegove zemaljske službe. Svojim je učenicima pokazao kako trebaju propovijedati (Mar. 1:38; Luka 8:1). Za objavitelje je pravo ohrabrenje ići u službu propovijedanja sa starješinama, promatrati s kakvom revnošću izvršavaju taj važan zadatak i učiti od njih kako još kvalitetnije poučavati ljude. Kad objavitelji vide da su starješine revni i da se trude redovito odvajati vrijeme za službu propovijedanja iako su jako zaposleni, to cijelu skupštinu potiče da gorljivo propovijeda. Starješine pružaju braći dobar primjer i time što se pripremaju za sastanke, komentiraju na njima te sudjeluju u drugim aktivnostima, naprimjer čišćenju i održavanju dvorane (Efež. 5:15, 16; pročitaj Hebrejima 13:7).

Nadglednici daju dobar primjer u službi propovijedanja (Vidi 14. odlomak)

“POMAŽITE SLABIMA”

15. Zašto starješine idu u pastirske posjete?

15 Dobar pastir brzo priskače u pomoć ozlijeđenoj ili bolesnoj ovci. Slično tome, starješine trebaju odmah pomoći suvjerniku koji zbog nečega pati ili treba duhovnu pomoć.  Ostarjelima i bolesnima možda treba pomagati u svakodnevnim poslovima, ali još im više treba duhovna pomoć i ohrabrenje (1. Sol. 5:14). Mladi u skupštini suočavaju se s raznim problemima, naprimjer moraju se boriti protiv “mladenačkih želja” (2. Tim. 2:22). Stoga starješine u sklopu pastirske službe posjećuju članove skupštine kako bi se upoznali s njihovom životnom situacijom i ohrabrili ih prikladnim biblijskim mislima. Kad se suvjernicima na vrijeme pruži pomoć, mogu se izbjeći mnogi ozbiljni problemi.

16. Kako starješine mogu pomoći članu skupštine koji treba duhovnu pomoć?

16 No što ako neki suvjernik upadne u tako velike probleme da bude ugroženo njegovo duhovno zdravlje? “Boluje li tko među vama?” upitao je biblijski pisac Jakov. “Neka pozove starješine skupštinske, pa neka se oni mole za njega, mažući ga uljem u ime Jehovino. I molitva upućena s vjerom ozdravit će bolesnoga, i Jehova će ga podignuti. I ako je učinio grijehe, bit će mu oprošteno” (Jak. 5:14, 15). Čak i ako duhovno bolesni suvjernik ne “pozove starješine skupštinske”, oni mu trebaju priskočiti u pomoć čim saznaju za njegov problem. Starješine koji pružaju pomoć svojoj braći u vrijeme nevolje te se mole za njih, a i s njima, duhovno jačaju i hrabre ovce koje su im povjerene na brigu. (Pročitaj Izaiju 32:1, 2.)

17. Kako djeluje na stado kad starješine oponašaju “velikoga pastira”?

17 Kršćanski pastiri nastoje oponašati “velikoga pastira” Isusa Krista u svemu što rade u Jehovinoj organizaciji. Uz pomoć te zrele braće stado raste i napreduje. Zahvalnost koju osjećamo za sve to potiče nas da hvalimo svog nenadmašnog Pastira, Jehovu!