Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Razmišljaj o tome kakva osoba trebaš biti

Razmišljaj o tome kakva osoba trebaš biti

Neka vaša djela budu sveta i neka se po njima vidi da ste odani Bogu (2. PETR. 3:11)

1, 2. Kako možemo steći Božje priznanje?

NIJE ništa neobično ako nam je stalo do toga što drugi misle o nama. No budući da smo kršćani, još nam je važnije što Jehova misli o nama. Uostalom, on je “izvor života” i najvažnija osoba u svemiru (Psal. 36:9).

2 Apostol Petar objasnio je da ćemo imati Jehovino priznanje ako naša “djela budu sveta” i ako se po njima vidi da smo odani Bogu. (Pročitaj 2. Petrovu 3:11.) Naša djela bit će sveta samo ako sačuvamo čiste misli te ostanemo moralno i duhovno čisti. Osim toga, naša djela po kojima se vidi da smo odani Bogu trebaju biti odraz poštovanja i duboke ljubavi koju osjećamo prema njemu. Prema tome, da bismo dobili Božje priznanje, nije važno samo kako se ponašamo, nego i kakvi smo u nutrini. Budući da Jehova ispituje srca, on dobro zna jesu li naša djela sveta i jesmo li odani isključivo njemu (1. Ljet. 29:17).

3. O kojim pitanjima trebamo razmisliti?

3 Sotona Đavo ne želi da steknemo Božje priznanje. Ustvari, on se svim silama trudi navesti nas na to da narušimo svoj odnos s Jehovom. Sotona se služi lažima i prijevarom da bi nas zaveo i udaljio od Boga kojeg obožavamo (Ivan 8:44; 2. Kor. 11:13-15). Stoga je dobro razmisliti o sljedećim pitanjima: Kako Sotona vara ljude? Kako mogu sačuvati dobar odnos s Jehovom?

KAKO SOTONA VARA LJUDE?

4. Na što Sotona cilja da bi razorio naš odnos s Bogom i zašto?

4 Učenik Jakov je napisao: “Svakoga iskušava njegova želja, tako što ga privlači i mami. Zatim  želja, kad začne, rađa grijeh, a grijeh, kad je učinjen, donosi smrt” (Jak. 1:14, 15). Da bi razorio naš odnos s Bogom, Sotona cilja na naše srce jer je ono središte naših želja.

5, 6. (a) Čime se Sotona služi da bi dopro do našeg srca? (b) Koje mamce koristi Sotona da bi izazvao neispravne želje u našem srcu i ima li u tome uspjeha?

5 Čime se Sotona služi da bi dopro do našeg srca? “Cijeli je svijet pod vlašću Zloga”, stoji u Bibliji (1. Ivan. 5:19). Sotona Đavo kao oružje koristi “ono što je u svijetu”. (Pročitaj 1. Ivanovu 2:15, 16.) On već tisućama godina pažljivo oblikuje svijet oko nas. Budući da živimo u tom svijetu, trebamo se čuvati Sotoninih lukavih zamki (Ivan 17:15).

6 On nastoji izazvati neispravne želje u našem srcu. Apostol Ivan naveo je tri mamca koja pritom koristi. To su: (1) “želja tijela”, (2) “želja očiju” i (3) “isticanje svog imetka”. Sotona je koristio te mamce i kad je iskušavao Isusa u pustinji. Budući da ih već jako dugo koristi i da svoje zamke prilagođava svakoj osobi, vrlo uspješno vara ljude. Prije nego što saznamo kako se možemo zaštititi, pogledajmo zašto je Đavo uspio prevariti Evu, a zašto mu to nije pošlo za rukom s Božjim Sinom.

“ŽELJA TIJELA”

“Želja tijela” odvela je Evu u propast (Vidi 7. odlomak)

7. Kako je Sotona iskoristio “želju tijela” da bi prevario Evu?

7 Potreba za hranom jedna je od osnovnih ljudskih potreba. Stvoritelj je načinio Zemlju s mogućnošću da daje obilje hrane. Sotona ponekad može iskoristiti našu prirodnu želju za hranom da nas odvrati od vršenja Božje volje. Pogledajmo kako je to učinio u Evinom slučaju. (Pročitaj 1. Mojsijevu 3:1-6.) Sotona Đavo rekao je Evi da neće umrijeti ako pojede plod s drveta “spoznaje dobra i zla”, nego da će onog dana kad ga bude okusila postati kao Bog (1. Mojs. 2:9). Time je na neizravan način rekao da njen život ne ovisi o poslušnosti Bogu. Bila je to strašna laž! Kad je Sotona posijao sjeme sumnje u Evin um, ona je imala dvije mogućnosti: mogla je odbaciti te misli ili pak razmišljati o onome što joj je rekao i dopustiti da u njoj sve više raste želja za zabranjenim plodom. Iako je mogla jesti plodove sa svih drugih stabala u edenskom vrtu, sve je više razmišljala o onome što je Sotona rekao o drvu usred vrta te je “uzela njegov plod i okusila ga”. Dakle, Sotona je uspio izazvati u njoj  želju za nečim što je Stvoritelj bio zabranio.

Isus nije dopustio da ga išta odvrati od služenja Jehovi (Vidi 8. odlomak)

8. Kako je Sotona pokušao iskoristiti “želju tijela” da bi iskušao Isusa i zašto ga nije uspio prevariti?

8 Sotona je upotrijebio istu zamku i kad je Isusa iskušavao u pustinji. Nakon što je Isus postio 40 dana i 40 noći, Sotona je pokušao iskoristiti njegovu prirodnu želju za hranom. Rekao mu je: “Ako si sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruh!” (Luka 4:1-3). Isus je imao dvije mogućnosti: mogao je upotrijebiti svoju čudotvornu moć da zadovolji potrebu za hranom, a mogao je odlučiti i da to ne učini. Znao je da tu moć ne bi trebao koristiti u sebične svrhe. Premda je bio gladan, bilo mu je važnije sačuvati dobar odnos s Jehovom nego utažiti glad. Isus je rekao Sotoni: “Pisano je: ‘Čovjek ne smije živjeti samo o kruhu, nego treba živjeti i o svakoj riječi koja izlazi iz usta Jehovinih’” (Mat. 4:4).

“ŽELJA OČIJU”

9. Na što ukazuje izraz “želja očiju” i kako je Sotona ciljao na tu želju kad je iskušavao Evu?

9 “Želja očiju” još je jedan Sotonin mamac koji je spomenuo apostol Ivan. Taj izraz pokazuje da već i samo gledanje nekoga ili nečega može u čovjeku izazvati želju da to dobije. Sotona je ciljao baš na tu želju kad je Evi rekao da će joj se otvoriti oči nakon što pojede zabranjeni plod. Što je duže gledala taj plod, sve ga je više željela. Vidjela je da je drvo “primamljivo za oči”.

10. Kako je Sotona iskoristio “želju očiju” da iskuša Isusa i kako je Isus postupio?

10 Kako je bilo s Isusom? Sotona ga je “odveo na visinu i pokazao mu odjednom sva kraljevstva svijeta. I Đavo mu je rekao: ‘Dat ću ti vlast nad svima njima i slavu njihovu’” (Luka 4:5, 6). Isus nije doslovno vidio sva kraljevstva, nego mu je Sotona u viziji pokazao njihovu slavu. Sigurno je mislio da će to privući Isusa. Bez imalo srama rekao mu je: “Ako mi se, dakle, pokloniš, sva će vlast biti tvoja” (Luka 4:7). Isus nipošto nije želio postati osoba koja bi se dopala Sotoni. Odmah mu je odgovorio: “Pisano je: ‘Jehovu, Boga svojega, obožavaj i jedino njemu služi!’” (Luka 4:8).

“ISTICANJE SVOG IMETKA”

11. Kako je Sotona prevario Evu?

11 Apostol Ivan je spomenuo i “isticanje svog imetka”. Adam i Eva nisu mogli isticati “svoj imetak” pred drugima jer su bili jedini ljudi na Zemlji.  No svejedno su pokazali ponos. Kad je Sotona Đavo iskušavao Evu, naveo ju je na pomisao da joj Bog uskraćuje nešto divno. Rekao joj je da će u onaj dan kad okusi s “drveta spoznaje dobra i zla” postati kao Bog i “znati što je dobro, a što zlo” (1. Mojs. 2:17; 3:5). Tako je naveo Evu na pomisao da bi mogla postati neovisna i da joj Jehova više ne treba. Ponos je očito bio jedan od razloga zašto je povjerovala u tu laž. Okusila je zabranjeni plod, uvjerena da neće umrijeti. Kako se samo prevarila!

12. Kako je Sotona iskušavao Isusa i kako je Isus postupio?

12 Za razliku od Eve, Isus je svojom poniznošću dao doista divan primjer. Sotona ga je iskušavao na još jedan način. Naime, pokušao ga je navesti da učini nešto čime bi zadivio ljude i iskušao Boga. No to bi bio znak ponosa i Isus je zato odbacio i samu pomisao da to učini. Jasno i odlučno odgovorio je Sotoni: “Rečeno je: ‘Ne iskušavaj Jehovu, Boga svojega!’” (Pročitaj Luku 4:9-12.)

KAKO MOŽEMO SAČUVATI DOBAR ODNOS S JEHOVOM?

13, 14. Koje varke Sotona danas koristi?

13 Danas se Sotona služi sličnim mamcima koje je koristio kad je iskušavao Evu i Isusa. Pomoću ovog svijeta koji promiče nemoral te neumjerenost u jelu i piću Đavo cilja na “želju tijela”. Putem pornografije, naročito one na internetu, privlači pažnju neopreznih osoba i potiče u njima “želju očiju”. A materijalizam, moć i slavu koristi kako bi iskušavao ljude koji su ponosni i koji vole isticati svoj imetak.

Kojih se biblijskih načela trebaš sjetiti u ovim situacijama? (Vidi 13. i 14. odlomak)

14 Sve tri stvari koje je naveo apostol Ivan slične su mamcima koje koriste ribiči. Mamci su privlačni, ali iza svakog se krije udica. Sotona koristi ono što ljudi smatraju normalnim svakodnevnim potrebama kako bi ih naveo da požele učiniti nešto čime bi prekršili Božje zakone. No takva podmukla iskušenja osmišljena su s ciljem da utječu na naše želje i iskvare naše srce. Sotona zapravo želi da povjerujemo u to da je važnije zadovoljiti  osobne potrebe i voditi ugodan život nego vršiti Božju volju. Hoćemo li mu dozvoliti da nas prevari?

15. Što će nam pomoći da se poput Isusa odupremo Sotoninim iskušenjima?

15 Eva je dopustila Sotoni da je prevari, ali Isus se odupro njegovim iskušenjima. Svaki put odgovorio mu je na temelju svetih spisa. Rekao mu je: “Pisano je” ili “Rečeno je”. Ako marljivo proučavamo Bibliju, dobro ćemo je upoznati i moći ćemo se prisjetiti redaka koji će nam pomoći da donesemo ispravnu odluku kad se nađemo u kušnji (Psal. 1:1, 2). Budemo li razmišljali o primjerima vjernih osoba iz biblijskog vremena, moći ćemo se ugledati na njih i ostati vjerni (Rim. 15:4). Ako budemo duboko poštovali Jehovu te ljubili ono što on ljubi, a mrzili ono što on mrzi, to će nam biti velika zaštita (Psal. 97:10).

16, 17. Kako naš način razmišljanja može utjecati na to kakva smo osoba?

16 Apostol Pavao nas potiče da koristimo svoj razum i dopustimo da nas oblikuje Božji način razmišljanja, a ne stavovi ovog svijeta (Rim. 12:1, 2). Naglašavajući koliko je važno paziti o čemu razmišljamo, Pavao je rekao: “Rušimo kriva razmišljanja i svaku oholost koja se podiže protiv poznavanja Boga, obuzdavamo svaku misao da bi se pokorila Kristu” (2. Kor. 10:5). Naše misli snažno utječu na to kakva smo osoba i zato trebamo razmišljati o onome što pozitivno djeluje na nas (Filip. 4:8).

17 Ne možemo očekivati da ćemo biti sveti ako se hranimo neispravnim mislima i željama. Jehovu moramo ljubiti “čista srca” (1. Tim. 1:5). No srce je varljivo i možda nismo ni svjesni koliko na nas utječe “ono što je u svijetu” (Jer. 17:9). Zato trebamo proučavati Bibliju i iskreno se preispitivati, uvažavajući mudar savjet: “Ispitujte jeste li u vjeri, sami sebe provjeravajte!” (2. Kor. 13:5).

18, 19. Zašto trebamo dati sve od sebe da budemo osobe koje su Jehovi po volji?

18 Isto tako, “ono što je u svijetu” neće nam postati zamka ako imamo na umu Ivanove riječi: “Svijet prolazi i želja njegova, no onaj tko vrši volju Božju ostaje zauvijek” (1. Ivan. 2:17). Sotonin svijet možda izgleda kao da će zauvijek postojati. No on će jednog dana sigurno doći svome kraju. Budemo li razmišljali o tome da ništa od onoga što nudi Sotonin svijet neće potrajati, lakše ćemo se odupirati Đavlovim varkama.

19 Apostol Petar potiče nas da budemo osobe koje su Bogu po volji dok očekujemo i imamo na umu “Jehovin dan, kad će se nebesa, zapaljena, raspasti i počela, užarena, rastopiti” (2. Petr. 3:12). Taj će dan doći jako brzo i Jehova će tada uništiti sve dijelove Sotoninog svijeta. Dok se to ne dogodi, Sotona će i dalje koristiti “ono što je u svijetu” kako bi nas iskušavao, kao što je iskušavao Evu i Isusa. Ne smijemo biti poput Eve i udovoljavati svojim željama. To bi bilo kao da priznamo Sotonu za svog boga. Trebamo se ugledati na Isusa i odupirati se takvim iskušenjima bez obzira na to koliko nam privlačno i zanimljivo izgledaju. Dajmo sve od sebe da budemo osobe koje su Jehovi po volji!