Idi na sadržaj

Idi na kazalo

To je naše duhovno nasljeđe

To je naše duhovno nasljeđe

To je nasljedstvo slugu Jehovinih (IZA. 54:17)

1. Što je Jehova s ljubavlju sačuvao za nas?

JEHOVA, živi i vječni Bog, pobrinuo se da bude sačuvana njegova poruka koja spašava živote ljudi. Ta poruka nikada neće nestati jer u Bibliji piše: “Riječ Jehovina ostaje zauvijek” (1. Petr. 1:23-25). Sigurno smo zahvalni Jehovi što je u svojoj Riječi, Bibliji, s ljubavlju sačuvao takve važne informacije.

2. Što je Bog sačuvao za svoj narod u svojoj Riječi?

2 Bog je sam odabrao svoje ime i sačuvao ga u svojoj Riječi kako bi ga njegov narod mogao koristiti. U Bibliji se prvi puta spominje ime Jehova kada se opisuje “povijest stvaranja neba i zemlje” (1. Mojs. 2:4). Jehova je na čudesan način nekoliko puta ispisao svoje ime na kamenim pločama kad je Mojsiju davao Deset zapovijedi. Naprimjer, prva zapovijed započinje riječima: “Ja sam Jehova, Bog tvoj” (2. Mojs. 20:1-17). Božje ime nije palo u zaborav zato što je Svevišnji Gospodin Jehova sačuvao svoju Riječ i svoje ime usprkos svim Sotoninim pokušajima da ih uništi (Psal. 73:28).

3. Što je još Bog sačuvao u svojoj Riječi?

3 Jehova je u svojoj Riječi sačuvao i istinu. Zahvalni smo Bogu što nam je dao duhovno svjetlo i istinu iako je svijet prepun vjerskih laži. (Pročitaj Psalam 43:3, 4.) I dok čovječanstvo tapka u tami, sretni smo što živimo u duhovnom svjetlu koje nam daje Bog (1. Ivan. 1:6, 7).

NASLJEĐE KOJE TREBAMO CIJENITI

4, 5. Koju čast imamo od 1931?

4 Mi kršćani imamo dragocjeno nasljeđe. U Rječniku hrvatskog jezika “nasljeđe” se definira kao “materijalna i duhovna dobra koja se nasljeđuju naraštajima” (izdao Leksikografski zavod Miroslav Krleža). Naše duhovno nasljeđe uključuje mnoge blagoslove, naprimjer dobro poznavanje Božje  Riječi i jasno razumijevanje istine o Jehovi i njegovim naumima. No to nasljeđe uključuje još nešto posebno vrijedno.

Na kongresu održanom 1931. s oduševljenjem smo prihvatili ime Jehovini svjedoci

5 Na našem kongresu održanom 1931. u Columbusu (Ohio, SAD) postalo je jasno o čemu je riječ. Na prvoj stranici tiskanog programa nalazila su se dva velika slova. Jedna je sestra rekla da su mnogi nagađali što ona znače. Braća su kasnije saznala da su to početna slova našeg novog imena. Dotad smo se zvali Istraživači Biblije, no u nedjelju 26. srpnja 1931. bila je usvojena rezolucija kojom smo prihvatili ime Jehovini svjedoci. Prisutni su bili oduševljeni zbog tog novog imena. (Pročitaj Izaiju 43:12.) Jedan je brat rekao: “Nikada neću zaboraviti klicanje i gromoglasan pljesak koji su odjekivali dvoranom.” Nijedna druga vjerska zajednica u svijetu nije željela uzeti to ime, no mi ga nosimo već više od 80 godina i Bog nas zbog toga blagoslivlja. Doista je posebna čast biti Jehovin svjedok!

6. Što još spada u naše duhovno nasljeđe?

6 U naše duhovno nasljeđe spada i mnoštvo točnih i dragocjenih informacija o Božjim slugama iz prošlosti. Naprimjer, Biblija govori o patrijarsima Abrahamu, Izaku i Jakovu. Oni su sigurno sa svojim obiteljima razgovarali o tome kako ugoditi Jehovi. Stoga ne čudi što je čestiti Josip odbijao nemoralne ponude Potifarove žene jer nije želio “zgriješiti samome Bogu” (1. Mojs. 39:7-9). I Božji sluge u 1. stoljeću prenosili su jedni drugima predaje kojih se kršćani trebaju držati. To su činili usmenim putem ili vlastitim primjerom. Među tim predajama bile su i upute o obilježavanju Gospodinove večere koje je apostol Pavao prenio kršćanskim skupštinama (1. Kor. 11:2, 23). Sve ono što trebamo znati da bismo obožavali Boga “duhom i istinom” danas se nalazi u Božjoj Riječi. (Pročitaj Ivana 4:23, 24.) Biblija može prosvijetliti sve ljude, no Jehovini sluge trebaju je posebno cijeniti.

7. Koje je ohrabrujuće obećanje dio našeg nasljeđa?

7 Naše duhovno nasljeđe sastoji se i od novijih izvještaja u našim publikacijama koji pokazuju da je Jehova na našoj strani (Psal. 118:7). Oni nam pomažu da se osjećamo sigurnima čak i kad smo progonjeni. Naše sve bogatije duhovno nasljeđe uključuje i sljedeće ohrabrujuće obećanje: “‘Nikakvo oružje protiv tebe načinjeno neće biti uspješno i zlim ćeš proglasiti svaki jezik koji se na sudu podigne na tebe. To je nasljedstvo slugu Jehovinih i od mene  je pravednost njihova’, kaže Jehova” (Iza. 54:17). Nijedno Sotonino oružje ne može nam nanijeti trajnu štetu.

8. O čemu govori ovaj i sljedeći članak?

8 Sotona je pokušao uništiti Božju Riječ, ukloniti ime Jehova i sakriti istinu. No on se nipošto ne može mjeriti s Jehovom, koji je osujetio sva ta nastojanja. U ovom i sljedećem članku vidjet ćemo (1) kako je Bog sačuvao svoju Riječ, (2) kako se Jehova pobrinuo da se sačuva njegovo ime i (3) kako je naš nebeski Otac otkrio istinu i sačuvao je sve do danas.

JEHOVA JE SAČUVAO SVOJU RIJEČ

9-11. Koji primjeri pokazuju da je Biblija sačuvana usprkos tome što su je mnogi pokušali uništiti?

9 Jehova je sačuvao svoju Riječ od svih njenih neprijatelja. U jednoj enciklopediji piše: “Godine 1229. koncil u Toulouseu je u sklopu borbe protiv albigenza i valdenza zabranio laicima da koriste [Bibliju na bilo kojem narodnom jeziku]. (...) Na koncilu koji je 1234. pod predsjedanjem kralja Jakova I. održan u španjolskom gradu Tarragoni izdana je slična zabrana. (...) Rimska nadbiskupija prvi se put uključila u tu raspravu 1559, kad je prema popisu zabranjenih knjiga, koji je izdao Pavao IV, bilo zabranjeno tiskanje i posjedovanje Biblija na narodnom jeziku bez dozvole Svetog oficija” (Enciclopedia Cattolica).

10 Biblija je sačuvana usprkos tome što su je mnogi pokušavali uništiti. Jedan od onih koji je doprinio njenom očuvanju bio je John Wycliffe. On je sa svojim suradnicima oko 1382. objavio prvi prijevod Biblije na engleskom jeziku. Još jedan prevoditelj Biblije bio je William Tyndale, koji je ubijen 1536. Za vrijeme svog pogubljenja, dok je bio vezan za stup, navodno je uzviknuo: “Gospodine, otvori oči engleskom kralju!” Potom su ga zadavili i spalili.

11 Godine 1535. izdan je engleski prijevod Biblije Milesa Coverdalea. Prilikom prevođenja Coverdale je koristio Tyndaleov prijevod “Novog zavjeta” i njegov prijevod “Starog zavjeta” od 1. Mojsijeve do Ljetopisa. Ostale dijelove Biblije preveo je s latinskog i njemačkog, a pritom se koristio njemačkim prijevodom Martina Luthera. Danas imamo prijevod Novi svijet, koji jako cijenimo zbog toga što je jasan, vjerno prenosi izvorni biblijski tekst i koristan nam je u službi propovijedanja. Sretni smo što nijedna demonska ni ljudska sila ne može spriječiti Jehovu da sačuva svoju Riječ.

 JEHOVA JE SAČUVAO SVOJE IME

Ljudi poput Tyndalea žrtvovali su svoj život da bi sačuvali Božju Riječ

12. Kako je prijevod Novi svijet doprinio tome da se sačuva Božje ime?

12 Jehova Bog pobrinuo se da njegovo ime ostane sačuvano u njegovoj Riječi. Istaknutu ulogu u tome ima prijevod Novi svijet. U njegovom je predgovoru odbor predanih prevoditelja napisao: “Može [se] reći da je najistaknutija značajka ovog prijevoda vraćanje Božjeg imena na mjesto koje mu i pripada u tekstu Biblije. Koristili smo oblik ‘Jehova’, i to na 6 973 mjesta u prijevodu hebrejskih knjiga i 237 puta u prijevodu grčkih knjiga.” Prijevod Novi svijet sada se može čitati u cijelosti ili djelomično na više od 116 jezika, a tiskano je preko 178 545 862 primjerka.

13. Na temelju čega možemo zaključiti da su ljudi već na početku ljudske povijesti znali Božje ime?

13 Prvi ljudi, Adam i Eva, znali su kako glasi Božje ime i kako se ono točno izgovara. I Noa je koristio Božje ime. Jednom je prilikom rekao: “Neka je blagoslovljen Jehova, Bog Šemov, i neka [Hamov sin] Kanaan Šemu bude rob!” (1. Mojs. 4:1; 9:26). Sam Bog koristio je svoje ime. Rekao je: “Ja sam Jehova. To je ime moje, i nikome neću dati slavu svoju.” Bog je također rekao: “Ja sam Jehova, i nema drugoga. Osim mene nema Boga” (Iza. 42:8; 45:5). Jehova se pobrinuo da se njegovo ime sačuva i da se obznani ljudima diljem svijeta. Ukazana nam je velika čast time što možemo koristiti ime Jehova i služiti kao Jehovini svjedoci. Zato Biblija i kaže: “U ime Boga svojega podignut ćemo zastave svoje” (Psal. 20:5).

14. Gdje se još može pronaći Božje ime osim u Bibliji?

14 Božje se ime ne spominje samo u Bibliji. Uzmimo za primjer Moapski kamen, koji je bio pronađen kod Dhibana (Dibona), 21 kilometar istočno od Mrtvog mora. Na njemu je moapski kralj Meša ispisao svoju verziju događaja vezanih uz njegovu pobunu protiv Izraela, a spominje se i izraelski kralj Omri (1. Kralj. 16:28; 2. Kralj. 1:1; 3:4, 5). No Moapski kamen posebno je zanimljiv zato što se na njemu nalazi Božje ime u obliku tetragrama. Tetragram se više puta pojavljuje i u Pismima iz Lakiša, odnosno na krhotinama glinene lončarije pronađene u Izraelu.

15. Što je Septuaginta i zašto je nastao taj prijevod?

15 Prvi prevoditelji Biblije doprinijeli su očuvanju Božjeg imena. Mnogi Židovi koji su bili u babilonskom izgnanstvu od 607. pr. n. e. do 537. pr. n. e. nisu se nakon oslobođenja vratili u Judu i Izrael. U 3. stoljeću pr. n. e. brojni Židovi živjeli su u egipatskom gradu Aleksandriji. Ondje se govorio grčki, koji je tada bio međunarodni jezik. Stoga je tim Židovima trebao prijevod hebrejskih knjiga Biblije na grčki. Taj se prijevod naziva Septuaginta, a dovršen je u 2. stoljeću pr. n. e. Neki prijepisi tog prijevoda sadrže hebrejski oblik imena Jehova.

16. Kako je u jednoj knjizi iz 1640. korišteno Božje ime?

16 Prva knjiga koja je bila objavljena u američkim kolonijama bila je prijevod Psalama u kojem se spominje Božje ime. Prijevod se zove Bay Psalm Book. Prvo izdanje bilo je tiskano 1640, a psalmi su bili prevedeni s hebrejskog na ondašnji engleski. Prevoditelji su koristili oblik Božjeg imena “Iehova” u recima kao što su Psalam 1:1, 2, u kojima se govori da je blagoslovljen čovjek koji ne postupa po savjetu zlih “nego uživa u zakonu Iehovinom”. Više informacija o Božjem imenu možemo pronaći u brošuri Božansko ime koje će vječno postojati.

 JEHOVA ČUVA ISTINU

17, 18. (a) Što je istina? (b) Od čega se sastoji “istina dobre vijesti”?

17 Mi radosno služimo Jehovi, Bogu istine (Psal. 31:5). Anićev Rječnik hrvatskoga jezika kaže da je istina “ono što odgovara stvarnosti, ono što je s njom u skladu”. Hebrejski izraz koji se u Bibliji često prevodi s “istina” odnosi se na nešto što je istinito, pouzdano, vjerodostojno i u skladu s činjenicama. Grčki izraz koji se prevodi s “istina” označava ono što se podudara s činjenicama ili ono što je ispravno i točno.

18 Jehova je sačuvao istinu i omogućava nam da je sve bolje upoznajemo (2. Ivan. 1, 2). Mi je sve jasnije razumijemo jer “pravednička je staza kao sjajna svjetlost koja sve jače svijetli, dok ne bude potpuni dan” (Izr. 4:18). U potpunosti se slažemo s Isusom, koji je u molitvi rekao Bogu: “Tvoja je riječ istina” (Ivan 17:17). Božja Riječ sadrži “istinu dobre vijesti” koja se sastoji od cijelog niza kršćanskih učenja (Gal. 2:14). U to spada i učenje o Jehovinom imenu, njegovoj vrhovnoj vlasti, Isusovoj otkupnoj žrtvi, uskrsnuću i Kraljevstvu. Razmotrimo sada kako je Bog čuvao istinu premda ju je Sotona neprestano pokušavao sakriti.

JEHOVA ZAUSTAVLJA SVAKI NAPAD NA ISTINU

19, 20. Tko je bio Nimrod i što su ljudi pokušali učiniti u njegovo vrijeme?

19 Nakon potopa postojala je izreka: “Kao Nimrod, silan lovac koji prkosi Jehovi” (1. Mojs. 10:9). Time što je prkosio Jehovi Bogu, Nimrod je zapravo služio Sotoni i bio je poput Božjih protivnika kojima je Isus rekao: “Vaš je otac Đavo i želite postupati po željama svojega oca. On (...) nije ostao postojan u istini” (Ivan 8:44).

20 Nimrod je vladao Babelom i drugim gradovima koji su se nalazili između Tigrisa i Eufrata (1. Mojs. 10:10). Vjerojatno je pod njegovim vodstvom otprilike 2269. pr. n. e. započela gradnja Babela i babilonske kule. Jehova je želio da se ljudi rasele po cijeloj Zemlji, ali graditelji kule rekli su: “Sagradimo sebi grad i kulu s vrhom do neba da steknemo sebi slavno ime kako se ne bismo rasijali po svoj zemlji!” Međutim, njihov je pokušaj propao kad je Bog “pomiješao jezik sve zemlje” i raspršio ih (1. Mojs. 11:1-4, 8, 9). Ako je Sotona na taj način pokušao osnovati jednu religiju u kojoj bi svi obožavali njega, onda je njegov plan bio čisti promašaj. Jehova je tijekom cijele povijesti štitio pravu religiju. Danas sve više ljudi obožava pravog Boga.

21, 22. (a) Zašto kriva religija nikada nije predstavljala ozbiljnu prijetnju pravoj religiji? (b) O čemu govori sljedeći članak?

21 Kriva religija nikada nije predstavljala ozbiljnu prijetnju pravoj religiji. Zašto? Zato što se naš Veliki Učitelj pobrinuo da njegova Riječ ostane sačuvana, zato što je otkrio ljudima svoje ime i zato što je on neiscrpan izvor istine (Iza. 30:20, 21). Mi štujemo Boga u skladu s istinom i to nam donosi veliku radost. Međutim, to od nas zahtijeva da budemo duhovno budni, odnosno da se u potpunosti oslanjamo na Jehovu i slijedimo vodstvo njegovog svetog duha.

22 U sljedećem članku saznat ćemo kako su nastala neka lažna učenja. Vidjet ćemo da su ona posve neutemeljena kad se ispitaju u svjetlu Biblije. Osim toga, saznat ćemo kako nas Jehova blagoslivlja istinitim učenjima koja jako cijenimo jer su dio našeg duhovnog nasljeđa.