Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Neka vaš višak sada pokrije njihovu oskudicu

Neka vaš višak sada pokrije njihovu oskudicu

GODINE 49. Petar, Jakov i Ivan, “koje se smatralo stupovima”, povjerili su apostolu Pavlu i njegovom suradniku Barnabi jedan zadatak. Zamolili su ih da misle na siromašne kršćane dok propovijedaju neznabošcima (Gal. 2:9, 10). Kako su izvršili taj zadatak?

Pavlove poslanice pokazuju da je on poklanjao veliku pažnju tom zadatku. Naprimjer, kršćanima u Korintu napisao je: “Što se tiče skupljanja za svete, činite i vi onako kako sam odredio galacijskim skupštinama. Svakog prvog dana u tjednu neka svatko od vas u svom domu stavlja na stranu i skuplja koliko može, da ne bude skupljanja kad ja dođem. A kada dođem, poslat ću one koje preporučite pismima da odnesu vaš dar u Jeruzalem” (1. Kor. 16:1-3).

Pavao je u svojoj drugoj poslanici Korinćanima ponovno objasnio zašto je potrebno davati priloge. Napisao je: “Želim da (...), u svrhu izjednačavanja, vaš višak sada pokrije njihovu oskudicu” (2. Kor. 8:12-15).

Kad je otprilike 56. godine Pavao pisao kršćanima u Rimu, skupljanje priloga bilo je gotovo dovršeno. Rekao je: “Idem u Jeruzalem da pomognem svetima. Jer oni u Makedoniji i Ahaji rado su skupili pomoć za siromašne svete u Jeruzalemu” (Rim. 15:25, 26). Ubrzo nakon toga Pavao je izvršio svoj zadatak. Naime, kad je nakon svog dolaska u Jeruzalem bio uhićen, rekao je rimskom upravitelju Feliksu: “Došao [sam] da donesem svojemu narodu darove za siromašne i da prinesem žrtve” (Djela 24:17).

Iz onoga što je Pavao rekao o braći u Makedoniji dobro se vidi kakav su stav prema davanju priloga imali kršćani u 1. stoljeću. On je napisao: “Oni su nas sami usrdno molili i preklinjali da im omogućimo da prilože svoj velikodušni dar.” Apostol Pavao potaknuo je Korinćane da se ugledaju na njih. Rekao je: “Neka svatko učini kako je odlučio u srcu, ne nevoljko ili na silu, jer Bog ljubi vesela darovatelja.” Što je braću potaknulo da budu tako velikodušna? Smatrali su da njihova pomoć “ne treba samo namiriti potrebe svetih nego treba i pružiti poticaj za mnogobrojne zahvale Bogu” (2. Kor. 8:4; 9:7, 12). I mi trebamo biti velikodušni iz istog razloga. Jehova Bog sigurno će blagosloviti takvu velikodušnost i nesebičnost, a njegov blagoslov doista obogaćuje (Izr. 10:22).

KAKO NEKI DAJU PRILOGE ZA DJELO KRALJEVSTVA

Kao i u vrijeme apostola Pavla, i danas velik broj braće “stavlja na stranu” određenu svotu novca i ubacuje ju u kutiju za priloge s natpisom “Prilozi za djelo Kraljevstva (Matej 24:14)” (1. Kor. 16:2). Svakog mjeseca skupštine šalju te priloge podružnici Jehovinih svjedoka koja nadgleda djelo propovijedanja u njihovoj zemlji. Priloge možeš slati i izravno podružnici Jehovinih svjedoka u svojoj zemlji. Adresu podružnice možeš pronaći na internetskoj stranici www.jw.org. Izravno možeš dati sljedeće poklone:

BEZUVJETNO DAROVANJE

  • Gotovina, nakit ili druga vrijedna osobna imovina.
  • Uz ove poklone treba poslati pismo u kojem se izjavljuje da se radi o bezuvjetnom darovanju.

UVJETNO DAROVANJE

  • Darivanje gotovine pod uvjetom da se u slučaju neke osobne potrebe novac vrati darovatelju.
  • Za ovu vrstu darovanja treba poslati pismo u kojem se izjavljuje da se radi o uvjetnom darovanju. Podružnica će dati informacije o tome kako se to može ostvariti.

DODATNE MOGUĆNOSTI DAROVANJA

Osim darivanja novca i vrijedne osobne imovine, postoje i druge mogućnosti davanja priloga za djelo Kraljevstva koje se vrši po cijelom svijetu. One su navedene u nastavku. Prije nego što odabereš neki oblik darovanja, stupi u kontakt sa svojom podružnicom kako bi saznao koje mogućnosti postoje u tvojoj zemlji. Budući da se pravni zahtjevi i porezni zakoni razlikuju od zemlje do zemlje, važno je da se posavjetuješ s poreznim i pravnim stručnjacima o tome koji bi bio najbolji način darovanja.

Osiguranje: Zajednica može biti imenovana za korisnika police životnog osiguranja.

Bankovni računi: Darovatelj može ovlastiti Zajednicu da u slučaju njegove smrti naslijedi njegova novčana sredstva pohranjena na bankovnim računima i u mirovinskim fondovima.

Dionice i drugi vrijednosni papiri: Dionice i drugi vrijednosni papiri mogu se pokloniti kao bezuvjetni poklon Zajednici. Ako netko želi nakon smrti dionice i druge vrijednosne papire ostaviti Zajednici, o tome se može sastaviti odgovarajući ugovor.

Nekretnine: Nekretnine se mogu darovati Zajednici bezuvjetno ili uz zadržavanje prava na doživotno uživanje. Ukoliko darovatelj želi zadržati pravo na doživotno uživanje, treba sa Zajednicom sklopiti ugovor temeljem kojeg će ona nakon smrti darovatelja postati vlasnik nekretnina.

Oporuke: Imovina i novac mogu se ostaviti u nasljedstvo Zajednici putem zakonski sastavljene oporuke.

Za daljnje informacije o ovim načinima podupiranja naših vjerskih i humanitarnih aktivnosti koje se vrše po čitavom svijetu piši na adresu podružnice koja nadgleda djelo propovijedanja u tvojoj zemlji. Ovisno o zakonskim uvjetima, u mnogim se zemljama mogu ostvariti porezne olakšice na takve priloge.