Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehova vodi svoj narod

Jehova vodi svoj narod

Jehova će te voditi bez prestanka (IZA. 58:11)

PJESME: 152, 22

1, 2. (a) Po čemu se oni koji predvode Jehovine svjedoke razlikuju od vođa drugih religija? (b) O čemu će govoriti ovaj i naredni članak?

“TKO je vaš vođa?” Ljudi često Jehovinim svjedocima postavljaju to pitanje. A nije ni čudo! Na čelu mnogih religija nalazi se neka žena ili muškarac koji im služi kao vođa ili poglavar. Za razliku od njih, mi smo ponosni što možemo reći da naš Vođa nije neki nesavršeni čovjek, nego uskrsnuli Krist, koji slijedi vodstvo svog Oca, Jehove (Mat. 23:10).

2 Međutim, na Zemlji postoji grupa ljudi, “vjerni i razboriti rob”, koja predvodi današnji Božji narod (Mat. 24:45). Kako onda znamo da nas zapravo vodi Jehova, i to preko svog Sina, kojeg ne vidimo? U ovom i narednom članku razmotrit ćemo kako Bog već tisućljećima koristi određene ljude da bi vodio svoj narod. U oba članka bit će iznesena tri dokaza koji pokazuju da je iza tih ljudi uistinu stajao Jehova, čime je dokazao da je bio — i da još uvijek jest — pravi Vođa svog naroda (Iza. 58:11).

POMOĆ SVETOG DUHA

3. Što je pomoglo Mojsiju da predvodi Izraelce?

3 Božji predstavnici dobili su pomoć svetog duha. Uzmimo za primjer Mojsija, koji je bio postavljen za vođu izraelskog naroda. Kako je stekao kvalitete potrebne za taj težak zadatak?  Jehova je “u njega stavio sveti duh svoj”. (Pročitaj Izaiju 63:11-14.) Dakle, on je pomagao Mojsiju svojim svetim duhom i tako vodio svoj narod.

4. Po čemu su Izraelci mogli vidjeti da Mojsija vodi Božji duh? (Vidi ilustraciju na početku članka.)

4 Po čemu su Izraelci mogli vidjeti da sveti duh djeluje na Mojsija kad je to nevidljiva sila? Sveti duh dao je Mojsiju moć da čini čuda i da objavi faraonu Božje ime (2. Mojs. 7:1-3). Isti duh pomogao mu je i da razvije prekrasne osobine, kao što su ljubav, krotkost i strpljivost, što mu je omogućilo da uspješno predvodi Izraelce. Mojsije je bio sušta suprotnost okrutnim i sebičnim vođama drugih naroda (2. Mojs. 5:2, 6-9). Bilo je sasvim očito da je Jehova odabrao Mojsija za vođu svog naroda.

5. Kako je Jehova pomagao drugim izraelskim vođama?

5 Kasnije je Jehova svojim svetim duhom pomagao i drugim ljudima koje je postavio da vode njegov narod. “Jošua, sin Nunov, bio je pun duha mudrosti” (5. Mojs. 34:9). “Duh Jehovin obuzeo je Gideona” (Suci 6:34). “Duh Jehovin došao je na Davida” (1. Sam. 16:13). Svi oni oslanjali su se na pomoć Božjeg duha, a on im je davao snage za pothvate koje ne bi uspjeli ostvariti vlastitom snagom (Još. 11:16, 17; Suci 7:7, 22; 1. Sam. 17:37, 50). Stoga je zasluga za takva silna djela s pravom pripala Jehovi.

6. Zašto je Bog želio da njegov narod poštuje svoje vođe?

6 Kako su Izraelci trebali reagirati na jasne dokaze da ti ljudi imaju sveti duh? Kad je narod prigovarao Mojsiju, Jehova je upitao: “Dokle će me ovaj narod prezirati?” (4. Mojs. 14:2, 11). Da, Jehova je izabrao Mojsija, Jošuu, Gideona i Davida da ga predstavljaju kao vođu. Kad su Izraelci slušali njih, zapravo su slijedili Jehovino vodstvo.

POMOĆ ANĐELA

7. Kako su anđeli pomagali Mojsiju?

7 Božjim predstavnicima pomagali su anđeli. (Pročitaj Hebrejima 1:7, 14.) Jehova je koristio anđele da bi Mojsiju davao zadatke, pomagao mu i vodio ga. Naprimjer, kad je Mojsija postavio za “vladara i izbavitelja”, učinio je to “rukom anđela koji mu se ukazao u grmu” (Djela 7:35). Zakon, pomoću kojeg je Mojsije poučavao Izraelce, “bio je prenesen po anđelima” (Gal. 3:19). Osim toga, Jehova je kazao Mojsiju: “Povedi narod kuda sam ti rekao! Evo, moj će anđeo ići pred tobom” (2. Mojs. 32:34). Biblija ne kaže da su Izraelci vidjeli utjelovljene anđele kako izvršavaju sve te zadatke. Ali način na koji je Mojsije poučavao i vodio narod jasno je pokazivao da dobiva pomoć iz nadljudskog izvora.

8. Kako su anđeli pomagali Jošui i Ezekiji?

8 Mojsijevom nasljedniku Jošui pomagao je “knez vojske Jehovine” da bi mogao povesti Božji narod u borbu protiv Kanaanaca i poraziti ih (Još. 5:13-15; 6:2, 21). Kasnije se kralj Ezekija suočio s golemom asirskom vojskom koja je prijetila Jeruzalemu. U samo jednoj noći “izišao je anđeo Jehovin i pobio sto osamdeset i pet tisuća ljudi” (2. Kralj. 19:35).

9. Jesu li mane Božjih predstavnika smjele Izraelcima biti izgovor da ne slijede njihovo vodstvo? Objasni.

9 Naravno, za razliku od anđela, ljudi kojima su oni pomagali nisu bili  savršeni. Mojsije u jednoj situaciji nije iskazao čast Jehovi (4. Mojs. 20:12). Jošua je sklopio savez sa stanovnicima Gibeona, a da prethodno nije tražio savjet od Boga (Još. 9:14, 15). A za Ezekiju Biblija kaže da se u jednom kratkom periodu “uzoholilo srce njegovo” (2. Ljet. 32:25, 26). Ipak, bez obzira na mane tih ljudi, Jehova je od Izraelaca očekivao da slijede njihovo vodstvo. On je podupirao svoje ljudske predstavnike uz pomoć svojih moćnih nevidljivih slugu. Da, Jehova je vodio svoj narod!

VODILA IH JE BOŽJA RIJEČ

10. Kako je Božji Zakon vodio Mojsija?

10 Božje predstavnike vodila je njegova Riječ. U Bibliji se Zakon koji je Bog dao Izraelu naziva “zakon Mojsijev” (1. Kralj. 2:3). Ipak, ona otkriva da je zakonodavac zapravo bio Jehova te da je i sam Mojsije bio podložan tom Zakonu (2. Ljet. 34:14). Kad mu je Jehova dao upute o gradnji svetog šatora, “Mojsije je sve učinio kako mu je Jehova zapovjedio. Upravo je tako učinio” (2. Mojs. 40:1-16).

11, 12. (a) Što su Jošua i kraljevi koji su vladali Božjim narodom bili dužni činiti? (b) Kako je Božja Riječ utjecala na ljude koji su predvodili njegov narod?

11 Kad je Jošua postao vođa izraelskog naroda, imao je na raspolaganju Božju pisanu Riječ. Jehova mu je zapovjedio: “Pažljivo je čitaj dan i noć, da bi savjesno činio sve što je u njoj napisano” (Još. 1:8). Kasnije su nešto slično činili i kraljevi koji su vladali Božjim narodom. Oni su bili dužni svaki dan čitati Zakon, prepisati ga i držati se svega što je on propisivao. (Pročitaj 5. Mojsijevu 17:18-20.)

12 Kako je Božja Riječ utjecala na ljude koji su predvodili njegov narod? Spomenimo primjer kralja Jošije. Kad je pronađen spis koji je sadržavao Mojsijev zakon, Jošijin pisar počeo ga je čitati kralju. * Kako je on reagirao? “Kad je kralj čuo riječi zapisane u knjizi zakona, razderao je haljine svoje.” No to nije bilo sve. Božja Riječ potaknula ga je da odlučno krene u akciju kako bi iskorijenio idolopoklonstvo i da organizira dotad najveću proslavu Pashe (2. Kralj. 22:11; 23:1-23). Budući da su Jošija i drugi vjerni vođe prihvaćali vodstvo Božje Riječi, bili su spremni korigirati i razjašnjavati upute koje su davali Božjem narodu. Zahvaljujući tim promjenama Božji je narod u drevno doba postupao u skladu s njegovom voljom.

13. Po čemu su se vođe Božjeg naroda razlikovali od vođa poganskih naroda?

13 Koliko su se samo ti vjerni kraljevi razlikovali od vođa drugih naroda, koje je vodila ljudska mudrost i kratkovidna ambicioznost! Kanaanski vladari i njihovi podanici činili su odvratne stvari, kao što su incest, homoseksualnost, spolno općenje sa životinjama, žrtvovanje djece i gnusno idolopoklonstvo (3. Mojs. 18:6, 21-25). Osim toga, babilonski i egipatski vođe nisu se držali znanstveno utemeljenih uputa o higijeni koje je Bog dao Izraelcima (4. Mojs. 19:13). S druge strane, pripadnici Božjeg drevnog naroda jasno su vidjeli da ih njihovi vjerni vođe potiču da budu čisti u duhovnom, moralnom i fizičkom pogledu. Bilo je očito da iza tih vjernih ljudi stoji Jehova.

14. Zašto je Jehova ukorio neke predvodnike svog naroda?

 14 No nisu svi kraljevi koji su vladali Božjim narodom slijedili Božje upute. Bilo je i onih koji uopće nisu slušali Jehovu te nisu prihvaćali vodstvo njegovog duha, anđela niti njegove Riječi. U nekim slučajevima Jehova je takve pojedince ukorio ili zamijenio drugima (1. Sam. 13:13, 14). Na koncu je, kad je smatrao da je došlo vrijeme za to, postavio za vođu osobu daleko bolju od svih koji su do tada izvršavali tu ulogu.

JEHOVA POSTAVLJA SAVRŠENOG VOĐU

15. (a) Kako su proroci ukazali na dolazak posebnog vođe? (b) Tko je bio prorečeni vođa?

15 Jehova je stoljećima proricao da će svom narodu dati savršenog vođu. Mojsije je Izraelcima rekao: “Proroka iz tvoje sredine, od braće tvoje, kao što sam ja, podignut će ti Jehova, Bog tvoj. Njega slušajte!” (5. Mojs. 18:15). Izaija je prorekao da će ta osoba biti postavljena “za vođu i zapovjednika” (Iza. 55:4). A i Danijel je pod Božjim nadahnućem pisao o dolasku “Mesijanskog Vođe” (Dan. 9:25). S vremenom je Isus Krist otkrio da je on Vođa Božjeg naroda. (Pročitaj Mateja 23:10.) Učenici su spremno slijedili Isusa i posvjedočili da je on Jehovin odabranik (Ivan 6:68, 69). Što ih je uvjerilo da je baš Isus Krist osoba preko koje Jehova vodi svoj narod?

16. Što je bio dokaz da je Isusu pomagao sveti duh?

16 Isusu je pomagao sveti duh. Prilikom Isusovog krštenja Ivan Krstitelj “vidio je kako se razdvajaju nebesa i kako duh, kao golub, silazi na njega”. Nakon toga Isusa je “duh naveo da ode u pustinju” (Mar. 1:10-12). Sve do kraja njegove službe na Zemlji sveti duh omogućavao mu je da čini čuda i da odvažno govori u Božje ime (Djela 10:38). Osim toga, pomagao mu je da savršeno pokazuje plodove duha, kao što su ljubav, radost i nepokolebljiva vjera (Ivan 15:9; Hebr. 12:2). Niti jedan drugi vođa nije mogao podastrijeti tako uvjerljive dokaze da ima Božji sveti duh. Nije bilo nikakve sumnje, Isusa je izabrao sam Jehova.

Kako su anđeli pomagali Isusu kratko nakon njegovog krštenja? (vidi 17. odlomak)

17. Kako su anđeli pomagali Isusu?

17 Isusu su pomagali anđeli. Ubrzo nakon Isusovog krštenja “došli su anđeli i počeli mu služiti” (Mat. 4:11). Nekoliko sati prije njegove smrti “ukazao [mu se] anđeo s neba i jačao ga” (Luka 22:43). Isus je bio uvjeren da će mu Jehova poslati anđele kad god mu to  zatreba da bi mogao izvršiti njegovu volju (Mat. 26:53).

18, 19. Kako je Isus pokazao da se vodi Božjom Riječi u svom životu i učenjima?

18 Isusa je vodila Božja Riječ. Od samog početka svoje službe on se vodio Svetim pismom (Mat. 4:4). Ustvari, njegova poslušnost Božjoj Riječi išla je tako daleko da je bio spreman umrijeti na mučeničkom stupu. Čak i kad je umirao, u svojim posljednjim riječima osvrnuo se na mesijanska proročanstva (Mat. 27:46; Luka 23:46). Za razliku od njega, vjerski vođe tog vremena zanemarivali su Božju Riječ kad god se ona kosila s njihovim običajima. Isus je na njih primijenio Jehovine riječi koje je zapisao prorok Izaija: “Narod me ovaj poštuje usnama svojim, ali srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju, jer su učenja koja naučavaju zapovijedi ljudske” (Mat. 15:7-9). Bi li Jehova ikad izabrao nekog od takvih ljudi za vođu svog naroda?

19 Isus se vodio Božjom Riječi ne samo u svojim postupcima nego i u svojim učenjima. Kad su ga protivnici htjeli uvući u vjerske rasprave, on se nije pozivao na svoje golemo znanje ili neusporedivo veće iskustvo, već je isticao Sveto pismo kao najveći autoritet (Mat. 22:33-40). I nikad nije svoje slušatelje oduševljavao pričama o svom životu na nebu ili o stvaranju svemira, nego im je “otvorio um da razumiju Pisma” (Luka 24:32, 45). Da, Isus je volio Božju Riječ i silno ju je želio prenijeti drugima.

20. (a) Kako je Isus pokazao da je podložan Bogu? (b) Po čemu se Isus razlikovao od Heroda Agripe?

20 Ljudi koji su slušali Isusa bili su zadivljeni njegovim “privlačnim riječima”, no on je uvijek svu zaslugu pripisivao svom Učitelju, Jehovi (Luka 4:22). Kad mu je jedan bogati čovjek želio iskazati čast obrativši mu se titulom “Dobri Učitelj”, on mu je skromno odvratio: “Zašto me zoveš dobrim? Nitko nije dobar, osim jednoga, Boga” (Mar. 10:17, 18). Posve suprotan primjer bio je Herod Agripa I. koji je oko osam godina nakon Isusove smrti postao kralj Judeje. Na jednom posebnom skupu Herod je držao govor odjeven u “kraljevsko ruho”. Njegovi slušatelji s divljenjem su povikali: “To je glas boga, a ne čovjeka!” Herodu je očito godilo takvo laskanje. Što se zatim dogodilo? “Odmah ga je udario anđeo Jehovin, jer nije dao slavu Bogu, te su ga izjeli crvi i izdahnuo je” (Djela 12:21-23). Sasvim sigurno, nijedan objektivni promatrač ne bi zaključio da je Jehova Heroda odabrao za vođu. S druge strane, Isus je pružio uvjerljive dokaze da ga je postavio Bog te je uvijek slavio Jehovu kao Vrhovnog Vođu svog naroda.

21. O čemu će biti riječi u sljedećem članku?

21 Ulogu vođe Isus nije trebao izvršavati svega nekoliko godina. “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji”, objavio je on nakon svog uskrsnuća. “Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka ovoga poretka” (Mat. 28:18-20). No budući da je Isus sada nevidljivo duhovno biće na nebu, kako vodi Božji narod na Zemlji? Koga Jehova koristi da pod Kristovim vodstvom predvodi njegov narod? I kako kršćani mogu prepoznati Božje predstavnike? Sljedeći članak odgovorit će na ta pitanja.

^ odl. 12 Možda se radilo o originalnom primjerku koji je napisao Mojsije.