Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 ČLANAK ZA RAZMATRANJE 9

Ljubav i pravda u starom Izraelu

Ljubav i pravda u starom Izraelu

On ljubi pravednost i pravdu. Vjerne ljubavi Jehovine puna je zemlja (PSAL. 33:5, bilješka)

PJESMA 3 Jehova nam je štit i oslonac

SAŽETAK *

1-2. (a) Što svi želimo? (b) U što možemo biti sigurni?

SVI želimo biti voljeni. Isto tako, svi želimo da se s nama postupa pravedno. No ako nam se uvijek iznova uskraćuje ljubav ili smo često žrtva nepravde, to u nama može izazvati osjećaj bezvrijednosti i beznađa.

2 Jehova zna da čeznemo za ljubavlju i pravdom (Psal. 33:5). Možemo biti sigurni da nas on iskreno voli i da nipošto ne želi da doživljavamo nepravdu. To se jasno vidi u Zakonu koji je preko Mojsija dao Izraelcima. Ako je tvoje srce željno ljubavi ili ti je duh slomljen zbog nepravde koju doživljavaš, bit će ti utješno razmotriti Mojsijev zakon * jer ćeš se uvjeriti da je Jehovi doista stalo do njegovih slugu.

3. (a) Prema Rimljanima 13:8-10, što nam otkriva Mojsijev zakon? (b) Na koja ćemo pitanja dobiti odgovor u ovom članku?

3 Kad proučavamo Mojsijev zakon, vidimo koliko je naš Bog, Jehova, brižan i pun ljubavi. (Pročitaj Rimljanima 13:8-10.) U ovom članku razmotrit ćemo samo neke zakone koje je on dao Izraelcima i odgovoriti na sljedeća pitanja: Zašto se može reći da se Zakon temeljio na ljubavi? Zašto možemo reći da je promicao pravdu? Kako su oni kojima je bio povjeren autoritet trebali primjenjivati Zakon? I koga je on naročito štitio? Odgovori na ta pitanja mogu nam pružiti utjehu i nadu te nam  pomoći da se još više zbližimo s našim brižnim Ocem (Djela 17:27; Rim. 15:4).

ZAKON KOJI SE TEMELJIO NA LJUBAVI

4. (a) Zašto možemo reći da se Mojsijev zakon temeljio na ljubavi? (b) Prema Mateju 22:36-40, koje je zapovijedi Isus istaknuo?

4 Možemo reći da se Mojsijev zakon temeljio na ljubavi zato što je ljubav motiv koji stoji iza svega što Jehova čini (1. Ivan. 4:8). Čitav Zakon počivao je na dvije osnovne zapovijedi: ljubi Boga i ljubi svog bližnjeg (3. Mojs. 19:18; 5. Mojs. 6:5; pročitaj Mateja 22:36-40). Zato svaka od šestotinjak odredbi Zakona otkriva nešto o Jehovinoj ljubavi. Razmotrimo neke od njih.

5-6. Što Jehova traži od bračnih parova i što on vidi? Navedi primjer.

5 Budi vjeran svom bračnom drugu i brini se o svojoj djeci. Jehova želi da muž i žena izgrade toliko snažnu ljubav da ona potraje cijeli život (1. Mojs. 2:24; Mat. 19:3-6). Preljub je jedna od najgorih stvari koje netko može učiniti svom bračnom drugu. Sedma od Deset zapovijedi s razlogom zabranjuje preljub (5. Mojs. 5:18). To je grijeh protiv samog Boga i strašan udarac za nedužnog bračnog druga (1. Mojs. 39:7-9). Takva izdaja može mu još desetljećima zadavati bol.

6 Jehova vidi kako se bračni drugovi odnose jedan prema drugom. U drevno doba bilo mu je posebno stalo do toga da se Izraelci obzirno ophode sa svojim ženama. Muž koji je poštovao Zakon volio je svoju ženu i ne bi se razveo od nje zbog nekog beznačajnog razloga (5. Mojs. 24:1-4; Mat. 19:3, 8). No ako bi iskrsnuo ozbiljan problem, pa bi se ipak razveo od žene, morao joj je dati potvrdu o razvodu. Ta je potvrda štitila ženu od lažnih optužbi za nemoral. Osim toga, muž se prije toga morao posavjetovati s gradskim starješinama, pa su oni imali priliku pomoći paru da spasi brak. Kad su se Izraelci razvodili od svojih žena zbog sebičnih razloga, Jehova nije uvijek intervenirao, naprimjer preko starješina ili proroka. Ipak, vidio je suze njihovih žena i suosjećao s njihovom boli (Mal. 2:13-16).

Jehova je želio da roditelji s puno ljubavi odgajaju i poučavaju svoju djecu te da se djeca uz njih osjećaju sigurno (vidi odlomke 7-8) *

7-8. (a) Što je Jehova zapovjedio roditeljima? (Vidi ilustraciju s naslovnice.) (b) Što učimo iz toga?

7 Zakon pokazuje i da je Jehovi jako stalo do dobrobiti djece. U njemu je zapovjedio roditeljima da se brinu ne samo za fizičke nego i za njihove duhovne potrebe. Roditelji su trebali koristiti svaku priliku kako bi pomogli djeci da zavole Jehovu te da upoznaju i cijene njegov Zakon (5. Mojs. 6:6-9; 7:13). Jedan od razloga zašto je Jehova kaznio Izraelce bilo je to što su neki od njih svojoj djeci nanosili strašno zlo (Jer. 7:31, 33). Roditelji nisu smjeli gledati na svoju djecu kao na imovinu koju su mogli zanemariti ili raditi s njom što su htjeli, nego kao na nasljedstvo, Jehovin dar koji su trebali cijeniti (Psal. 127:3).

8 Pouke: Jehova pažljivo promatra kako se muž i žena odnose jedno prema drugom. Od roditelja traži da vole svoju djecu i pozvat će ih na odgovornost ako se ne budu s njima ispravno ophodili.

9-11. Zašto je Jehova Izraelcima zapovjedio: “Ne poželi”?

9 Ne poželi. Posljednja od Deset zapovijedi zabranjivala je razvijanje neispravne želje za nečim što pripada nekom drugom (5. Mojs. 5:21; Rim. 7:7). Jehova je  svojim slugama dao taj zakon kako bi im pružio važnu pouku — morali su čuvati svoje srce, odnosno paziti na svoje misli i osjećaje. On zna da su zla djela posljedica zlih misli i osjećaja (Izr. 4:23). Ako bi neki Izraelac dopustio da se u njegovom srcu razviju neispravne želje, vjerojatno bi s vremenom počeo bezobzirno postupati prema drugima. Naprimjer, u tu je zamku upao kralj David. On je, općenito govoreći, bio dobar čovjek. No jednom prilikom poželio je tuđu ženu i ta ga je želja odvela u grijeh (Jak. 1:14, 15). Učinio je preljub, pokušao zavarati njenog muža i na koncu ga dao ubiti (2. Sam. 11:2-4; 12:7-11).

10 Jehova je znao kad bi neki Izraelac sebično žudio za nečim što mu ne pripada i tako prekršio njegovu zapovijed. On zna što je u nečijem srcu (1. Ljet. 28:9). Zapovijed “ne poželi” služila je Izraelcima kao upozorenje da moraju odbaciti misli koje vode do neispravnih postupaka. Jehova je doista mudar i brižan Otac!

11 Pouke: Jehova vidi i ono što se ne vidi izvana. On zna kakvi smo iznutra, u svom srcu (1. Sam. 16:7). Mi ne možemo od njega sakriti nijednu misao, osjećaj ili postupak. Istina, on traži dobro u nama i potiče nas da razvijamo svoje dobre strane. No on isto tako želi da prepoznamo i obuzdamo neispravne misli prije nego što nas one navedu na neispravne postupke (2. Ljet. 16:9; Mat. 5:27-30).

ZAKON KOJI JE PROMICAO PRAVDU

12. Što ističe Mojsijev zakon?

12 Mojsijev zakon ističe da Jehova voli pravdu (Psal. 37:28; Iza. 61:8). Njegov savršen primjer uči nas što znači postupati pravedno prema drugima. Kad su Izraelci bili poslušni zakonima koje im je Jehova dao, on ih je blagoslivljao. A kad su ignorirali njegova pravedna načela, snosili su posljedice. Osvrnimo se u nastavku na još dvije zapovijedi.

13-14. Što su nalagale prve dvije od Deset zapovijedi i kako je poslušnost tim zapovijedima koristila Izraelcima?

13 Štovati isključivo Jehovu. Prve dvije od Deset zapovijedi nalagale su Izraelcima da budu odani isključivo Jehovi i da se klone štovanja idola (2. Mojs. 20:3-6). Jehova im te zapovijedi nije dao zbog sebe. One su bile za njihovo dobro. Kad su mu bili odani, uživali su blagostanje, no kad su štovali bogove drugih naroda, snalazile su ih nevolje.

14 Kanaanci su, naprimjer, štovali beživotne idole, a ne pravog i živog Boga. Na taj su način ponižavali sami sebe (Psal. 115:4-8). Njihovi izopačeni vjerski obredi uključivali su odvratne seksualne postupke i stravično žrtvovanje djece. Slično tome kad su Izraelci ignorirali Jehovu i štovali idole, ponižavali su sami sebe i nanosili bol svojim obiteljima (2. Ljet. 28:1-4). Oni koji su predvodili Jehovin narod kršili su njegova pravedna mjerila. Zloupotrebljavali su svoju moć i tlačili slabe i nezaštićene (Ezek. 34:1-4). Jehova je upozorio Izraelce da će suditi onima koji čine zlo bespomoćnim ženama i djeci (5. Mojs. 10:17, 18; 27:19). S druge strane, kad su mu Izraelci bili vjerni i pravedno postupali jedni prema drugima, on ih je blagoslivljao (1. Kralj. 10:4-9).

Jehova nas voli i zna kad doživljavamo nepravdu (vidi odlomak 15)

15. Koje važne misli o Jehovi trebamo imati na umu?

 15 Pouke: Jehova nije kriv kad oni koji tvrde da mu služe ignoriraju njegova načela i nanose štetu njegovom narodu. On nas voli i vidi kad trpimo nepravdu. Suosjeća s nama, čak i više od majke koja suosjeća sa svojim djetetom koje pati (Iza. 49:15). Iako on možda neće odmah intervenirati, u dogledno vrijeme pozvat će na odgovornost nepokajničke grešnike zbog njihovog ophođenja s drugima.

KAKO SE ZAKON TREBAO PROVODITI?

16-18. Što je sve obuhvaćao Mojsijev zakon i što učimo iz toga?

16 Mojsijev zakon regulirao je mnoge aspekte svakodnevnog života, pa je bilo važno da starješine pravedno sude Jehovinom narodu. Oni su imali odgovornost rješavati ne samo vjerska pitanja nego i kaznene postupke te privatne razmirice. Navedimo nekoliko primjera.

17 Ako bi Izraelac nekoga ubio, on nije bio automatski pogubljen. Starješine u njegovom gradu ispitali bi okolnosti kako bi mogli utvrditi zaslužuje li smrtnu kaznu (5. Mojs. 19:2-7, 11-13). Starješine su rješavali i slučajeve vezane uz razne aspekte svakodnevnog života — od imovinskih sporova do bračnih problema (2. Mojs. 21:35; 5. Mojs. 22:13-19). Kad su starješine postupali pravedno i kad su Izraelci bili poslušni Zakonu, to je svima bilo na korist, a narod je donosio slavu Jehovi (3. Mojs. 20:7, 8; Iza. 48:17, 18).

18 Pouke: Jehovi je važan svaki aspekt našeg života. On želi da u ophođenju s drugima budemo pravedni i obzirni. Isto tako, on zapaža što govorimo i radimo, čak i u privatnosti svog doma (Hebr. 4:13).

19-21. (a) Kako su se starješine i suci trebali odnositi prema Božjem narodu? (b) Koje je odredbe Jehova postavio kako nikome ne bi bila nanesena nepravda i što učimo iz toga?

19 Jehova je želio zaštititi svoje sluge od iskvarujućeg utjecaja okolnih naroda. Zato je od starješina i sudaca tražio da nepristrano provode Zakon. Isto tako, suci nisu smjeli biti kruti ili prestrogi. Trebali su voljeti pravdu (5. Mojs. 1:13-17; 16:18-20).

20 Jehovi je stalo do njegovog naroda, pa je postavio odredbe koje su sprečavale da se bilo kome nanese nepravda. Naprimjer, ako se slijedio Zakon, postojala je manja mogućnost da se nekoga lažno optuži za zločin. Optuženik je imao pravo znati tko je iznio optužbu protiv njega (5. Mojs. 19:16-19; 25:1). Osim toga, mogao je biti osuđen samo na temelju iskaza najmanje dva svjedoka (5. Mojs.  17:6; 19:15). A što ako je zločinu svjedočila samo jedna osoba? Počinitelj nije smio misliti da će proći nekažnjeno. Jehova je vidio što je učinio. U obiteljima je očevima bio povjeren autoritet, ali taj je autoritet imao svoje granice. U neke obiteljske razmirice bili su dužni uključiti se gradski starješine i oni su trebali donijeti konačnu odluku (5. Mojs. 21:18-21).

21 Pouke: Jehova nam je savršen primjer — on u svemu postupa pravedno (Psal. 89:14). Nagrađuje one koji se vjerno drže njegovih načela, a kažnjava one koji zloupotrebljavaju svoju moć (2. Sam. 22:21-23; Ezek. 9:9, 10). Možda se čini da neki nekažnjeno čine zlo, ali Jehova će ih pozvati na odgovornost kad dođe vrijeme za to (Izr. 28:13). Ako se ne pokaju, uskoro će shvatiti da je “strašno (...) upasti u ruke Boga živoga” (Hebr. 10:30, 31).

KOGA JE ZAKON NAROČITO ŠTITIO?

Kad su rješavali sporove, starješine su trebali odražavati Jehovinu ljubav prema ljudima i ljubav prema pravdi (vidi odlomak 22) *

22-24. (a) Koga je Zakon naročito štitio i što iz toga učimo o Jehovi? (b) Koje je upozorenje zapisano u 2. Mojsijevoj 22:22-24?

22 Zakon je štitio naročito one koji se nisu mogli sami zaštititi, naprimjer siročad, udovice i došljake. Sucima u Izraelu bilo je rečeno: “Ne izvrći pravde došljaku ni djetetu bez oca, i ne uzimaj u zalog haljinu udovici” (5. Mojs. 24:17). Jehova je pokazivao posebnu naklonost  najranjivijim članovima društva te je kažnjavao one koji su ih zlostavljali ili iskorištavali. (Pročitaj 2. Mojsijevu 22:22-24.)

23 Zakon je ujedno štitio članove obitelji od seksualnih zločina tako što je zabranjivao sve oblike incesta (3. Mojs. 18:6-30). Za razliku od okolnih naroda, koji su tolerirali ili čak odobravali takve postupke, Jehovini sluge na takve su zločine trebali gledati jednako kao Jehova — za njega je to bilo nešto odvratno.

24 Pouke: Jehova od nadglednika očekuje da s ljubavlju pokazuju zanimanje za sve one koji su im povjereni na brigu. On mrzi seksualne zločine i želi da svi, a pogotovo oni najranjiviji, budu zaštićeni te da se s njima postupa pravedno.

ZAKON — “SJENA BUDUĆIH BLAGOSLOVA”

25-26. (a) Zašto možemo reći da su ljubav i pravda kao dah i život? (b) O čemu će biti riječi u sljedećem članku iz ove serije?

25 Ljubav i pravda su kao dah i život — jedno ne može postojati bez drugoga. Kad smo uvjereni da je Jehova pravedan prema nama, naša ljubav prema njemu raste. A kad volimo Boga i njegova pravedna načela, to nas potiče da volimo druge ljude i postupamo pravedno prema njima.

26 Savez Mojsijevog zakona pomogao je Izraelcima da se zbliže s Jehovom. No nakon što je Isus ispunio Zakon, Božji sluge više ga se nisu trebali držati, te je bio zamijenjen nečim boljim (Rim. 10:4). Apostol Pavao opisao je Zakon kao “sjenu budućih blagoslova” (Hebr. 10:1). Sljedeći članak u ovoj seriji govorit će o nekim od tih blagoslova te o ulozi ljubavi i pravde u kršćanskoj skupštini.

PJESMA 109 Ljubimo jedni druge žarko i od srca

^ odl. 5 Ovo je prvi od četiri članka koji će govoriti o tome zašto možemo biti sigurni da je Jehovi stalo do nas. Ostala tri bit će objavljena u Stražarskoj kuli od svibnja 2019. Sljedeći će govoriti o ljubavi i pravdi kao istaknutim obilježjima kršćanske skupštine, treći o tome kako se te dvije osobine očituju kad je u pitanju zaštita djece od seksualnog zlostavljanja, a posljednji će istaknuti kako pružiti utjehu žrtvama takvog zlostavljanja.

^ odl. 2 OBJAŠNJENJE IZRAZA: Više od 600 zakona koje je Jehova dao Izraelcima preko Mojsija nazivaju se “Zakon”, “Mojsijev zakon” i “zapovijedi”. Osim toga, izraz “Zakon” često se koristi za prvih pet knjiga Biblije, od 1. do 5. Mojsijeve. Ponekad se taj izraz odnosi na sve hebrejske knjige.

^ odl. 60 OPIS ILUSTRACIJE: Izraelka uživa u razgovoru sa svojim kćerima dok pripremaju obrok. U pozadini se vidi otac koji poučava sina kako brinuti o ovcama.

^ odl. 64 OPIS ILUSTRACIJE: Starješine na gradskim vratima s puno ljubavi pomažu udovici i njenom djetetu koje je prevario lokalni trgovac.