Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Pitanja čitatelja

Pitanja čitatelja

U revidiranom engleskom prijevodu Biblije “Novi svijet” iz 2013. riječi iz Psalma 144:12-15 odnose se na Božji narod. No u prijašnjem izdanju te su se riječi odnosile na zle tuđince, koji su spomenuti u 11. retku. Zašto je prijevod promijenjen?

Hebrejski tekst može se protumačiti na oba načina. Koji su faktori uzeti u obzir prilikom revizije prijevoda?

  1. Revidirani prijevod ima leksičko i gramatičko uporište. Veza između Psalma 144:12-15 i prethodnih redaka ovisi o značenju prve riječi 12. retka, koja u hebrejskom glasi ašer. Ta se riječ može prevesti na nekoliko načina. Naprimjer, može se shvatiti kao odnosna zamjenica, kao što je “tko” ili “koji”. U ranijem izdanju upotrijebljen je izraz “koji”, pa su se blagoslovi opisani u recima 12-14 odnosili na zle ljude spomenute u prethodnim recima. Međutim, ašer može ukazivati i na rezultat odnosno posljedicu nečega, pa se može prevesti izrazima “tako da”, “stoga” ili “tada”. U revidiranom prijevodu Novi svijet, kao i u nekim drugim engleskim prijevodima, upotrijebljena je riječ “tada”.

  2. Revidirani prijevod smisleno se podudara s ostatkom tog psalma. Riječ “tada” na početku 12. retka ukazuje na to da se blagoslovi opisani u recima 12-14 odnose na pravednike — na one koji žele biti oslobođeni i izbavljeni od zlih (11. redak). U skladu s time prilagođen je i 15. redak, koji sada sadrži paralelne misli. Drugim riječima, izraz “sretan narod” na oba se mjesta odnosi na isti narod — “narod kojemu je Bog Jehova”. Dobro je imati na umu da izvorni hebrejski tekst nije imao interpunkcijske znakove, kao što su navodnici. Stoga prevoditelji moraju utvrditi pravi smisao uzimajući u obzir poetski stil hebrejskog jezika, kontekst i srodne biblijske retke.

  3. Revidirani tekst u skladu je s drugim biblijskim recima u kojima Bog obećava da će blagosloviti svoj vjerni narod. Budući da je prijevod izraza ašer izmijenjen, 144. psalam u revidiranom izdanju izražava Davidovu nadu koja se temeljila na Božjim obećanjima da će blagosloviti Izraelce srećom i blagostanjem nakon što ih izbavi od neprijatelja (3. Mojs. 26:9, 10; 5. Mojs. 7:13; Psal. 128:1-6). Primjerice, u 5. Mojsijevoj 28:4 Jehova je obećao: “Blagoslovljen će biti plod utrobe tvoje, plod zemlje tvoje i plod stoke tvoje, mlado krupne stoke tvoje i mlado sitne stoke tvoje.” Doista, vladavinu Davidovog sina Salamuna obilježili su mir i blagostanje kakvo narod nikad prije nije doživio. Štoviše, neka obilježja Salamunove vlasti ukazuju na Mesijinu vlast (1. Kralj. 4:20, 21; Psal. 72:1-20).

U zaključku je dobro napomenuti da izmijenjeni prijevod 144. psalma ne utječe na naše razumijevanje biblijskih učenja. No on jasnije odražava nadu koju Jehovini sluge odavno gaje, a to je da će Bog uništiti zle te pravednim ljudima omogućiti da žive u trajnom miru i blagostanju (Psal. 37:10, 11).