Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Riječ koja je dirala srca

Riječ koja je dirala srca

“ŽENO!” Tim se izrazom Isus ponekad obraćao osobama ženskog spola. Naprimjer, prije nego što je izliječio bolesnu ženu koja je bila zgrbljena 18 godina, rekao joj je: “Ženo, oslobođena si bolesti svoje!” (Luka 13:10-13). Isus je tako znao osloviti čak i svoju majku, budući da je u biblijska vremena to bio uobičajen i pristojan način obraćanja ženama (Ivan 19:26; 20:13). No postojao je jedan izraz koji nije bio samo pristojan nego i mnogo više od toga.

“Kćeri!” Biblija izvještava da su se u određenim situacijama neki obraćali ženama tom riječju koja je zračila posebnom obzirnošću i blagošću. Isus ju je upotrijebio kad se obratio ženi koja je 12 godina patila od krvarenja. Strogo uzevši, ta žena nije smjela pristupiti Isusu zato što je, prema Božjem zakonu, zbog svoje bolesti bila nečista, pa se trebala kloniti ljudi (3. Mojs. 15:19-27). No bila je očajna. Biblija kaže: “Mnogo je pretrpjela od mnogih liječnika i potrošila sve što je imala i ništa joj nije koristilo, nego joj je bilo sve gore” (Mar. 5:25, 26).

Žena se neprimjetno progurala kroz mnoštvo, pristupila Isusu odostraga i dotaknula rub njegove haljine. Krvarenje je istog časa prestalo! Žena se nadala da je nitko neće primijetiti, no Isus je upitao: “Tko me dotaknuo?” (Luka 8:45-47). Tada se ona, sva u strahu i dršćući, bacila pred Isusa i “rekla mu sve kako je bilo” (Mar. 5:33).

Da bi je umirio, on joj je blago rekao: “Budi hrabra, kćeri!” (Mat. 9:22). Bibličari kažu da se hebrejska i grčka riječ koja se prevodi kao “kći” može koristiti u prenesenom smislu da bi se nekome pokazalo “obzirnost i naklonost”. Isus je ženu dodatno ohrabrio rekavši joj: “Vjera te tvoja ozdravila. Idi u miru i budi zdrava od mučne bolesti svoje!” (Mar. 5:34).

Imućni Izraelac po imenu Boaz također je upotrijebio izraz “kćeri” kad se obratio Ruti Moapki. I ona je imala razloga osjećati se nesigurno — pabirčila je ječam na polju nepoznatog muškarca. “Slušaj, kćeri moja!” rekao joj je Boaz. Zatim joj je savjetovao da nastavi pabirčiti na njegovim poljima. Ruta je nato pala ničice pred njega i upitala ga zašto je toliko milosrdan prema njoj koja je tuđinka. On ju je ponovno umirio rekavši: “Čuo sam sve što si učinila za svekrvu svoju [udovicu Naomi]. (...) Neka Jehova nagradi djela tvoja” (Ruta 2:8-12).

Isus i Boaz doista su predivan primjer starješinama. Ponekad se dvojica starješina trebaju sastati s kršćankom koja treba pomoć i ohrabrenje na temelju Biblije. Nakon što u molitvi zatraže vodstvo od Jehove i pažljivo saslušaju što im njihova sestra u vjeri ima reći, starješine će joj lakše pružiti ohrabrenje i utjehu iz Božje Riječi (Rim. 15:4).