Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Svemoćan, a obziran

Svemoćan, a obziran

Jehova dobro poznaje građu našu, sjeća se da smo prah (PSAL. 103:14)

PJESME: 30, 10

1, 2. (a) Za razliku od moćnih ljudi, kako se Jehova ophodi sa svojim slugama? (b) O čemu ćemo govoriti u ovom članku?

MOĆNI i utjecajni ljudi često gospodare nad drugima ili ih čak okrutno ugnjetavaju (Prop. 8:9; Mat. 20:25). No Jehova nikad tako ne postupa! Iako je Svemogući Bog, vrlo je obziran prema nesavršenim ljudima. Dobrostiv je i brižan te uzima u obzir naše osjećaje i potrebe. “Sjeća se da smo prah” i nikada od nas ne traži više od onoga što možemo dati (Psal. 103:13, 14).

2 U Bibliji nalazimo mnoge primjere koji pokazuju da je Jehova obziran prema svojim slugama. U ovom članku analizirat ćemo samo tri. Kao prvo, razmotrit ćemo kako je Jehova brižno pomogao mladom Samuelu da velikom svećeniku Eliju prenese osudu. Kao drugo, vidjet ćemo kako je strpljivo hrabrio Mojsija, koji se nije osjećao sposobnim da Izraelcima bude vođa. Kao treće, saznat ćemo kako je pokazao obzirnost prema Izraelcima kad su odlazili iz Egipta. Dok budeš razmišljao o tim primjerima, pokušaj zapaziti što iz njih učimo o Jehovi i kako te pouke možeš primijeniti.

 OČINSKA OBZIRNOST PREMA DJEČAKU

3. Što se jedne noći dogodilo mladom Samuelu i koje se pitanje u vezi s tim nameće? (Vidi ilustraciju na početku članka.)

3 Samuel je vrlo rano počeo služiti Jehovi u svetom šatoru (1. Sam. 3:1). Kad je jedne noći otišao na počinak, dogodilo se nešto jako neobično. * (Pročitaj 1. Samuelovu 3:2-10.) Čuo je kako ga netko zove po imenu. Misleći da ga zove ostarjeli veliki svećenik Eli, Samuel je poslušno otrčao njemu i rekao mu: “Evo me, zvao si me!” Eli mu je odvratio da ga nije zvao. Kad se to ponovilo još dvaput, Eli je shvatio da Samuela doziva Bog. Zato je uputio dječaka što da idući put učini i on ga je poslušao. Zašto Jehova nije odmah otkrio Samuelu tko ga doziva? Biblija ništa ne kaže o tome, no način na koji su se događaji odvijali upućuje na zaključak da je Jehova tako postupio iz obzirnosti prema mladom Samuelu. Zašto to možemo reći?

4, 5. (a) Kako se Samuel osjećao kad je dobio zadatak od Boga i kako su se sutradan stvari odvijale? (b) Što iz ovog izvještaja učimo o Jehovi?

4 Pročitaj 1. Samuelovu 3:11-18. Jehovin zakon nalagao je djeci da poštuju starije, a posebno poglavare (2. Mojs. 22:28; 3. Mojs. 19:32). Zato je teško zamisliti da bi dječak poput Samuela ujutro otišao k Eliju i bez ustručavanja mu prenio oštru osudu od Boga. Ustvari, izvještaj i navodi da se “bojao ispričati viđenje Eliju”. No Bog je Eliju jasno dao do znanja tko zapravo doziva dječaka. Zato je Eli tražio od Samuela da mu ispriča što se dogodilo. Rekao mu je: “Nemoj mi ništa tajiti!” Tada mu je Samuel poslušno “sve ispričao”.

5 Poruka koju mu je prenio zacijelo nije za Elija bila preveliko iznenađenje jer mu je ranije “neki čovjek Božji” rekao nešto slično (1. Sam. 2:27-36). Izvještaj o Samuelu i Eliju pokazuje nam koliko je Jehova obziran i mudar.

6. Što učimo iz načina na koji je Bog pomogao mladom Samuelu?

6 Jesi li i ti mlada osoba? Ako jesi, izvještaj o mladom Samuelu može ti biti posebno zanimljiv jer pokazuje da Jehova vidi s kojim se izazovima suočavaš i razumije kako se osjećaš. Možda si sramežljiv i teško ti je odraslima prenositi poruku o Kraljevstvu ili biti drugačiji od svojih vršnjaka. Budi siguran da ti Jehova želi pomoći. Zato mu se moli i reci mu sve što ti leži na srcu (Psal. 62:8). Razmišljaj o biblijskim primjerima mladih osoba kao što je Samuel. Isto tako, razgovaraj sa svojim suvjernicima — i mlađima i starijima — koji su i sami nadvladali probleme s kojima se ti boriš. Oni ti mogu ispričati kako je Jehova njima priskočio u pomoć, možda na neki način na koji to nisu očekivali.

OBZIRAN PREMA MOJSIJU

7, 8. Kako je Jehova pokazao izuzetnu obzirnost prema Mojsiju?

7 Kad je Mojsije imao 80 godina, Jehova mu je dao izrazito zahtjevan zadatak. Trebao je izvesti Izraelce iz egipatskog ropstva (2. Mojs. 3:10). Mojsije se vjerojatno šokirao kad je čuo što Jehova traži od njega jer je dotad 40 godina bio pastir u Midjanu. “Tko sam ja da idem k faraonu i da izvedem sinove Izraelove iz Egipta?” rekao je. Bog mu je zajamčio: “Ja ću biti s tobom” (2. Mojs. 3:11, 12). Usto mu je obećao da će  izraelski starješine “poslušati [njegov] glas”. No Mojsije je nato opet upitao: “A što ako (...) ne poslušaju glas moj?” (2. Mojs. 3:18; 4:1). Time kao da je Bogu rekao: “Nisam baš siguran da će biti tako kako ti kažeš.” Ali Jehova je ostao strpljiv. Ustvari, otišao je i korak dalje — dao je Mojsiju moć da čini čuda. Time je on postao prvi čovjek za kojeg Biblija kaže da je imao takvu moć (2. Mojs. 4:2-9, 21).

8 No čak i nakon toga Mojsije je opet našao izgovor. Rekao je da nije rječit i da ne zna govoriti. Bog mu je nato rekao: “Ja ću biti s ustima tvojim i naučit ću te što ćeš govoriti!” Je li ga to konačno uvjerilo da prihvati zadatak? Izgleda da nije, jer je skrušeno opet molio Boga da pošalje nekog drugog. Tada se Jehova s pravom razgnjevio. Ali usprkos tome bio je spreman popustiti. Iz obzira prema Mojsijevim osjećajima, zadužio je Arona da govori u njegovo ime (2. Mojs. 4:10-16).

9. Kako su Jehovina strpljivost i obzirnost pomogle Mojsiju da bude dobar vođa?

9 Što nam taj primjer otkriva o Jehovi? Kao Svemogući Bog, mogao je zaprijetiti Mojsiju i tako ga prisiliti da mu se odmah podloži. No Jehova je bio strpljiv i blag te se potrudio umiriti i ohrabriti svog poniznog i skromnog slugu. Je li takav pristup bio uspješan? Itekako! Mojsije je postao izvanredan vođa i trudio se biti blag i obziran prema drugima, onakav kakav je Jehova bio prema njemu (4. Mojs. 12:3).

Ophodiš li se s drugima poput Jehove? (vidi 10. odlomak)

10. Zašto je dobro da se trudimo biti obzirni po uzoru na Jehovu?

10 Što mi učimo iz toga? Jesi li suprug, roditelj ili skupštinski starješina? Ako jesi, povjeren ti je određeni autoritet. Koliko je samo važno da se ugledaš na Jehovu i budeš obziran, blag i strpljiv prema onima koji su ti povjereni na brigu! (Kol. 3:19-21; 1. Petr. 5:1-3). Budeš li se trudio oponašati Jehovu  i Većeg Mojsija, Isusa Krista, bit ćeš pristupačan i drugi će se ugodno osjećati u tvom društvu (Mat. 11:28, 29). Isto tako, pružit ćeš im dobar primjer (Hebr. 13:7).

MOĆAN, A OBZIRAN SPASITELJ

11, 12. Kako se Jehova pobrinuo da se Izraelci osjećaju sigurno i zaštićeno kad su izlazili iz Egipta?

11 Kad su Izraelci 1513. pr. n. e. izlazili iz Egipta, moguće je da ih je bilo preko tri milijuna. Zajedno su putovale tri ili čak četiri generacije — bilo je djece, ostarjelih, a sigurno i bolesnih i nemoćnih. Takvo ogromno mnoštvo ljudi svakako je trebalo brižnog i obzirnog vođu. Jehova je bio upravo takav vođa, a vodio ih je preko Mojsija. Zahvaljujući tome Izraelci su se osjećali sigurno iako su odlazili iz zemlje koja je za njih bila jedini dom koji su poznavali (Psal. 78:52, 53).

12 Što je konkretno Jehova poduzeo kako bi se njegov narod osjećao sigurno i zaštićeno? Organizirao ih je tako da su iz Egipta izašli “u bojnim redovima” (2. Mojs. 13:18). Time što ih je tako pomno organizirao, dao im je do znanja da ima sve pod kontrolom. Osim toga, “oblakom ih je vodio danju, a svjetlom vatre svu noć” kako bi narod jasno vidio da je njihov Bog uz njih (Psal. 78:14). Na taj način kao da im je htio reći: “Ne bojte se! Ja sam s vama. Ja ću vas voditi i štititi.” Takvo jamstvo bilo im je itekako potrebno u situaciji u kojoj su se uskoro našli.

Kako se Jehova pobrinuo za Izraelce kod Crvenog mora? (vidi 13. odlomak)

13, 14. (a) Kako se Jehova pobrinuo za Izraelce kod Crvenog mora? (b) Kako je Jehova očitovao svoju moć nad Egipćanima?

13 Pročitaj 2. Mojsijevu 14:19-22Pokušaj zamisliti da si i ti ondje s Izraelcima. Našli ste se u zamci — iza vas je faraonova vojska, a pred vama Crveno more. A onda Bog čini čudo. Stup od oblaka, koji je bio sprijeda, miče se i zaustavlja na kraju tabora, između vas i Egipćana. Oni su u mrklom mraku, a vaš golemi tabor rasvjetljava čudesna svjetlost! Zatim vidiš kako Mojsije pruža ruku nad morem i odjednom s istoka počinje puhati jak vjetar koji otvara širok put prema suprotnoj obali. Smireno i bez panike, ti, tvoja obitelj i tvoje domaće životinje zajedno s ostalim narodom hodate morskim dnom. Ubrzo ti za oko zapne nešto vrlo neobično. Morsko dno nije blatnjavo ni sklisko, nego suho i prilično čvrsto, pa njime nije teško hodati. Tako čak i oni najsporiji uspijevaju sigurno prijeći na drugu stranu.

14 Pročitaj 2. Mojsijevu 14:23, 26-30. U međuvremenu ponosni se faraon odlučio na nerazuman potez te je sa svojom vojskom pojurio morskim dnom u potjeru za vama. No tada Mojsije ponovno pruža ruku nad morem. Dva vodena zida počinju se urušavati. Vidiš kako se, poput sudara dvaju tsunamija, voda obrušava na faraona i njegovu vojsku. Nemaju nikakve šanse izvući živu glavu! (2. Mojs. 15:8-10).

15. Što učimo o Jehovi iz izvještaja o Izraelcima kod Crvenog mora?

15 Iz tog izvještaja vidimo da je Jehova Bog reda, a ta njegova osobina ulijeva nam osjećaj sigurnosti (1. Kor. 14:33). Jehova je pokazao i da je brižan pastir koji se na konkretne načine brine za svoje sluge. On bdije nad njima i štiti ih od neprijatelja. Nije li to jako utješno za nas koji živimo na samom kraju ovog zlog svijeta? (Izr. 1:33).

16. Zašto je dobro razmišljati o načinu na koji je Jehova izbavio Izraelce?

 16 Jehova se i danas brine za svoj narod. On im, kao grupi, pomaže u duhovnom pogledu i štiti ih od neprijatelja. Činit će to i tijekom velike nevolje koja uskoro predstoji (Otkr. 7:9, 10). Stoga Božji sluge, bili oni mladi ili stari, zdravi ili nemoćni, neće tijekom te nevolje ustuknuti od straha niti će ih hvatati panika. * Baš suprotno! Sjetit će se Kristovih riječi: “Uspravite se i podignite glave, jer se približava izbavljenje vaše” (Luka 21:28). Čak i kad ih napadne Gog — skupina udruženih naroda koji su daleko moćniji od faraona — imat će potpuno pouzdanje u Jehovinu zaštitu (Ezek. 38:2, 14-16). Zašto? Zato što znaju da se Jehova ne mijenja. On će ponovno dokazati da je brižan i obziran Spasitelj svog naroda! (Iza. 26:3, 20).

17. (a) Kako nam koriste biblijski izvještaji iz kojih se vidi na koji se način Jehova brine za svoj narod? (b) O čemu će biti riječi u sljedećem članku?

17 Naveli smo samo neke od brojnih primjera koji zorno pokazuju da Jehova blago i obzirno vodi svoj narod, brine se za njega i izbavlja ga od neprijatelja. Dok razmišljaš o takvim izvještajima, pokušaj zapaziti detalje koji ti otkrivaju nešto o Jehovinoj osobnosti što ranije nisi primijetio. Tako će ti se Jehovine divne osobine još više urezati u misli i srce, a to će ojačati tvoju vjeru i ljubav prema njemu. U sljedećem članku vidjet ćemo kako se mi možemo ugledati na Jehovu u pokazivanju obzirnosti prema drugima, i to u obitelji, skupštini i službi propovijedanja.

^ odl. 3 Židovski povjesničar Josip Flavije navodi da je Samuel tada imao 12 godina.

^ odl. 16 Razumno je zaključiti da će među onima koji prežive Harmagedon biti i osobe s nekom vrstom invaliditeta. Dok je Isus bio na Zemlji, liječio je “svaku nemoć”, čime je u malom pokazao što će činiti u budućnosti, ali ne za uskrsnule, nego za one koji prežive Harmagedon (Mat. 9:35). Umrli će nesumnjivo uskrsnuti sa zdravim tijelom, bez ikakvih nedostataka.