STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) rujan 2017.

Ovaj broj časopisa sadrži članke koji će se u skupštinama razmatrati od 23. listopada do 26. studenoga 2017.

Učimo pokazivati samosvladavanje

Kako nam biblijski primjeri mogu pomoći da naučimo pokazivati samosvladavanje? Zašto kršćani trebaju pokazivati tu osobinu?

Pokazujmo samilost po uzoru na Jehovu

Kad se Jehova jednom prilikom objavio Mojsiju, obznanio mu je svoje ime i naveo neke svoje osobine. Jedna od prvih osobina koje je spomenuo bila je samilost. Što znači biti samilostan i zašto je važno da poklonimo pažnju toj osobini?

ŽIVOTNA PRIČA

Sretan sam što sam surađivao s duhovno zrelom braćom

David Sinclair već je 61 godinu u Betelu. U svojoj životnoj priči ispričao je kolika mu je radost i čast surađivati s vjernom braćom i sestrama.

“Riječ Boga našega ostaje dovijeka”

Usprkos promjenama u jeziku, političkim promjenama i protivljenju tome da se Biblija prevodi na druge jezike, ta je knjiga još uvijek najprodavanija knjiga na svijetu.

Riječ je Božja djelotvorna

Proučavanje Božje Riječi mnogima je pomoglo da naprave velike promjene u životu. Što trebamo učiniti kako bi i na nas Biblija tako snažno utjecala?

Budi hrabar i prioni na posao!

Zašto nam je potrebna hrabrost i kako možemo steći tu osobinu?