Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Sjećaš li se?

Sjećaš li se?

Jesi li pažljivo čitao posljednje brojeve Stražarske kule? Provjeri znaš li odgovoriti na sljedeća pitanja:

Zašto useljenici trebaju razmisliti o tome na kojem bi jeziku bilo najbolje da njihova djeca primaju duhovnu pouku?

Djeca će domaći jezik vjerojatno naučiti u školi i u kontaktu s drugim ljudima. No može biti korisno da nauče više jezika. Roditelji trebaju razmisliti na kojem će jeziku njihova djeca najbolje razumjeti istinu i duhovno napredovati, odnosno je li bolje da pripadaju skupštini koja djeluje na domaćem jeziku ili na njihovom materinjem jeziku. Kršćanskim je roditeljima duhovna dobrobit djece važnija od onoga što je njima osobno draže (w17.05, str. 9-11).

Na što je Isus mislio kad je upitao Petra: “Ljubiš li me više od ovih”? (Ivan 21:15).

Po svemu sudeći, Isus je mislio na ribe koje su uhvatili odnosno na ribarenje. Nakon Isusove smrti Petar se vratio svom prijašnjem poslu, ribarenju. Kršćani trebaju razmisliti o tome koliku važnost pridaju svom poslu (w17.05, str. 22-23).

Zašto je Abraham zamolio svoju ženu da kaže da mu je sestra? (1. Mojs. 12:10-13).

Zapravo, Sara je bila Abrahamova polusestra. Da je rekla da mu je žena, Abrahama bi možda ubili, pa ne bi mogao dobiti potomka kojeg mu je Bog obećao (wp17.3, str. 14-15).

Koju je tehniku tiskanja osmislio Elias Hutter kako bi olakšao učenje hebrejskog?

On je želio pomoći onima koji su učili hebrejski da prepoznaju korijene hebrejskih riječi koje se koriste u Bibliji te prefikse i sufikse tih riječi. Zato je korijene riječi tiskao “punim” slovima, a za prefikse i sufikse koristio je “šuplja” slova. U prijevodu Novi svijet — izdanje s bilješkama i dodacima korišten je sličan pristup u bilješkama (wp17.4, str. 11-12).

Koja načela pokazuju da kršćanin ne bi smio posjedovati vatreno oružje kako bi se zaštitio ako ga netko od ljudi napadne?

Navest ćemo nekoliko načela: Za Boga je ljudski život svet. Isus nije rekao svojim sljedbenicima da uzmu mačeve kako bi se imali čime zaštititi (Luka 22:36, 38). Božji sluge trebaju, slikovito govoreći, prekovati svoje mačeve u raonike. Život je vredniji od materijalnih stvari. Kršćani poštuju tuđu savjest i nastoje biti dobar primjer drugima (2. Kor. 4:2; w17.07, str. 31-32).

Zašto se Matejev i Lukin izvještaj o Isusovom djetinjstvu razlikuju?

Matejevo se evanđelje usredotočuje na Josipa te navodi kako je on reagirao kad je saznao da je Marija trudna, da je usnio san u kojem ga je anđeo uputio da bježi u Egipat i da mu je kasnije rekao da se vrati u Izrael. Lukino se evanđelje više usredotočuje na Mariju. Naprimjer, u njemu se spominje njen posjet Elizabeti i kako je reagirala kad je Isus ostao u hramu (w17.08, str. 32).

Što je moglo spriječiti da poruka iz Božje Riječi dopre do ljudi?

Neke riječi i izrazi koji se koriste u Bibliji s vremenom su poprimili drugačije značenje. Političke promjene utjecale su na to na kojem su se jeziku sporazumijevali pripadnici različitih naroda. Bilo je mnogo onih koji su se protivili prevođenju Biblije na jezik običnog naroda (w17.09, str. 19-21).

Ima li svaki čovjek svog anđela čuvara?

Nema. Isus je rekao da anđeli njegovih učenika gledaju lice Božje (Mat. 18:10). Time je samo želio reći da se anđeli zanimaju za njegove učenike, a ne da na čudesan način štite svakog od njih (wp17.5, str. 5).

Koja je vrsta ljubavi najuzvišenija?

Ljubav koja se temelji na ispravnim načelima (agápe) najuzvišenija je vrsta ljubavi. Takva ljubav može podrazumijevati naklonost i privrženost. No ona se prvenstveno prepoznaje po nesebičnim djelima koja činimo misleći na dobrobit drugih (w17.10, str. 7).