STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) listopad 2016.

Ovaj broj časopisa sadrži članke koji će se u skupštinama razmatrati od 28. studenoga do 25. prosinca 2016.

ŽIVOTNA PRIČA

Ugledao sam se na one koji su mi dali dobar primjer

Zreli kršćani mogu potaknuti druge da si postave i ostvare vrijedne ciljeve. Thomas McLain ispričao je kako su mu drugi dali dobar primjer i kako se on trudio pomagati drugima.

Budimo dobrostivi prema strancima

Kako Bog gleda na strance? Kako možemo pomoći strancima da se u našoj skupštini osjećaju kao kod kuće?

Sačuvaj svoje duhovno zdravlje dok služiš na stranom govornom području

Svim kršćanima trebalo bi biti najvažnije duhovno zdravlje kako njih samih tako i njihove obitelji. No oni koji služe na stranom govornom području suočavaju se sa specifičnim izazovima.

Trudiš li se steći mudrost?

Po čemu se mudrost razlikuje od znanja i sposobnosti razumijevanja? Vrlo je važno da znamo razliku između ta tri pojma.

Ojačaj svoju vjeru da će se ostvariti ono čemu se nadaš

U davnoj prošlosti bilo je mnogo Božjih slugu koji su imali snažnu vjeru, a ima ih i danas. Kako možeš održati svoju vjeru snažnom?

Djelima pokaži vjeru u Jehovina obećanja

Što je zapravo vjera? I, što je još važnije, kako je možemo pokazivati?

Znate li?

Kolike je ovlasti Rim dao židovskim vlastima u Judeji u 1. stoljeću? Da li se u drevno doba ikada događalo da netko na tuđem polju posije kukolj među žito?