Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Znate li?

Znate li?

Je li Isus prodavače životinja u jeruzalemskom hramu s pravom nazvao razbojnicima?

U MATEJEVOM evanđelju stoji: “Isus je ušao u hram i istjerao sve koji su prodavali i kupovali u hramu i isprevrtao stolove mjenjačima novca i klupe prodavačima golubova. I rekao im je: ‘Pisano je: “Moj će se dom zvati dom molitve”, a vi od njega činite pećinu razbojničku!’” (Mat. 21:12, 13).

Židovski povijesni zapisi pokazuju da su trgovci u hramu iskorištavali kupce tako što su im zaračunavali previsoke cijene. Naprimjer, Mišna (Keritot 1:7) navodi da se u 1. stoljeću cijena jednog para žrtvenih golubova popela na jedan zlatni denar. Bio je to iznos za koji je fizički radnik morao raditi 25 dana. Siromašni su kao žrtvu mogli prinijeti golubove ili grlice, no čak su im i te ptice postale preskupe (3. Mojs. 1:14; 5:7; 12:6-8). Rabin Šimun ben Gamalijel bio je zgrožen cijelom tom situacijom, pa je smanjio broj obaveznih žrtava. Nakon toga cijena golubova odmah je pala, te su se dva goluba mogla nabaviti za samo stoti dio prijašnje cijene.

Uzevši u obzir navedene činjenice, Isus je pohlepne prodavače u hramu koji su bezobzirno iskorištavali ljude s pravom nazvao razbojnicima.