Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Nemoj dopustiti da te tuđe greške navedu na spoticanje

Nemoj dopustiti da te tuđe greške navedu na spoticanje

Spremno opraštajte jedni drugima (KOL. 3:13)

PJESME: 121, 75

1, 2. Kako je Biblija prorekla da će Jehovin narod narasti?

JEHOVINI vjerni sluge koji žive na Zemlji, njegovi svjedoci, tvore doista jedinstvenu organizaciju. Istina, svi su oni nesavršeni ljudi i imaju svoje mane. Ipak, Bog svojim svetim duhom vodi svoju međunarodnu organizaciju i pomaže joj da raste i napreduje. Iako su pripadnici Jehovinog naroda nesavršeni, oni spremno služe svom Stvoritelju. Pogledajmo što postižu zahvaljujući njegovom blagoslovu.

2 Kad su 1914. započeli posljednji dani ovog zlog svijeta, na Zemlji je bilo relativno malo Božjih slugu. No Jehova je blagoslovio njihovu propovjedničku aktivnost. Odonda su milijuni ljudi upoznali biblijsku istinu i postali Jehovini svjedoci. Jehova je ukazao na to da će doći do takvog zadivljujućeg porasta kad je rekao: “Od maloga će postati tisuća i od neznatnoga silan narod. Ja, Jehova, ubrzat ću to kad bude vrijeme” (Iza. 60:22). Te proročanske riječi uistinu se ispunjavaju u ovim posljednjim danima. Ustvari, ukupan broj pripadnika Božjeg naroda u svijetu veći je od broja stanovnika mnogih zemalja!

3. Kako Božji sluge pokazuju da ljube svoje bližnje?

 3 Tijekom posljednjih dana Jehova ujedno pomaže svojim slugama da u još većoj mjeri pokazuju njegovu najistaknutiju osobinu — ljubav (1. Ivan. 4:8). Isus, koji je pokazivao ljubav po uzoru na Boga, rekao je svojim sljedbenicima: “Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedan drugoga! (...) Po tome će svi znati da ste moji učenici, ako budete ljubili jedan drugoga” (Ivan 13:34, 35). Postupanje u skladu s tom zapovijedi bilo je posebno važno u novijoj povijesti, kad su mnoge države svijeta sudjelovale u strašnim ratovima. Naprimjer, samo u Drugom svjetskom ratu poginulo je oko 55 milijuna ljudi. No Jehovini svjedoci nisu sudjelovali u tom sveopćem krvoproliću. (Pročitaj Miheja 4:1, 3.) Zahvaljujući tome ostali su čisti “od krvi sviju” (Djela 20:26).

4. Zašto je značajna činjenica da Jehovin narod i dalje napreduje?

4 Božji narod i dalje napreduje unatoč tome što ima vrlo moćnog neprijatelja — Sotonu, kojeg Biblija naziva “bogom ovoga svijeta” (2. Kor. 4:4). On upravlja političkim sustavom i medijima ovog svijeta. Međutim, ne može zaustaviti propovijedanje dobre vijesti. No kako zna da mu je preostalo još malo vremena, nastoji odvratiti ljude od štovanja pravog Boga i pritom se služi različitim metodama (Otkr. 12:12).

KAD SE NAŠA ODANOST BOGU NAĐE NA ISPITU

5. Zašto bi nas drugi ponekad mogli povrijediti? (Vidi ilustraciju na početku članka.)

5 Članovi kršćanske skupštine uče da je veoma važno ljubiti Boga i bližnje. Isus je ukazao na važnost toga kad je jednom prilikom odgovorio na pitanje o tome koja je najveća zapovijed. Rekao je: “‘Ljubi Jehovu, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim!’ To je najveća i prva zapovijed. Druga, slična toj, jest ova: ‘Ljubi bližnjega svojeg kao samoga sebe!’” (Mat. 22:35-39). Ipak, Biblija jasno pokazuje da se zbog Adamovog grijeha svi ljudi rađaju nesavršeni. (Pročitaj Rimljanima 5:12, 19.) Stoga neki naši suvjernici u skupštini ponekad mogu reći ili učiniti nešto što bi nas moglo povrijediti. U takvim bi se prilikama naša ljubav prema Jehovi i njegovom narodu mogla naći na ispitu. Što ćemo tada učiniti? Čak su i vjerni Božji sluge u prošlosti znali reći ili učiniti nešto čime su povrijedili druge ili im nanijeli zlo, a Biblija nam otkriva neke važne pouke u vezi s time.

Kako bi reagirao da si živio u Izraelu u vrijeme Elija i njegovih sinova? (Vidi 6. odlomak)

6. U kom je smislu Eli zakazao kad je saznao da njegovi sinovi čine teške grijehe?

6 Naprimjer, veliki svećenik Eli imao je dva sina koja se nisu držala Jehovinih zapovijedi. U Bibliji piše: “Sinovi Elijevi bili su nevaljali ljudi. Nisu marili za Jehovu” (1. Sam. 2:12). Iako je njihov otac u velikoj mjeri doprinosio promicanju prave religije, njih dvojica činila su vrlo teške grijehe. Eli je znao za to i trebao ih je kazniti, ali bio je previše blag prema njima. Zbog toga je Bog osudio Elijev dom (1. Sam. 3:10-14). Njegovim je potomcima s vremenom bilo onemogućeno da služe kao veliki svećenici. Da si živio u Elijevo vrijeme, kako bi reagirao kad bi vidio da Eli dopušta svojim sinovima da nekažnjeno griješe? Bi li se zbog toga spotaknuo i prestao služiti Bogu?

7. Koje je teške grijehe David počinio i što je Bog učinio u vezi s tim?

7 Iz izvještaja o Davidu također možemo nešto naučiti. Jehova ga je volio te  ga je smatrao čovjekom “po srcu svojemu” (1. Sam. 13:13, 14; Djela 13:22). No David je kasnije počinio preljub s Bat-Šebom te je ona zatrudnjela. To se dogodilo dok je njen suprug Urija bio na bojištu. Kad se Urija nakratko vratio kući, David ga je nagovarao da ima spolne odnose s Bat-Šebom kako bi na koncu izgledalo da je Urija djetetov otac. No Urija to nije htio učiniti, pa je David organizirao da on pogine u bici. David je skupo platio svoj grijeh — njegov dom snašle su mnoge nevolje (2. Sam. 12:9-12). Ipak, Jehova se smilovao tom čovjeku, koji mu je, općenito uzevši, služio “čista srca” (1. Kralj. 9:4). Da si tada živio među Božjim narodom, kako bi reagirao? Bi li te ono što je David učinio navelo na spoticanje?

8. (a) Kako je apostol Petar pogazio svoju riječ? (b) Zašto je Jehova dopustio Petru da mu i dalje služi nakon što je pogriješio?

8 Još je jedan poučan biblijski izvještaj onaj o apostolu Petru. Isus ga je izabrao za svog apostola, no Petar je s vremena na vrijeme znao reći ili učiniti nešto zbog čega je kasnije požalio. Naprimjer, u jednom presudnom trenutku apostoli su napustili Isusa. Petar je prije toga rekao Isusu da ga neće napustiti čak ni ako to svi drugi učine (Mar. 14:27-31, 50). Ipak, kad je Isus bio uhvaćen, napustili su ga svi apostoli — pa tako i Petar. On je čak triput porekao da uopće poznaje Isusa (Mar. 14:53, 54, 66-72). No Petar se pokajao zbog toga što je učinio i Jehova mu je dopustio da mu i dalje služi. Da si u to vrijeme bio Isusov učenik, bi li zbog onog što je Petar učinio i dalje bio odan Jehovi?

9. Zašto se uzdaš u to da će Bog uvijek učiniti ono što je pravedno?

9 Razmotrili smo samo nekoliko primjera osoba koje su nečim povrijedile druge ili im nanijele zlo. I u davnoj prošlosti i u naše vrijeme bilo je još puno situacija u kojima su neki Jehovini sluge učinili nešto loše i povrijedili druge. Kako ćeš reagirati kad se takvo što opet dogodi? Hoćeš li dopustiti da te tuđe  greške navedu na spoticanje te napustiti Jehovu i njegov narod, pa tako i braću i sestre u svojoj skupštini? Hoćeš li biti razborit i uvidjeti da Jehova možda prijestupnicima daje vremena da se pokaju te da će on u konačnici ispraviti svu štetu i učiniti ono što je pravedno? Ponekad se oni koji su počinili težak grijeh ne žele pokajati i prihvatiti Jehovinu pomoć. Hoćeš li se u takvim situacijama uzdati u to da će Jehova u pravo vrijeme presuditi takvim prijestupnicima, možda tako što će ih ukloniti iz skupštine?

OSTANIMO VJERNI JEHOVI

10. Čega je Isus bio svjestan iako su ga Juda Iskariot i Petar razočarali?

10 U Bibliji su zapisani izvještaji o Božjim slugama koji su ostali vjerni Jehovi i njegovom narodu unatoč tome što su ljudi koji su ih okruživali činili velike greške. Naprimjer, prije nego što je izabrao 12 apostola, Isus se cijelu noć molio svom Ocu za pomoć i vodstvo. Među onima koje je izabrao bio je i Juda Iskariot. Kad ga je Juda kasnije izdao, Krist nije dopustio da ta izdaja naruši njegov odnos s njegovim Ocem, Jehovom. Isus to nije dopustio ni kad ga se Petar odrekao (Luka 6:12-16; 22:2-6, 31, 32). Isus je znao da za to nije kriv Jehova niti njegov narod kao cjelina. On je nastavio vjerno služiti Bogu iako su ga neki njegovi sljedbenici razočarali. Jehova ga je nagradio tako što ga je uskrsnuo i time mu omogućio da postane kralj nebeskog Kraljevstva (Mat. 28:7, 18-20).

11. Što je Biblija prorekla u vezi s Jehovinim slugama koji žive u današnje vrijeme?

11 Isus je s dobrim razlogom imao povjerenja u Jehovu i njegov narod, a ima ga i danas. Kad razmislimo o svemu što Jehova u ovim posljednjim danima postiže pomoću svojih slugu, naprosto ostanemo bez daha. Nijedna druga skupina ljudi ne obznanjuje istinu diljem svijeta jer Jehova ne vodi nikog drugog osim svoje ujedinjene skupštine. Božji narod živi u duhovnom blagostanju koje je prorečeno u Izaiji 65:14, gdje stoji: “Evo, sluge će moje klicati zbog radosti u srcu.”

12. Kako bismo trebali gledati na tuđe greške?

12 Jehovini sluge raduju se zbog toga što ih Jehova vodi i pomaže im da čine dobro. Za razliku od toga ljudi u svijetu kojim vlada Sotona, slikovito govoreći, gorko plaču jer je stanje u kojem se nalaze sve gore. Bilo bi doista nerazborito i nepromišljeno kriviti Jehovu ili njegov narod za greške relativno malog broja Božjih slugu. Trebamo ostati vjerni Jehovi i njegovoj organizaciji te učiti kako na ispravan način gledati i reagirati na tuđe greške.

ŠTO UČINITI KAD NAS NETKO POVRIJEDI

13, 14. (a) Zašto trebamo biti strpljivi jedni s drugima? (b) Koje obećanje trebamo imati na umu?

13 Što možemo poduzeti kad nas neki Božji sluga povrijedi svojim riječima ili postupcima? Biblija daje sljedeći mudar savjet: “Nemoj se brzo vrijeđati, jer uvredljivost počiva u grudima bezumnih” (Prop. 7:9). Moramo imati na umu da smo svi mi jako daleko od savršenstva koje su naši praroditelji imali u Edenu prije otprilike 6 000 godina. Nesavršeni ljudi čine greške. Stoga ne bi bilo dobro previše očekivati od svojih suvjernika i dopustiti da nas njihove greške liše radosti koju osjećamo zbog toga što pripadamo Božjem narodu u ovim posljednjim danima. Bilo bi još gore dopustiti sebi da nas tuđe greške  navedu na spoticanje, pa da zbog toga napustimo Jehovinu organizaciju. Kad bi nam se to dogodilo, ne bismo izgubili samo priliku da vršimo Božju volju nego i nadu u to da ćemo živjeti u Božjem novom svijetu.

14 Da bismo ostali radosni i da bi naša nada bila postojana, trebamo uvijek imati na umu Jehovino utješno obećanje: “Evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Ono što je prije bilo neće u sjećanje dolaziti niti će se u srcu javljati” (Iza. 65:17; 2. Petr. 3:13). Nemojmo zbog tuđih grešaka sami sebi uskratiti te blagoslove.

15. Što bismo, prema Isusovim riječima, trebali učiniti kad nas netko povrijedi?

15 No mi još nismo u novom svijetu. Stoga kad nas netko povrijedi svojim riječima ili postupcima, trebamo se voditi Božjim načelima. Naprimjer, trebamo imati na umu Isusove riječi: “Ako vi oprostite ljudima njihove prijestupe, i vaš će Otac nebeski oprostiti vama. Ali ako vi ne oprostite ljudima njihove prijestupe, ni Otac vaš neće vama oprostiti vaše prijestupe.” Osim toga, prisjeti se što se dogodilo kad je Petar upitao Isusa treba li oprostiti svome bližnjemu “do sedam puta”. Isus mu je odgovorio: “Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset i sedam puta.” Jasno je da je time želio reći kako uvijek trebamo biti spremni oprostiti drugima. Na to bismo prvo trebali pomisliti kad nas netko povrijedi (Mat. 6:14, 15; 18:21, 22).

16. U čemu nam je Josip pružio dobar primjer?

16 Josip, prvi sin što ga je Jakovu rodila Rahela, pružio nam je dobar primjer u vezi s time kako postupiti kad nam netko učini nešto nažao. Josipova polubraća bila su ljubomorna na njega jer ga je njihov otac naročito volio. Stoga su njih desetorica prodala Josipa u ropstvo. Nakon mnogo godina Josip je zbog svoje marljivosti i svojih sposobnosti postao najmoćniji čovjek u Egiptu nakon faraona. Kad je zemlju u kojoj je živjela Josipova obitelj zadesila glad, njegova su braća otišla u Egipat kako bi kupila hranu, ali nisu ga prepoznala. Josip je mogao upotrijebiti svoju moć kako bi se osvetio svojoj braći zbog toga što su bila zla prema njemu. No on to nije učinio, nego ih je iskušao kako bi vidio jesu li se promijenili. Kad je uvidio da su se doista popravili, otkrio im je tko je. Kasnije im je rekao neka se ne boje te je dodao: “Ja ću opskrbljivati vas i djecu vašu hranom.” U nastavku retka piše: “Tako ih je utješio umirujućim riječima” (1. Mojs. 50:21).

17. Što trebamo učiniti kad drugi u nečemu pogriješe?

17 Budući da svi imamo neke mane, mudro je imati na umu to da i mi možemo povrijediti druge. Ako uvidimo da smo nekoga nečim povrijedili, Biblija nam nalaže da odemo k toj osobi i pokušamo se pomiriti s njom. (Pročitaj Mateja 5:23, 24.) Mi cijenimo kad nam drugi ne uzimaju za zlo naše greške, pa bismo se i mi trebali tako ophoditi s njima. Biblija nas u Kološanima 3:13 potiče: “Podnosite jedni druge i spremno opraštajte jedni drugima ako tko ima pritužbu na koga. Kao što je Jehova spremno oprostio vama, tako činite i vi.” Kršćanska ljubav “ne pamti zlo”, piše u 1. Korinćanima 13:5. Budemo li opraštali drugima, i Jehova će oprostiti nama. Drugim riječima, kad nas netko nečim povrijedi, u duhu je kršćanske ljubavi ugledati se na našeg milostivog Oca, koji nam spremno oprašta naše greške. (Pročitaj Psalam 103:12-14.)