Idi na sadržaj

Idi na kazalo

“Jehova, Bog naš, jedan je Jehova!”

“Jehova, Bog naš, jedan je Jehova!”

Čuj, Izraele: Jehova, Bog naš, jedan je Jehova! (5. MOJS. 6:4)

PJESME: 138, 112

1, 2. (a) Po čemu su poznate riječi iz 5. Mojsijeve 6:4? (b) Zašto je Mojsije izrekao te riječi?

LJUDI židovske vjeroispovijesti već stoljećima, svakog dana ujutro i uvečer, u sklopu jedne posebne molitve koriste šest riječi izvornog hebrejskog teksta iz 5. Mojsijeve 6:4. Riječ je o molitvi Šema Jisrael, što na hrvatskom znači “čuj, Izraele”. Pobožni židovi putem te molitve iskazuju da su odani isključivo Bogu.

2 Te je riječi Mojsije izrekao u sklopu svog oproštajnog govora što ga je 1473. pr. n. e. održao pred izraelskim narodom u moapskim ravnicama. Narod se spremao prijeći rijeku Jordan kako bi zaposjeo Obećanu zemlju (5. Mojs. 6:1). Mojsije je dotad 40 godina vodio Izraelce te je želio da se njegovi sunarodnjaci hrabro suoče s nevoljama koje su ih očekivale. Trebali su se uzdati u Jehovu, svog Boga, i biti mu vjerni. Mojsijeve zaključne riječi nesumnjivo su ostavile dubok dojam na Izraelce. Nakon što je ponovio Deset zapovijedi i druge odredbe što ih je narod dobio od Jehove, Mojsije je izrekao upečatljive riječi koje su zapisane u 5. Mojsijevoj 6:4, 5. (Pročitaj.)

3. Na koja ćemo pitanja dobiti odgovor u ovom članku?

 3 Zar Izraelci koji su se ondje okupili pred Mojsijem nisu znali da je Jehova, njihov Bog, “jedan”? Naravno da jesu. Vjerni Izraelci poznavali su i štovali samo jednog Boga — Boga svojih praotaca Abrahama, Izaka i Jakova. Zašto im je onda Mojsije skrenuo pažnju na to da je Jehova, njihov Bog, “jedan”? Je li činjenica da je Jehova “jedan” povezana s time da ga trebamo ljubiti svim svojim srcem, svom svojom dušom i svom svojom snagom, kako to piše u 5. retku? Osim toga, kakvo značenje riječi iz 5. Mojsijeve 6:4, 5 imaju za nas danas?

U KOM JE SMISLU JEHOVA “JEDAN”?

4, 5. (a) Koje je jedno od značenja izraza “jedan je Jehova”? (b) Po čemu se Jehova razlikuje od bogova drugih naroda?

4 On je jedinstven. U hebrejskom i mnogim drugim jezicima riječ “jedan” ne odnosi se samo na broj. Ona može ukazivati na to da je netko jedinstven, da je jedan jedini. Po svemu sudeći, Mojsije tom prilikom nije imao namjeru opovrgavati lažno vjersko učenje da je Bog trojedan. Jehova je stvoritelj neba i zemlje, svevišnji vladar svemira. On je jedini pravi Bog i nijedan drugi bog nije poput njega (2. Sam. 7:22). Stoga je Mojsije htio podsjetiti Izraelce na to da moraju štovati jedino Jehovu. Nisu se smjeli ugledati na okolne narode, koji su štovali razne bogove i božice. Za neke od tih lažnih bogova smatralo se da vladaju pojedinim dijelovima prirode, a pojedina su božanstva ujedno imala više oblika.

5 Naprimjer, Egipćani su štovali boga Sunca Raa, božicu neba Nut, boga zemlje Geba, boga Nila Hapija i mnoštvo svetih životinja. Mnogi od tih lažnih bogova bili su poniženi kad je Jehova nanio Egiptu deset nevolja jer su se pokazali potpuno nemoćnima. Najistaknutije kanaansko božanstvo bio je Baal, bog plodnosti, koji je ujedno bio bog neba, kiše i oluje. U mnogim krajevima Baal je također bio zaštitnik pojedinih naselja i zemljopisnih lokaliteta (4. Mojs. 25:3). Izraelci su trebali imati na umu da je njihov Bog, Jehova, jedini “pravi Bog” (5. Mojs. 4:35, 39).

6, 7. Što još može značiti izraz “jedan” i kako je Jehova pokazao da je “jedan”?

6 On je dosljedan i vjeran. Izraz “jedan” ukazuje na jedinstvo u naumu i djelima. Jehova Bog nije prevrtljiv ni nepredvidljiv, nego je uvijek vjeran, dosljedan, odan i pouzdan. Jehova je obećao Abrahamu da će njegovi potomci naslijediti Obećanu zemlju te je učinio silna djela kako bi ispunio to obećanje. Čak i nakon što je prošlo 430 godina otkako je dao to obećanje, nije se pokolebao u odluci da održi svoju riječ (1. Mojs. 12:1, 2, 7; 2. Mojs. 12:40, 41).

7 Kad je mnogo stoljeća kasnije obznanio Izraelcima da su njegovi svjedoci, Jehova im je rekao: “Ja [sam] onaj isti. Prije mene nijedan bog nije bio načinjen i poslije mene neće biti nijednoga.” Želeći naglasiti da nikad neće odstupiti od svog nauma, Jehova je dodao: “Za sva vremena ja sam isti” (Iza. 43:10, 13; 44:6; 48:12). Za Izraelce je bila iznimna čast što su mogli služiti Jehovi, Bogu koji je uvijek dosljedan i vjeran! I nama je danas ukazana ista čast (Mal. 3:6; Jak. 1:17).

8, 9. (a) Što Jehova očekuje od svojih slugu? (b) Kako je Isus istaknuo važnost Mojsijevih riječi?

8 Da, Mojsije je podsjetio svoje sunarodnjake na to da će ih Jehova uvijek voljeti i brinuti se za njih. U skladu  s time bilo je logično očekivati od njih da budu odani isključivo Jehovi te da ga vole bezuvjetno, svim srcem, dušom i snagom. Roditelji su trebali u svakoj prilici učiti svoju djecu o Jehovi kako bi i ona bila potpuno odana njemu (5. Mojs. 6:6-9).

9 Budući da Jehova nije promijenio svoj naum, jasno je da i danas za one koji ga žele štovati na ispravan način vrijede isti temeljni zahtjevi kao i za njegove sluge u prošlosti. Da bi naše štovanje bilo po volji Bogu, moramo biti odani isključivo njemu te ga ljubiti svim srcem, umom i snagom. Ustvari, upravo je to Isus Krist rekao pismoznancu koji ga je upitao koja je najveća zapovijed. (Pročitaj Marka 12:28-31.) Stoga ćemo u nastavku saznati kako svojim djelima možemo pokazati da uistinu shvaćamo što znače riječi: “Jehova, Bog naš, jedan je Jehova.”

BUDI ODAN ISKLJUČIVO JEHOVI

10, 11. (a) Što znači da trebamo biti odani isključivo Jehovi? (b) Kako su hebrejski mladići u Babilonu pokazali da su odani isključivo Jehovi?

10 Da bi Jehova bio naš jedini Bog, trebamo biti odani isključivo njemu. Ako štujemo njega, ne smijemo štovati nijednog drugog boga niti usvajati učenja ili običaje drugih religija. Moramo imati na umu da Jehova nije tek jedan od mnogo bogova. On nije naprosto najuzvišeniji i najmoćniji bog među drugim bogovima. Jedino Jehovu trebamo štovati. (Pročitaj Otkrivenje 4:11.)

11 U knjizi proroka Danijela zapisan je izvještaj o hebrejskim mladićima Danijelu, Hananiji, Mišaelu i Azariji. Oni su pokazali da su odani isključivo Jehovi time što su odlučili da neće jesti ono što je nečisto i time što su odbili pokloniti se Nebukadnezarovom zlatnom liku. Oni su jasno znali što im je najvažnije u životu. Kad je bila riječ o štovanju Boga, nisu ni na koji način htjeli pogaziti svoja uvjerenja (Dan. 1:1–3:30).

12. Na što moramo paziti ako želimo biti odani isključivo Jehovi?

12 Ako želimo biti odani isključivo Jehovi, moramo paziti da nam u životu ništa ne postane važnije od Jehove, pa čak ni jednako važno poput njega. Čega bismo se trebali čuvati? U Deset zapovijedi Jehova je pripadnicima svog naroda jasno rekao da ne smiju imati drugih bogova uz njega i da ne smiju štovati idole (5. Mojs. 5:6-10). Danas idolopoklonstvo ima razne oblike, a neke od njih može biti teško prepoznati. No Jehovini se zahtjevi nisu promijenili — on je još uvijek “jedan”, odnosno jedini pravi Bog. Pogledajmo što to znači za nas.

13. Što bismo mogli zavoljeti više od Jehove?

13 U Kološanima 3:5 (pročitaj) zapisana je zapovijed koja kršćanima otkriva što bi ih moglo navesti na to da naruše svoj blizak odnos s Jehovom. Zapazi da je lakomost povezana s idolopoklonstvom. Naime, želja za bogatstvom i posjedovanjem raznih dragocjenosti može biti toliko snažna da je u stanju ovladati čovjekom i navesti ga na to da mu materijalne stvari postanu poput kakvog moćnog boga. No ako pogledamo cijeli redak, brzo ćemo primijetiti da su svi ostali grijesi koji se u njemu navode na neki način povezani s lakomošću, a samim time i s idolopoklonstvom. Žudnja za onim što ti grijesi podrazumijevaju može vrlo lako potisnuti našu ljubav prema Bogu. Je li razumno dovesti se u situaciju da žudnja za bilo kojim od tih grijeha ovlada nama, pa da nam Jehova  više ne bude jedan jedini Bog? Naravno da nije.

14. Na što je apostol Ivan upozorio kršćane?

14 Apostol Ivan u biti je istaknuo istu misao kad je upozorio svoje suvjernike na to da ako netko ljubi ono što je u svijetu — “želju tijela i želju očiju i isticanje svog imetka” — “ljubav prema Ocu nije u njemu” (1. Ivan. 2:15, 16). To znači da trebamo redovito ispitivati svoje srce kako bismo utvrdili da li ljubimo ovaj svijet. Naprimjer, privlači li nas zabava, društvo ili način odijevanja i dotjerivanja koji su svojstveni ovom svijetu? Tražimo li “velike stvari za sebe”, primjerice tako što težimo za visokim obrazovanjem? (Jer. 45:4, 5). Mi se danas nalazimo na pragu novog svijeta koji nam je Bog obećao. Stoga je iznimno važno da imamo na umu Mojsijeve upečatljive riječi! Ako razumijemo što znače riječi: “Jehova, Bog naš, jedan je Jehova” i ako čvrsto vjerujemo u to, davat ćemo sve od sebe kako bismo bili odani isključivo njemu i služili mu onako kako to on želi (Hebr. 12:28, 29).

SAČUVAJ JEDINSTVO U SKUPŠTINI

15. Zašto je Pavao podsjetio kršćane na to da imaju samo jednog Boga, Jehovu?

15 Činjenica da je Jehova “jedan” ujedno ukazuje na to kako on želi da njegovi sluge budu ujedinjeni i da imaju isti cilj. U kršćanskoj skupštini u 1. stoljeću bilo je Židova, Grka, Rimljana i pripadnika drugih naroda. Oni su potjecali iz različitih kultura i imali su različite stavove, a prije nego što su postali kršćani imali su i različita vjerovanja. Zbog toga je nekima bilo teško prihvatiti novi način štovanja Boga ili se potpuno odreći religije kojoj su nekad pripadali. Apostol Pavao smatrao je uputnim podsjetiti ih na to  da kršćani imaju jednog Boga, Jehovu. (Pročitaj 1. Korinćanima 8:5, 6.)

16, 17. (a) Koje se proročanstvo ispunjava u naše vrijeme i što se događa zahvaljujući tome? (b) Što bi moglo narušiti naše jedinstvo?

16 A kako je s kršćanskom skupštinom u naše vrijeme? Prorok Izaija pretkazao je da će se u “posljednjim danima” ljudi iz svih naroda stjecati k “Jehovinoj gori”, odnosno štovati Jehovu na ispravan način, i govoriti: “On će nas poučavati putevima svojim, i ići ćemo stazama njegovim” (Iza. 2:2, 3). Presretni smo što se to proročanstvo ispunjava pred našim očima! Zahvaljujući tome u mnogim skupštinama ljudi različitih rasa, naroda, kultura i jezika zajedno slave Jehovu. No zbog te raznolikosti mogu se pojaviti problemi o kojima trebamo ozbiljno razmisliti.

Doprinosiš li jedinstvu kršćanske skupštine? (Vidi odlomke 16-19)

17 Naprimjer, kako gledaš na svoje suvjernike koji potječu iz kultura koje se prilično razlikuju od tvoje? Možda nisi naviknut na njihov materinji jezik, način odijevanja, manire ili hranu. Jesi li sklon izbjegavati ih i družiti se prvenstveno s osobama koje potječu iz iste kulture kao i ti? Što ako su nadglednici u tvojoj skupštini, pokrajini ili podružnici mlađi od tebe ili su druge rase ili nacionalnosti? Dopuštaš li da takve razlike narušavaju slogu i jedinstvo koji bi trebali vladati među Jehovinim narodom?

18, 19. (a) Koji je savjet zapisan u Efežanima 4:1-3? (b) Što možemo činiti kako bismo održali jedinstvo skupštine?

18 Što možemo poduzeti da nam se to ne bi dogodilo? Kršćanima u Efezu, koji je bio vrlo bogat i etnički raznolik grad, Pavao je dao koristan savjet koji je zapisan u Efežanima 4:1-3. (Pročitaj.) Zapazi da je Pavao najprije spomenuo poniznost, blagost, dugotrpljivost i ljubav. Njih bismo mogli usporediti s nosivim zidovima neke kuće. No čak i ako kuća ima čvrste nosive zidove, potrebno ju je redovito održavati kako ne bi počela propadati. Pavao je potaknuo kršćane u Efezu da se istinski trude “održati jedinstvo duha”.

19 Svatko od nas trebao bi se smatrati dužnim doprinositi jedinstvu skupštine. Kako to možemo činiti? Kao prvo, razvijajmo i pokazujmo vrline koje je Pavao spomenuo — poniznost, blagost, dugotrpljivost i ljubav. Kao drugo, dajmo sve od sebe kako bismo promicali “mir koji nas povezuje”. Trebali bismo nastojati izgladiti sve nesporazume jer oni mogu narušiti jedinstvo skupštine kao što pukotine u zidu mogu dovesti do urušavanja kuće. Na taj način održavamo dragocjeni mir i jedinstvo u skupštini.

20. Kako možemo pokazati da razumijemo što znače riječi: “Jehova, Bog naš, jedan je Jehova”?

20 “Jehova, Bog naš, jedan je Jehova!” To su uistinu upečatljive riječi! Ta je misao pomogla Izraelcima da se hrabro suoče s poteškoćama koje su ih snašle kad su ušli u Obećanu zemlju i zaposjeli je. Uzmemo li k srcu te riječi, imat ćemo snage suočiti se s poteškoćama što će nas snaći u velikoj nevolji koja se bliži i moći ćemo sudjelovati u pretvaranju Zemlje u raj. Pokazujmo i dalje da smo odani isključivo Jehovi tako da ga volimo i služimo mu svom dušom te tako da se istinski trudimo sačuvati jedinstvo našeg kršćanskog bratstva. Budemo li to činili, možemo biti čvrsto uvjereni u to da će nas Isus proglasiti ovcama kad bude sudio ljudima i da ćemo vidjeti kako se ispunjavaju njegove riječi: “Dođite, vi koje je Otac moj blagoslovio, naslijedite kraljevstvo koje je pripremljeno za vas od postanka svijeta!” (Mat. 25:34).