Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Što možemo naučiti o Bogu od njegovih slugu

Što možemo naučiti o Bogu od njegovih slugu

Bog se u prošlosti koristio prorocima da bi ljudima slao važne poruke. Možemo li iz tih poruka saznati kako dobiti Božji blagoslov? Možemo. Pogledajmo što možemo naučiti od trojice vjernih Božjih slugu.

ABRAHAM

Bog nije pristran i želi blagosloviti sve ljude.

Bog je svom sluzi Abrahamu obećao: “Svi narodi na zemlji preko tebe će biti blagoslovljeni” (Postanak 12:3).

Što učimo iz toga? Bog nas jako voli i želi dati svoj blagoslov svim ljudima – svakom muškarcu, ženi i djetetu – koji ga slušaju.

MOJSIJE

Bog je milosrdan i blagoslivlja one koji se trude upoznati ga.

Svemogući Bog dao je Mojsiju moć da čini velika čuda. Ipak, Mojsije ga je molio: “Objavi mi svoje puteve da te bolje upoznam te da i dalje uživam tvoju naklonost” (Izlazak 33:13). Mojsijeva molitva bila je Bogu po volji, pa ga je Bog blagoslovio tako što mu je otkrio više o sebi i svojim osobinama. Naprimjer, otkrio mu je da je on “Bog milosrdan i samilostan” (Izlazak 34:6, 7).

Što učimo iz toga? Bog želi blagosloviti svakoga od nas – i muškarce, i žene, i djecu – sve koji se trude bolje ga upoznati. On nam u svojoj Riječi otkriva kako mu trebamo služiti i poručuje nam da nas žarko želi blagosloviti i nagraditi.

 ISUS

Isus je suosjećao s ljudima i liječio ih od svih bolesti

Bog će nam dati vječne blagoslove budemo li učili o Isusu i o njegovom životu i učenjima.

Iz Božje Riječi možemo puno toga saznati o Isusovom životu i učenjima. Bog je Isusu dao moć da čini mnoga velika čuda. Naprimjer, on je liječio slijepe, gluhe i hrome. Čak je i uskrsavao umrle. Tim je djelima Isus pokazao kakve će blagoslove Bog pružiti čovječanstvu u budućnosti. Usto je ljudima objasnio što treba činiti svatko tko želi primiti te blagoslove: “Da bi dobili vječni život, trebaju dobro upoznati tebe, jedinog pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista” (Ivan 17:3).

Isus je bio suosjećajan, obziran i blag. Muškarci i žene, mladi i stari, svi su se rado odazivali na njegov poziv: “Učite od mene, jer ja sam blag i ponizna srca, i tada ćete naći okrepu” (Matej 11:29). U njegovo vrijeme mnogi muškarci bili su grubi i okrutni prema ženama. Za razliku od njih Isus se prema ženama odnosio ljubazno, obzirno i s poštovanjem.

Što učimo iz toga? Isus je jako volio ljude i svojim je primjerom pokazao kako bismo se mi trebali ophoditi jedni s drugima.

ISUS NIJE SVEMOGUĆI BOG

Božja Riječ uči da “postoji samo jedan Bog”, a da je Isus Krist zapravo Božji ponizni glasnik (1. Korinćanima 8:6). Isus je jasno rekao da je Bog veći od njega i da ga je Bog poslao na zemlju (Ivan 11:41, 42; 14:28). *

^ odl. 17 Da biste saznali više o Isusu Kristu, pročitajte 8. i 9. poglavlje brošure Prava vjera u Boga – ključ za sretan život. Brošura je dostupna na stranici www.jw.org/bs.