Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Kako će smrt biti zauvijek poražena?

Kako će smrt biti zauvijek poražena?

IAKO su zbog neposlušnosti Adama i Eve svi ljudi naslijedili grijeh i smrt, to nije promijenilo Božji naum. Bog je puno puta u svojoj pisanoj Riječi, Bibliji, jasno rekao da on još uvijek želi da ljudi žive vječno.

  • “Pravednici će posjedovati zemlju i živjet će na njoj zauvijek” (Psalam 37:29)

  • “Uništit će smrt zauvijek i obrisat će Svevišnji Gospodin Jehova suze sa svakoga lica” (Izaija 25:8)

  • “Kao posljednji neprijatelj bit će uništena smrt” (1. Korinćanima 15:26)

  • “Smrti više neće biti, ni tuge ni jauka ni boli više neće biti” (Otkrivenje 21:4)

Kao što smo vidjeli, Biblija kaže da će pravednici živjeti zauvijek. S druge strane, u njoj piše i da “nema čovjeka pravedna na zemlji koji (...) nikad ne griješi” (Propovjednik 7:20). No ako nitko nije pravedan, tko će onda vječno živjeti na Zemlji? Hoće li se Bog odreći svojih pravednih mjerila da bi grešni ljudi mogli zauvijek živjeti? Kad bi Bog dopustio da nepravedni ljudi žive vječno, ispalo bi da je lagao, a to je nemoguće jer on “ne može lagati” (Titu 1:2). Kako će onda Bog “uništiti” smrt i ostvariti ono što je s ljubavlju namijenio ljudima?

BOG ĆE UNIŠTITI SMRT ZAUVIJEK (IZAIJA 25:8)

OTKUPNINA — JEDINI LIJEK

Iz svoje velike ljubavi prema nama Jehova je pronašao način da nas oslobodi robovanja smrti. Dao je otkupninu za nas. Riječ “otkupnina” u Bibliji označava vrijednost koja u cijelosti pokriva dug ili štetu. Budući da su svi ljudi grešni i osuđeni na smrt, Biblija otvoreno kaže: “Nitko ne može otkupiti brata, niti dati Bogu otkup za njega (otkupnina za dušu njihovu toliko je visoka da ostaje neplaćena dovijeka)” (Psalam 49:7, 8).

Kad nesavršen čovjek umre, on može platiti kaznu samo za svoje grijehe. On ne može “otkupiti” sam sebe niti platiti za grijehe bilo kojeg drugog čovjeka (Rimljanima 6:7). Jedina šansa bila nam je da netko tko je savršen ponudi svoj život kao otkupninu za naše grijehe, budući da ne mora platiti za svoje grijehe (Hebrejima 10:1-4).

Upravo se za to Bog pobrinuo kad je poslao svog Sina, Isusa, da se rodi kao savršen, bezgrešan čovjek (1. Petrova 2:22). Isus je objasnio da je došao na Zemlju kako bi svoj život dao “kao otkupninu za mnoge” (Marko 10:45). Svojom smrću zapravo je pobijedio smrt, a nama omogućio vječni život (Ivan 3:16).

KADA ĆE SMRTI DOĆI KRAJ?

Biblija je prorekla: “U posljednjim danima nastat će naročito teška vremena” (2. Timoteju 3:1). Nije li istina da su ovo danas “naročito teška vremena”? To je zapravo dokaz da živimo u “posljednjim danima” ovog zlog svijeta i da je još malo vremena preostalo “do dana suda i uništenja bezbožnika” (2. Petrova 3:3, 7). Ali oni koji vole Boga preživjet će taj dan i dobiti vječni život (Matej 25:46).

Isus je došao “da svoj život dade kao otkupninu za mnoge” (Marko 10:45)

I puno onih koji su umrli imat će priliku živjeti vječno jer će uskrsnuti. Isus je pokazao da se mrtvi mogu vratiti u život. Kad je u gradu Nainu  ugledao udovicu koja je ostala bez sina jedinca, osjetio je njenu duboku bol i zato je uskrsnuo njenog sina (Luka 7:11-15). Apostol Pavao rekao je: “Imam nadu (...) da će Bog uskrsnuti i pravedne i nepravedne.” Uskrsnuće je jedan od najupečatljivijih dokaza da nas Bog jako voli (Djela apostolska 24:15).

Dakle, milijarde ljudi dobit će priliku da žive vječno. Biblija kaže: “Pravednici će posjedovati zemlju i živjet će na njoj zauvijek” (Psalam 37:29). Tada će osobno iskusiti što je Pavao mislio kad je prije 2000 godina s ushićenjem rekao: “Smrti, gdje je pobjeda tvoja? Smrti, gdje je žalac tvoj?” (1. Korinćanima 15:55). Smrt, taj nemilosrdni neprijatelj čovječanstva, napokon će biti poražen!