Idi na sadržaj

Idi na kazalo

 ŠTO KAŽE BIBLIJA?

Zemlja

Zemlja

Što je Božji naum sa Zemljom?

“Ovako kaže Jehova, (...) onaj koji je oblikovao i načinio zemlju, onaj koji ju je učvrstio i nije ju stvorio uzalud, koji ju je oblikovao tako da bude nastanjena” (Izaija 45:18)

ŠTO KAŽU LJUDI: Mnogi tvrde da je Zemlja nastala slijepim slučajem.

Neke religije uče da je Bog načinio Zemlju kako bi ljudi na njoj privremeno živjeli te bili iskušani da bi se vidjelo zaslužuju li otići na nebo ili trpjeti vječne muke u paklu.

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

Ona jasno kaže: “U početku stvorio je Bog nebo i zemlju” (1. Mojsijeva 1:1). Kad je Bog stvorio Adama i Evu, rekao im je: “Rađajte se i množite, napunite zemlju i sebi je podložite, i vladajte (...) nad svim stvorenjima što se miču po zemlji!” (1. Mojsijeva 1:28). Bog je spomenuo smrt jedino kad je našim praroditeljima rekao kako će biti kažnjeni ako budu neposlušni (1. Mojsijeva 2:17). Na temelju toga možemo zaključiti kako je Bog naumio da Zemlja bude dom ljudskome rodu u svu vječnost. Na Zemlji su trebali živjeti ljudi poslušni Bogu koji bi se brinuli za nju i zauvijek uživali u životu na njoj.

 Hoće li Zemlja biti uništena u kakvoj kataklizmi?

“Utemeljio si zemlju na temeljima njezinim, neće se poljuljati dovijeka, do u svu vječnost” (Psalam 104:5)

ŠTO KAŽU LJUDI:

Znanstvenici predviđaju raznorazne katastrofe u kojima bi Zemlja jednog dana mogla biti potpuno uništena ili toliko opustošena da se na njoj više ne bi moglo živjeti. U kataklizme globalnih razmjera koje bi mogle ugroziti život na Zemlji ubrajaju se razne prirodne katastrofe — primjerice udar asteroida ili kometa, erupcije divovskih vulkana, ugasnuće Sunca ili velik porast temperatura — i katastrofe koje bi mogao izazvati sam čovjek — primjerice nuklearni rat ili teroristički napad opasnim biološkim oružjem.

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

Božji naum sa Zemljom nije se promijenio. Božja Riječ jasno kaže: “Zemlja ostaje zauvijek” (Propovjednik 1:4). Ona otkriva i da će Zemlja dovijeka biti nastanjena. U Psalmu 37:29 stoji: “Pravednici će posjedovati zemlju i živjet će na njoj zauvijek.”

ZAŠTO JE TO VAŽNO ZNATI?

Budući da smatraju kako će Zemlja ionako prije ili kasnije biti uništena, neki nemilice iskorištavaju njena prirodna bogatstva. Drugi su izgubili svaku nadu u sretnu budućnost, pa žive samo za danas. Zbog toga mnogi žive ispraznim životom koji nema nikakvog smisla. Međutim, ako vjerujemo da možemo zauvijek živjeti na Zemlji, to će nas potaknuti da donosimo mudre odluke koje će biti na korist nama, našoj djeci, a i mnogim budućim naraštajima.

Idu li svi dobri ljudi na nebo?

“Jehovi nebesa pripadaju, a zemlju je dao sinovima ljudskim” (Psalam 115:16)

ŠTO KAŽU LJUDI:

Mnogi vjeruju da svi dobri ljudi nakon smrti idu na nebo.

ŠTO KAŽE BIBLIJA:

Nebesa pripadaju Bogu, a Zemlja je stvorena za ljude. Na “budućoj nastanjenoj zemlji”, o kojoj govori Biblija, živjet će ljudi (Hebrejima 2:5, bilješka). Isus je prvi čovjek koji je otišao na nebo, a Biblija otkriva da još neki ljudi trebaju otići na nebo jer im je Bog ondje povjerio poseban zadatak — zajedno s Isusom “kraljevat će nad zemljom” (Otkrivenje 5:9, 10; Luka 12:32; Ivan 3:13).

ZAŠTO JE TO VAŽNO ZNATI?

Vjerovanje da svi dobri ljudi nakon smrti idu na nebo nije u skladu s onim što Biblija uči. Kad bi svi dobri ljudi išli na nebo, to bi značilo da se Božji iskonski naum sa Zemljom posve izjalovio te da su njegova obećanja o vječnom životu na Zemlji bila samo prazne riječi. No to nipošto nije tako! Božja Riječ kaže: “Uzdaj se u Jehovu i drži se puta njegova! On će te uzvisiti i zemlju ćeš u posjed uzeti” (Psalam 37:34).